Ngược

Có 662 truyện

Web truyện - Tình Yêu Của Kẻ Độc Tài

Tình Yêu Của Kẻ Độc Tài

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 1/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoái Vị Hoàng Đế

Thoái Vị Hoàng Đế

Tác giả : Quýnh Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Tích Tổng Hợp

Cổ Tích Tổng Hợp

Tác giả : TiểuSongNgư kute

Chương : 1/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 10 Ngày Để Yêu Em

10 Ngày Để Yêu Em

Tác giả : Nguyễn Thanh Tâm

Chương : 4Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Tâm

Thất Tâm

Tác giả : Sasura Điệp

Chương : 8/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Bang

Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Bang

Tác giả : Min-chann

Chương : 9/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 4Full

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

Tác giả : Mạc Nại Hoa Lạc

Chương : 25Full

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn

Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn

Tác giả : Sa Diễm

Chương : 26/25

Lượt xem : 24

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Tác giả : Mạc Tần Di

Chương : 12/NA

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly

[Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly

Tác giả : Tứ Quý Khuyển Dạ Xoa

Chương : 14/15

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Này Yêu Em

Kiếp Này Yêu Em

Tác giả : Thập Nhất Đậu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa

Công Chúa

Tác giả : La Linh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rei

Rei

Tác giả : Quân Tử

Chương : 1/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi… Có Yêu Ta Không?

Ngươi… Có Yêu Ta Không?

Tác giả : Hà Sở

Chương : 3Full

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Giới

Đại Giới

Tác giả : Phong Nhi

Chương : 3Full

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Tác giả : Lộng Nguyệt

Chương : 1/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Hồ Băng

Ngọc Hồ Băng

Tác giả : Ngọc Ẩn

Chương : 4Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Cám Dỗ Lòng Ai

Lạnh Lùng Cám Dỗ Lòng Ai

Tác giả : ???

Chương : 1/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Hối

Bất Hối

Tác giả : Tiểu Ly Không Khóc

Chương : 3Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý

Tác giả : Bồ Đề Lưu Ly

Chương : 32Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

Tác giả : Tàn Khốc Đồng Thoại

Chương : 5Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

Tác giả : Giáng Thiên Tuyết

Chương : 10Full

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Lược Những Cô Gái Đó

Công Lược Những Cô Gái Đó

Tác giả : Cao thủ liêu muội 94

Chương : 2/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Chi Anh Em Nobita

Xuyên Qua Chi Anh Em Nobita

Tác giả : xxGia-Huyxx (TGH)

Chương : 2/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Từng Bước Bạc Tình

Từng Bước Bạc Tình

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 9Full

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

[Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Tác giả : Nguyệt Phong

Chương : 5Full

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Tác giả : Nguyệt Độ Mê Tân

Chương : 63/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Diệt

Duyên Diệt

Tác giả : Kang

Chương : 2/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trục Quang Giả

Trục Quang Giả

Tác giả : Úy Không

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết