Ngược

Có 659 truyện

Web truyện - Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

Tác giả : Chỉ Nguyện Trầm Mê

Chương : 33Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - ĐẠI BOSS - Bắt Em Về Làm Vợ!

ĐẠI BOSS - Bắt Em Về Làm Vợ!

Tác giả : Thiên Di

Chương : 31/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lung Văn Song Bức Ngọc

Lung Văn Song Bức Ngọc

Tác giả : Bí Mật Đà Điểu

Chương : 32Full

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hôn Giới

Hôn Giới

Tác giả : Linh Quyên

Chương : 3Full

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạc Thiên

Tạc Thiên

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 1/35

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Thâm

Thâm Thâm

Tác giả : Ngọc Ẩn

Chương : 14Full

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muộn Màng Nhận Ra

Muộn Màng Nhận Ra

Tác giả : Mặc Kiều An

Chương : 6Full

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

[Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 11Full

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - I&#39m A Trap - Tôi Là Cái Bẫy

I&#39m A Trap - Tôi Là Cái Bẫy

Tác giả : Sương Ômega

Chương : 2/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Hóa Ấm - Tiêu

Túy Hóa Ấm - Tiêu

Tác giả : Tiêu

Chương : 4Full

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Tác giả : smskmytien

Chương : 7/NA

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Tác giả : Tam Cá Quyển

Chương : 135Full

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Tác giả : Viên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian

Thời Gian

Tác giả : FIRST

Chương : 30Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ly Uyên

Ly Uyên

Tác giả : Ciel Mu

Chương : 23Full

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y

Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 7Full

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Tác giả : Lee Ryna

Chương : 4/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Ca

Thư Ca

Tác giả : Hải Lý Sa

Chương : 19Full

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Cùng Trò Đùa, Phúc Hắc Tiểu Manh Phi

Phi Cùng Trò Đùa, Phúc Hắc Tiểu Manh Phi

Tác giả : Tiểu Thụ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Tác giả : Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Chương : 4Full

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Tác giả : Diệp Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ

Quỷ

Tác giả : Back

Chương : 10Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi

Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi

Tác giả : songschallenge

Chương : 30Full

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan

Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhện Săn Mồi

Nhện Săn Mồi

Tác giả : Vũ Tinh Lưu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Niên

Thập Niên

Tác giả : Ám Dạ Lưu Quang

Chương : 12Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tấm Cám] Yếm Lụa

[Đồng Nhân Tấm Cám] Yếm Lụa

Tác giả : Yêu Tinh Gấu Mèo

Chương : 3/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thiếu Gia, Xin Thận Trọng

Đại Thiếu Gia, Xin Thận Trọng

Tác giả : Chí Ngôn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Nô

Hổ Nô

Tác giả : Tiểu Thập Tứ

Chương : 10Full

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Nhạc Định Mệnh

Khóa Nhạc Định Mệnh

Tác giả : Linh Vy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết