Ngược

Có 885 truyện

Web truyện - Yêu Anh, Không Được Phép Cự Tuyệt

Yêu Anh, Không Được Phép Cự Tuyệt

Tác giả : mèo máy

Chương : 10Full

Lượt xem : 454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hứa Nhan, Em Chạy Không Thoát!

Hứa Nhan, Em Chạy Không Thoát!

Tác giả : Cải

Chương : 68/69

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ung Dung Ném Bút

Ung Dung Ném Bút

Tác giả : Hiên Dung

Chương : 12/NA

Lượt xem : 447

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Tác giả : Thiên Nhai Khách

Chương : 7/8

Lượt xem : 444

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cha Nuôi - Ngôn Tình

Cha Nuôi - Ngôn Tình

Tác giả : Diệp Hy

Chương : 78Full

Lượt xem : 442

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Luyến

Đệ Luyến

Tác giả : Diệc Thân

Chương : 13Full

Lượt xem : 438

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Tác giả : Đường Nhất Trương

Chương : 29Full

Lượt xem : 436

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Tác giả : Yvone

Chương : 18Full

Lượt xem : 433

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái

[Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 10Full

Lượt xem : 432

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Nghi Thiên Hạ

Phượng Nghi Thiên Hạ

Tác giả : Tâm Doanh Cốc

Chương : 6Full

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Có Thể Đợi Anh Không

Tôi Có Thể Đợi Anh Không

Tác giả : ftherain

Chương : 9Full

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Chương : 31/NA

Lượt xem : 427

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Tác giả : Tịch Tĩnh Thanh Hòa

Chương : 24Full

Lượt xem : 425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Tác giả : Vi Vũ Hàm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Duyến

Hổ Duyến

Tác giả : Trì Hoả

Chương : 67Full

Lượt xem : 415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lai Giả Khả Truy

Lai Giả Khả Truy

Tác giả : loveTôTô (love苏苏)

Chương : 49Full

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Tác giả : Hoạn Đồng Học

Chương : 8Full

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Đừng Đến Đây!

Ông Xã Đừng Đến Đây!

Tác giả : Liễu Trương

Chương : 44/NA

Lượt xem : 408

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

Tác giả : Quái Đạo Hồng

Chương : 9Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

Tác giả : Nhĩ Khuynh Phúc Liễu Ngã Đích Hồng Trần

Chương : 9Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Tác giả : Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương : 29/NA

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệp Bộ

Liệp Bộ

Tác giả : Chỉ Tiêm Táng Sa

Chương : 83Full

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô

Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô

Tác giả : Ufo7777777

Chương : 5Full

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Dương

Tình Dương

Tác giả : Thái Trì Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Tác giả : Thanh Xuân

Chương : 12/NA

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Tác giả : Khoa Tâm Nhi

Chương : 60Full

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Kính Như Tân

Tương Kính Như Tân

Tác giả : Trịnh Nhị

Chương : 14Full

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết