Ngược

Có 809 truyện

Web truyện - Loạn Thế Khuynh Quốc

Loạn Thế Khuynh Quốc

Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)

Chương : 41Full

Lượt xem : 300

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Định Mệnh Của Nghiệt Duyên

Định Mệnh Của Nghiệt Duyên

Tác giả : Tâm Nhất Tình

Chương : 8/NA

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệp Bộ

Liệp Bộ

Tác giả : Chỉ Tiêm Táng Sa

Chương : 83Full

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Ca

Thư Ca

Tác giả : Hải Lý Sa

Chương : 19Full

Lượt xem : 296

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Tác giả : Mon Nguyễn

Chương : 51/NA

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỉ Ngạn Đào Hồng

Bỉ Ngạn Đào Hồng

Tác giả : Mặc Thức Thần

Chương : 8Full

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Đường Tàn Thê: Tổng Giám Đốc, Quá Độc Ác

Hạ Đường Tàn Thê: Tổng Giám Đốc, Quá Độc Ác

Tác giả : Du Lan

Chương : 3/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 10Full

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Ông Xã, Ai Cũng Cần Phải Dạy Dỗ!

Các Ông Xã, Ai Cũng Cần Phải Dạy Dỗ!

Tác giả : Chung Ly Ảnh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!

[Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!

Tác giả : Tứ Phi 13

Chương : 4Full

Lượt xem : 283

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Duyến

Hổ Duyến

Tác giả : Trì Hoả

Chương : 67Full

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Tà Thần

Tuyệt Sắc Tà Thần

Tác giả : Cát Cát Ái Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý

Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý

Tác giả : Trinh Dĩnh

Chương : 20/NA

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Luyến

Đệ Luyến

Tác giả : Diệc Thân

Chương : 13Full

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Tác giả : U Linh Ái CP

Chương : 94Full

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Tác giả : Tiểu Mộc Hy

Chương : 10/NA

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lai Giả Khả Truy

Lai Giả Khả Truy

Tác giả : loveTôTô (love苏苏)

Chương : 49Full

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bán Yên Vân

Bán Yên Vân

Tác giả : Băng Chi Thừa

Chương : 11Full

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lung Văn Song Bức Ngọc

Lung Văn Song Bức Ngọc

Tác giả : Bí Mật Đà Điểu

Chương : 32Full

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả : Áo Rách

Chương : 3/NA

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Tác giả : Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương : 23/NA

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Tác giả : Ảm Dạ Nguyệt

Chương : 23Full

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian

Thời Gian

Tác giả : FIRST

Chương : 30Full

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Đừng Đến Đây!

Ông Xã Đừng Đến Đây!

Tác giả : Liễu Trương

Chương : 41/NA

Lượt xem : 254

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Túy

Thanh Mai Túy

Tác giả : Đông Tiểu Thụ

Chương : 4Full

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thanh Ngọc Án Hệ Liệt] Mị Ảnh

[Thanh Ngọc Án Hệ Liệt] Mị Ảnh

Tác giả : Tiểu Bộ

Chương : 59Full

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hương vị trong trí nhớ

Hương vị trong trí nhớ

Tác giả : Băng Phong

Chương : 3Full

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ly Uyên

Ly Uyên

Tác giả : Ciel Mu

Chương : 23Full

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết