Ngược

Có 788 truyện

Web truyện - Tôi Có Thể Đợi Anh Không

Tôi Có Thể Đợi Anh Không

Tác giả : ftherain

Chương : 9Full

Lượt xem : 307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Kính Như Tân

Tương Kính Như Tân

Tác giả : Trịnh Nhị

Chương : 14Full

Lượt xem : 305

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Sinh, Xin Ngài Đừng Yêu Tôi!

Tiên Sinh, Xin Ngài Đừng Yêu Tôi!

Tác giả : Minh Châu Hoàn

Chương : 6/NA

Lượt xem : 301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới

Tác giả : Không rõ

Chương : 17Full

Lượt xem : 299

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Tác giả : Hoạn Đồng Học

Chương : 8Full

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Vi Trọng | Lấy Giang Sơn Làm Trọng

Giang Sơn Vi Trọng | Lấy Giang Sơn Làm Trọng

Tác giả : Ngọc Hàn Thủy Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dược Yêu - Phi Yến

Dược Yêu - Phi Yến

Tác giả : Phi Yên

Chương : 59Full

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Tình Ái: Yêu Và Hận

Trò Chơi Tình Ái: Yêu Và Hận

Tác giả : Cửu Vĩ Nhất Tâm

Chương : 2/NA

Lượt xem : 292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Định Mệnh Của Nghiệt Duyên

Định Mệnh Của Nghiệt Duyên

Tác giả : Tâm Nhất Tình

Chương : 8/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Đường Tàn Thê: Tổng Giám Đốc, Quá Độc Ác

Hạ Đường Tàn Thê: Tổng Giám Đốc, Quá Độc Ác

Tác giả : Du Lan

Chương : 3/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mặt Nạ Lọ Lem

Mặt Nạ Lọ Lem

Tác giả : Sam Sam

Chương : 3/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỉ Ngạn Đào Hồng

Bỉ Ngạn Đào Hồng

Tác giả : Mặc Thức Thần

Chương : 8Full

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Tác giả : Mon Nguyễn

Chương : 51/NA

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giao Dịch Ác Quỷ

Giao Dịch Ác Quỷ

Tác giả : LeePhan

Chương : 7/NA

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 10Full

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!

[Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!

Tác giả : Tứ Phi 13

Chương : 4Full

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Ông Xã, Ai Cũng Cần Phải Dạy Dỗ!

Các Ông Xã, Ai Cũng Cần Phải Dạy Dỗ!

Tác giả : Chung Ly Ảnh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

Tác giả : Nhĩ Khuynh Phúc Liễu Ngã Đích Hồng Trần

Chương : 9Full

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Duyến

Hổ Duyến

Tác giả : Trì Hoả

Chương : 67Full

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Ẩn Long Tàng

Phượng Ẩn Long Tàng

Tác giả : Tiểu Tạ

Chương : 34Full

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý

Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý

Tác giả : Trinh Dĩnh

Chương : 20/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Tà Thần

Tuyệt Sắc Tà Thần

Tác giả : Cát Cát Ái Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả : Áo Rách

Chương : 3/NA

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Tác giả : Tiểu Mộc Hy

Chương : 10/NA

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Dục Thành Bảo

Dâm Dục Thành Bảo

Tác giả : Mộc Hi

Chương : 32Full

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian

Thời Gian

Tác giả : FIRST

Chương : 30Full

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Tác giả : Đường Nhất Trương

Chương : 29Full

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết