Ngược

Có 937 truyện

Web truyện - Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Tác giả : Bí Suốt Đời

Chương : 10/NA

Lượt xem : 676

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả : Dị Thanh Trần

Chương : 31Full

Lượt xem : 668

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàn Lâm Kí

Hàn Lâm Kí

Tác giả : Chu Tử

Chương : 11/NA

Lượt xem : 665

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Lạc

Song Lạc

Tác giả : Trạch Nữ Giác Lạc

Chương : 9Full

Lượt xem : 664

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả : Y Phỷ Cô Cô

Chương : 15/NA

Lượt xem : 660

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc, Anh Thật Biến Thái!

Tổng Giám Đốc, Anh Thật Biến Thái!

Tác giả : Wind ÂnÂn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 654

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Đừng Đến Đây!

Ông Xã Đừng Đến Đây!

Tác giả : Liễu Trương

Chương : 54/NA

Lượt xem : 648

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Tác giả : Hậu Dĩ

Chương : 42Full

Lượt xem : 648

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hòa Bình Chia Tay

Hòa Bình Chia Tay

Tác giả : Lâu Dung Dung

Chương : 12Full

Lượt xem : 648

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Tác giả : Thanh Xuân

Chương : 16/NA

Lượt xem : 646

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Tác giả : Độc Mộc Châu

Chương : 21Full

Lượt xem : 645

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cha Nuôi - Ngôn Tình

Cha Nuôi - Ngôn Tình

Tác giả : Diệp Hy

Chương : 78Full

Lượt xem : 643

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thu Phong Sinh Vị Thủy

Thu Phong Sinh Vị Thủy

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Chương : 42Full

Lượt xem : 641

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 20Full

Lượt xem : 636

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí

[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Chương : 6Full

Lượt xem : 626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Cuồng

Khuynh Cuồng

Tác giả : Dạ Hy

Chương : 15/NA

Lượt xem : 625

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - A Thiệp

A Thiệp

Tác giả : Ám Dạ Hành Lộ

Chương : 26Full

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạn Đà La Dữ Anh Túc

Mạn Đà La Dữ Anh Túc

Tác giả : Tiêu Dao Du – Phái Phái Hậu Hoa Viên

Chương : 10Full

Lượt xem : 612

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Tác giả : Tam Cá Quyển

Chương : 135Full

Lượt xem : 612

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 13Full

Lượt xem : 612

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Của Tề Nhạc Tư

Thư Của Tề Nhạc Tư

Tác giả : Tần Tam Kiến

Chương : 71Full

Lượt xem : 611

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Bi Khúc

Tử Bi Khúc

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 39Full

Lượt xem : 610

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Tác giả : Dan Lee Gun

Chương : 118Full

Lượt xem : 610

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [DBSK Fanfic] Duẫn Hạo x Tại Trung – Tình Thương (Reno)

[DBSK Fanfic] Duẫn Hạo x Tại Trung – Tình Thương (Reno)

Tác giả : RENO

Chương : 17Full

Lượt xem : 602

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Dữ Hỏa

Thủy Dữ Hỏa

Tác giả : Chocolat Không Ngọt 1

Chương : 37Full

Lượt xem : 598

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Tác giả : Yosa

Chương : 24/NA

Lượt xem : 597

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Duyến

Hổ Duyến

Tác giả : Trì Hoả

Chương : 67Full

Lượt xem : 590

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Ảnh

Thực Ảnh

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 33Full

Lượt xem : 582

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Tác giả : Đường Nhất Trương

Chương : 29Full

Lượt xem : 580

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Miêu – Thử] Vi Quân Thanh Ti . Vi Quân Bạch Phát

[Miêu – Thử] Vi Quân Thanh Ti . Vi Quân Bạch Phát

Tác giả : Quý Lăng An

Chương : 19Full

Lượt xem : 575

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết