Ngược

Có 868 truyện

Web truyện - Thiên Long Hãm Tình

Thiên Long Hãm Tình

Tác giả : Tiểu Thập Tứ

Chương : 10Full

Lượt xem : 467

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mê Hoặc

Mê Hoặc

Tác giả : Lạc Hy

Chương : 19Full

Lượt xem : 465

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Dữ Hỏa

Thủy Dữ Hỏa

Tác giả : Chocolat Không Ngọt 1

Chương : 37Full

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Dục Thành Bảo

Dâm Dục Thành Bảo

Tác giả : Mộc Hi

Chương : 32Full

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Hoa Tuyết

Yên Hoa Tuyết

Tác giả : Nhược Thuỷ

Chương : 20Full

Lượt xem : 461

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Miên Hoa Chủng Thực Viên

Miên Hoa Chủng Thực Viên

Tác giả : Thất Nguyệt

Chương : 16Full

Lượt xem : 461

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả : Y Phỷ Cô Cô

Chương : 14/NA

Lượt xem : 461

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Miêu – Thử] Vi Quân Thanh Ti . Vi Quân Bạch Phát

[Miêu – Thử] Vi Quân Thanh Ti . Vi Quân Bạch Phát

Tác giả : Quý Lăng An

Chương : 19Full

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Phải Không Yêu

Không Phải Không Yêu

Tác giả : Phong Lưu Thế

Chương : 9Full

Lượt xem : 453

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - A Thiệp

A Thiệp

Tác giả : Ám Dạ Hành Lộ

Chương : 26Full

Lượt xem : 453

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noãn Ái

Noãn Ái

Tác giả : Phá Nguyệt Nhi

Chương : 7Full

Lượt xem : 449

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Hồn Tình Nhân

Câu Hồn Tình Nhân

Tác giả : Thẩm Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Anh Thảo Muộn

Hoa Anh Thảo Muộn

Tác giả : SUNQINGtheWriter

Chương : 59Full

Lượt xem : 446

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Cuồng

Khuynh Cuồng

Tác giả : Dạ Hy

Chương : 15/NA

Lượt xem : 445

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Tác giả : Hạ Tường Lam

Chương : 156Full

Lượt xem : 444

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 439

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả : Tử Thanh Du

Chương : 17/NA

Lượt xem : 434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 432

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tân Hôn Ác Liệt

Tân Hôn Ác Liệt

Tác giả : Thanh Xuân

Chương : 12/NA

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Ảnh

Thực Ảnh

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 33Full

Lượt xem : 425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Tác giả : Thiên Nhai Khách

Chương : 7/8

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Ca

Thư Ca

Tác giả : Hải Lý Sa

Chương : 19Full

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ Dữ Phong Tử

Giáo Chủ Dữ Phong Tử

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 31Full

Lượt xem : 423

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Anh, Không Được Phép Cự Tuyệt

Yêu Anh, Không Được Phép Cự Tuyệt

Tác giả : mèo máy

Chương : 10Full

Lượt xem : 421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Tác giả : thuytinh103

Chương : 119/124

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ung Dung Ném Bút

Ung Dung Ném Bút

Tác giả : Hiên Dung

Chương : 12/NA

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Nghi Thiên Hạ

Phượng Nghi Thiên Hạ

Tác giả : Tâm Doanh Cốc

Chương : 6Full

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Ẩn Long Tàng

Phượng Ẩn Long Tàng

Tác giả : Tiểu Tạ

Chương : 34Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái

[Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 10Full

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Loạn Thế Khuynh Quốc

Loạn Thế Khuynh Quốc

Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)

Chương : 41Full

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết