Ngược

Có 608 truyện

Web truyện - Ca Ca Chúng Ta Không Thể

Ca Ca Chúng Ta Không Thể

Tác giả : Ninh Hiểu Nguyệt

Chương : 5/NA

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý

Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý

Tác giả : Trinh Dĩnh

Chương : 20/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới

Tác giả : Không rõ

Chương : 17Full

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

Tác giả : Nhĩ Khuynh Phúc Liễu Ngã Đích Hồng Trần

Chương : 9Full

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Túy

Thanh Mai Túy

Tác giả : Đông Tiểu Thụ

Chương : 4Full

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Ẩn Long Tàng

Phượng Ẩn Long Tàng

Tác giả : Tiểu Tạ

Chương : 34Full

Lượt xem : 182

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Cuồng

Khuynh Cuồng

Tác giả : Dạ Hy

Chương : 15/NA

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Tác giả : Tiểu Mộc Hy

Chương : 34Full

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Lại Bên Anh, Xin Em

Trở Lại Bên Anh, Xin Em

Tác giả : Nori

Chương : 4/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Sắc Yên Chi

Thủy Sắc Yên Chi

Tác giả : Nhạc Tiểu Mễ

Chương : 7Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ân, Không Sao Cả

Ân, Không Sao Cả

Tác giả : Bò Cạp Ôn Nhu

Chương : 3Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẫu Đơn Chi Luyến

Mẫu Đơn Chi Luyến

Tác giả : Diệp Như Thư Nguyệt

Chương : 10/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

Tác giả : Chỉ Nguyện Trầm Mê

Chương : 33Full

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Là Yêu Sao

Là Yêu Sao

Tác giả : kimmi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Tình Của Nữ Cầm Ca

Chuyện Tình Của Nữ Cầm Ca

Tác giả : Lâm Phương Lam

Chương : 8Full

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - ĐẠI BOSS - Bắt Em Về Làm Vợ!

ĐẠI BOSS - Bắt Em Về Làm Vợ!

Tác giả : Thiên Di

Chương : 31/NA

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Tác giả : Ảm Dạ Nguyệt

Chương : 23Full

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạc Thiên

Tạc Thiên

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 1/35

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hôn Giới

Hôn Giới

Tác giả : Linh Quyên

Chương : 3Full

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Tác giả : Mi Như Đại

Chương : 60Full

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian

Thời Gian

Tác giả : FIRST

Chương : 30Full

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Hóa Ấm - Tiêu

Túy Hóa Ấm - Tiêu

Tác giả : Tiêu

Chương : 4Full

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Tác giả : Viên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muộn Màng Nhận Ra

Muộn Màng Nhận Ra

Tác giả : Mặc Kiều An

Chương : 6Full

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Tác giả : smskmytien

Chương : 7/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

[Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 11Full

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - I&#39m A Trap - Tôi Là Cái Bẫy

I&#39m A Trap - Tôi Là Cái Bẫy

Tác giả : Sương Ômega

Chương : 2/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Sa

Bà Sa

Tác giả : Mộ Thành Tuyết

Chương : 68Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết