Ngược

Có 788 truyện

Web truyện - Thực Ảnh

Thực Ảnh

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 33Full

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Minh

Thanh Minh

Tác giả : Độc Vũ Tịch Nhan

Chương : 23Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Hồn Tình Nhân

Câu Hồn Tình Nhân

Tác giả : Thẩm Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hách Liên

Hách Liên

Tác giả : Vũ Diệu

Chương : 22Full

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàn Lâm Kí

Hàn Lâm Kí

Tác giả : Chu Tử

Chương : 11/NA

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Phải Không Yêu

Không Phải Không Yêu

Tác giả : Phong Lưu Thế

Chương : 9Full

Lượt xem : 387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Lạc

Song Lạc

Tác giả : Trạch Nữ Giác Lạc

Chương : 9Full

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả : Tử Thanh Du

Chương : 17/NA

Lượt xem : 382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm xưa

Năm xưa

Tác giả : Cửu Nguyệt Quang

Chương : 36/63

Lượt xem : 379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noãn Ái

Noãn Ái

Tác giả : Phá Nguyệt Nhi

Chương : 7Full

Lượt xem : 375

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Miên Hoa Chủng Thực Viên

Miên Hoa Chủng Thực Viên

Tác giả : Thất Nguyệt

Chương : 16Full

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Điêu

Ác Điêu

Tác giả : Bồng Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

Tác giả : Quái Đạo Hồng

Chương : 9Full

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Tác giả : Đạm Như Thủy

Chương : 21/22

Lượt xem : 362

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Cuồng

Khuynh Cuồng

Tác giả : Dạ Hy

Chương : 15/NA

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Tác giả : Tịch Tĩnh Thanh Hòa

Chương : 24Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 352

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thu Phong Sinh Vị Thủy

Thu Phong Sinh Vị Thủy

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Chương : 42Full

Lượt xem : 350

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Tác giả : Hậu Dĩ

Chương : 42Full

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái

[Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 10Full

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô

Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô

Tác giả : Ufo7777777

Chương : 5Full

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Anh, Không Được Phép Cự Tuyệt

Yêu Anh, Không Được Phép Cự Tuyệt

Tác giả : mèo máy

Chương : 10Full

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Tác giả : Thiên Nhai Khách

Chương : 7/8

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Nghi Thiên Hạ

Phượng Nghi Thiên Hạ

Tác giả : Tâm Doanh Cốc

Chương : 6Full

Lượt xem : 340

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Tác giả : Yvone

Chương : 18Full

Lượt xem : 324

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

Tác giả : Thủy Nha_Hoa hoa công tử

Chương : 6/NA

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Tác giả : Vi Vũ Hàm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 311

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ung Dung Ném Bút

Ung Dung Ném Bút

Tác giả : Hiên Dung

Chương : 12/NA

Lượt xem : 308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết