Ngược

Có 610 truyện

Web truyện - Tiên Sinh, Xin Ngài Đừng Yêu Tôi!

Tiên Sinh, Xin Ngài Đừng Yêu Tôi!

Tác giả : Minh Châu Hoàn

Chương : 6/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Tác giả : Đạm Như Thủy

Chương : 21/22

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mặt Nạ Lọ Lem

Mặt Nạ Lọ Lem

Tác giả : Sam Sam

Chương : 3/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Chướng Xanh Xin Đừng Tàn

Cẩm Chướng Xanh Xin Đừng Tàn

Tác giả : Nga Panna

Chương : 34Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 10Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Ảnh

Thực Ảnh

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 33Full

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Định Mệnh Của Nghiệt Duyên

Định Mệnh Của Nghiệt Duyên

Tác giả : Tâm Nhất Tình

Chương : 8/NA

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thu Phong Sinh Vị Thủy

Thu Phong Sinh Vị Thủy

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Chương : 42Full

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 66/NA

Lượt xem : 245

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả : Áo Rách

Chương : 3/NA

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Ông Xã, Ai Cũng Cần Phải Dạy Dỗ!

Các Ông Xã, Ai Cũng Cần Phải Dạy Dỗ!

Tác giả : Chung Ly Ảnh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Tác giả : Vi Vũ Hàm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 236

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Tác giả : Hoạn Đồng Học

Chương : 8Full

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Tác giả : Hàm Yên

Chương : 14/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Lạc

Song Lạc

Tác giả : Trạch Nữ Giác Lạc

Chương : 9Full

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Tác giả : Mon Nguyễn

Chương : 51/NA

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Điêu

Ác Điêu

Tác giả : Bồng Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Tác giả : Yvone

Chương : 18Full

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỉ Ngạn Đào Hồng

Bỉ Ngạn Đào Hồng

Tác giả : Mặc Thức Thần

Chương : 8Full

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hương vị trong trí nhớ

Hương vị trong trí nhớ

Tác giả : Băng Phong

Chương : 3Full

Lượt xem : 221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giao Dịch Ác Quỷ

Giao Dịch Ác Quỷ

Tác giả : LeePhan

Chương : 7/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Có Thể Đợi Anh Không

Tôi Có Thể Đợi Anh Không

Tác giả : ftherain

Chương : 9Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Tà Thần

Tuyệt Sắc Tà Thần

Tác giả : Cát Cát Ái Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!

[Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!

Tác giả : Tứ Phi 13

Chương : 4Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Kính Như Tân

Tương Kính Như Tân

Tác giả : Trịnh Nhị

Chương : 14Full

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Tác giả : Đường Nhất Trương

Chương : 29Full

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Quỹ

Tinh Quỹ

Tác giả : Bát Khối Cơ

Chương : 41Full

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Tác giả : Mi Như Đại

Chương : 60Full

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết