Ngược

Có 868 truyện

Web truyện - Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Tác giả : Bí Suốt Đời

Chương : 10/NA

Lượt xem : 550

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Tác giả : Độc Mộc Châu

Chương : 21Full

Lượt xem : 549

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang

Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang

Tác giả : Tố Ngọc

Chương : 27Full

Lượt xem : 548

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả : Dị Thanh Trần

Chương : 31Full

Lượt xem : 548

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Minh

Thanh Minh

Tác giả : Độc Vũ Tịch Nhan

Chương : 23Full

Lượt xem : 542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cầu Hoàng

Cầu Hoàng

Tác giả : Lãnh Mị

Chương : 13Full

Lượt xem : 540

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Tư Hữu Hại

Tương Tư Hữu Hại

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chương : 33Full

Lượt xem : 535

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Cung Tế

Cửu Cung Tế

Tác giả : Hồng Nhận

Chương : 31Full

Lượt xem : 533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Fanfic Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh..

[Fanfic Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh..

Tác giả : Nguyen Ngoc To Uyen

Chương : 16/NA

Lượt xem : 533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc, Anh Thật Biến Thái!

Tổng Giám Đốc, Anh Thật Biến Thái!

Tác giả : Wind ÂnÂn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 531

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Điêu

Ác Điêu

Tác giả : Bồng Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 531

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Tác giả : U Linh Ái CP

Chương : 94Full

Lượt xem : 528

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Chanh

Bạn Chanh

Tác giả : Giá Oản Chúc

Chương : 92Full

Lượt xem : 525

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí

[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Chương : 6Full

Lượt xem : 524

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [DBSK Fanfic] Duẫn Hạo x Tại Trung – Tình Thương (Reno)

[DBSK Fanfic] Duẫn Hạo x Tại Trung – Tình Thương (Reno)

Tác giả : RENO

Chương : 17Full

Lượt xem : 522

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

[Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

Tác giả : Thu Chí Thủy

Chương : 88Full

Lượt xem : 520

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạn Đà La Dữ Anh Túc

Mạn Đà La Dữ Anh Túc

Tác giả : Tiêu Dao Du – Phái Phái Hậu Hoa Viên

Chương : 10Full

Lượt xem : 518

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàn Lâm Kí

Hàn Lâm Kí

Tác giả : Chu Tử

Chương : 11/NA

Lượt xem : 518

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Lữ Của Lam Cơ

Tình Lữ Của Lam Cơ

Tác giả : Yêu Tinh Gấu Mèo

Chương : 7/NA

Lượt xem : 511

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 13Full

Lượt xem : 505

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả : Nhâm Thủy Yên Vân

Chương : 74Full

Lượt xem : 504

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Tác giả : Hậu Dĩ

Chương : 42Full

Lượt xem : 496

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

Tác giả : Thụy Giả

Chương : 11Full

Lượt xem : 496

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm xưa

Năm xưa

Tác giả : Cửu Nguyệt Quang

Chương : 36/63

Lượt xem : 496

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 20Full

Lượt xem : 495

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Câm

Cô Vợ Câm

Tác giả : Dạ An

Chương : 35/NA

Lượt xem : 488

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Tác giả : Mi Như Đại

Chương : 60Full

Lượt xem : 484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vong Hoan

Vong Hoan

Tác giả : Ngọc Ẩn

Chương : 3Full

Lượt xem : 479

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Lạc

Song Lạc

Tác giả : Trạch Nữ Giác Lạc

Chương : 9Full

Lượt xem : 477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thu Phong Sinh Vị Thủy

Thu Phong Sinh Vị Thủy

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Chương : 42Full

Lượt xem : 469

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết