Ngôn tình

Có 9084 truyện

Web truyện - Học Cách Yêu Thương Một Người

Học Cách Yêu Thương Một Người

Tác giả : Thuyuuki

Chương : 1/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tràn Đầy Đắc Ý

Tràn Đầy Đắc Ý

Tác giả : Dụ Ngôn Thời

Chương : 1/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Từ Trên Biển Tới

Gió Từ Trên Biển Tới

Tác giả : Diêu Dao

Chương : 7/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả : Poulp

Chương : 55Full

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Phục Lan

Cổ Phục Lan

Tác giả : Cố Tích Nga

Chương : 1/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Thủy Chi Tâm

Phù Thủy Chi Tâm

Tác giả : Chích Thì Giới 99

Chương : 6Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Em Đúng Lúc

Gặp Em Đúng Lúc

Tác giả : Vi Lạp Me

Chương : 8Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Kiếp Sau Gặp Được Anh

Nếu Kiếp Sau Gặp Được Anh

Tác giả : Vũ Anh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Còn Bao Lâu Mới Có Thể Hôn Em

Còn Bao Lâu Mới Có Thể Hôn Em

Tác giả : Ngải Ngư

Chương : 3/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Sinh Con Sẽ Phải Chết

Không Sinh Con Sẽ Phải Chết

Tác giả : Cây San Hô

Chương : 5/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyển Nhật Kí Của Tôi

Quyển Nhật Kí Của Tôi

Tác giả : Tịch Tử Lam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Tác giả : Dạng Kiều

Chương : 6/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Crush Ác Ma Khó Tán Đổ

Crush Ác Ma Khó Tán Đổ

Tác giả : Bạch Tâm Thiên Dạ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tính Ngưỡng Em Dành Cho Anh

Tính Ngưỡng Em Dành Cho Anh

Tác giả : Đậu Thiên Y ( Đậu Đậu )

Chương : 1/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Tác giả : Ai Lam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Kiều Thê

Độc Sủng Kiều Thê

Tác giả : Hắc Tử Triết

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Anh Mới Chính Là Một Con Đĩ

Vợ Anh Mới Chính Là Một Con Đĩ

Tác giả : Phạm Vũ Anh Thư

Chương : 5/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên: Boss Cao Lãnh Truy Thê

Mau Xuyên: Boss Cao Lãnh Truy Thê

Tác giả : Yêu Hồ Lam Lam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chu Sa Hồng

Chu Sa Hồng

Tác giả : Minh Khai Dạ Hợp

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả : Xirô Dan

Chương : 45Full

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Tác giả : Tây Tử Tự

Chương : 5/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Tác giả : Nhan Nguyệt Khê

Chương : 4/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhớ Em

Nhớ Em

Tác giả : Đằng La Vi Chi

Chương : 5/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!

Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!

Tác giả : Hương Tiêu Bất Nã Nã

Chương : 1/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Tác giả : Úc Tuý

Chương : 2/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả : ZuMin

Chương : 57Full

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Tác giả : Giang Tiểu Lục

Chương : 4/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Riêng Mình Em

Chỉ Riêng Mình Em

Tác giả : Vân Nã Nguyệt

Chương : 45/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếng Đàn Sông Trăng

Tiếng Đàn Sông Trăng

Tác giả : Triêu Dương

Chương : 2/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu

Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu

Tác giả : Phong Dạ Thần

Chương : 1Full

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết