Ngôn tình

Có 8919 truyện

Web truyện - Vì Em Là Vợ Anh

Vì Em Là Vợ Anh

Tác giả : Bé Ánh

Chương : 84Full

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trả Thù Kẻ Phản Bội

Trả Thù Kẻ Phản Bội

Tác giả : Trương Huệ

Chương : 39/40

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Anh Mới Chính Là Một Con Đĩ

Vợ Anh Mới Chính Là Một Con Đĩ

Tác giả : Phạm Vũ Anh Thư

Chương : 5/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điện Hạ, Ngài Thật Bá Đạo

Điện Hạ, Ngài Thật Bá Đạo

Tác giả : Tần Mặc

Chương : 33/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bé Ngoan

Bé Ngoan

Tác giả : Quân Tử A Quách

Chương : 3/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Tác giả : Hàn Vân Thương

Chương : 55/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giá Trị Của Thanh Xuân

Giá Trị Của Thanh Xuân

Tác giả : Ba Chấm

Chương : 141/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả : ZuMin

Chương : 57Full

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả : Xirô Dan

Chương : 45Full

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Mai Vẫn Muốn Thích Em

Ngày Mai Vẫn Muốn Thích Em

Tác giả : Dư Nhĩ

Chương : 7/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bán Đời

Bán Đời

Tác giả : Tống Thị Phương Anh

Chương : 29Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Đàn Bà Không Khóc

Người Đàn Bà Không Khóc

Tác giả : Phương Hạ

Chương : 21Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Hôn Nhân Chết

Cuộc Hôn Nhân Chết

Tác giả : Mai Sương

Chương : 20Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Ơi! Về Nhanh

Vợ Ơi! Về Nhanh

Tác giả : Lê Phạm Kim Huệ

Chương : 24Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tình Không Danh Phận

Người Tình Không Danh Phận

Tác giả : Vũ Hân

Chương : 14Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Phải Là Bởi Vì Tình Yêu

Không Phải Là Bởi Vì Tình Yêu

Tác giả : Tiểu Bạch Quy Đích Miêu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Tác giả : Triêm Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Tác giả : Ngọc Cốt Tán

Chương : 5/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Đại Tông Sư

Nhất Đại Tông Sư

Tác giả : Tương Như

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cầu Nữ

Cầu Nữ

Tác giả : Triệu Hi Chi

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Tốt Nhất Thế Giới

Anh Tốt Nhất Thế Giới

Tác giả : Dung Quang

Chương : 36/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hơi Ấm Bên Em

Hơi Ấm Bên Em

Tác giả : TTL

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Quân Nhân Cũng Cày Game Nhập Vai

Nữ Quân Nhân Cũng Cày Game Nhập Vai

Tác giả : Quân Cửu

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Phi Bị Nguyền Rủa

Hoàng Phi Bị Nguyền Rủa

Tác giả : Trương Du

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Quyển 2] Bất Lương Quân Hôn

[Quyển 2] Bất Lương Quân Hôn

Tác giả : Tình Nhi

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Tác giả : Tây Tử Tự

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Tác giả : Tiểu Thọ Tử

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Sắc Nữ Đế

Bản Sắc Nữ Đế

Tác giả : Thiên Hạ Quy Nguyên

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Biến Hình

Người Yêu Biến Hình

Tác giả : Kim Huyên

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thư Băng Giá

Tiểu Thư Băng Giá

Tác giả : getnhat_khongthatlong

Chương : 54/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết