Ngôn tình

Có 8048 truyện

Web truyện - Tiểu Mơ Hồ

Tiểu Mơ Hồ

Tác giả : Thất Ức Hoan

Chương : 11Full

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tai Hoạ Cả Đời

Tai Hoạ Cả Đời

Tác giả : Khuynh Chiếu

Chương : 4Full

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạnh Bà - Một Đoạn Nghiệt Duyên

Mạnh Bà - Một Đoạn Nghiệt Duyên

Tác giả : Phong Tình

Chương : 20Full

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Đồng Tình Ái

Hợp Đồng Tình Ái

Tác giả : Thủy Tiên

Chương : 13/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Tác giả : Thất Bảo Tô

Chương : 63/64

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Độc Nữ Xứng

Ác Độc Nữ Xứng

Tác giả : Timoffy

Chương : 20Full

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạy Hôn

Dạy Hôn

Tác giả : Quân Quân Quân

Chương : 0/40

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mãnh Nam Lầu Sáu

Mãnh Nam Lầu Sáu

Tác giả : Kim Huyên

Chương : 0/10

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dư Sinh

Dư Sinh

Tác giả : Gia Bất Hối

Chương : 1/34

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đời Nhẹ Khôn Kham

Đời Nhẹ Khôn Kham

Tác giả : Milan Kundera

Chương : 0/7

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhóc À, Đừng Giả Vờ Nghiêm Túc Nữa

Nhóc À, Đừng Giả Vờ Nghiêm Túc Nữa

Tác giả : Pek Sakura

Chương : 0Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Tác giả : Tuyết Tử

Chương : 15/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - A Nông

A Nông

Tác giả : Bàn Hoa

Chương : 20/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút

Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút

Tác giả : Quai Quai Băng

Chương : 0Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyện Tầm Phương

Quyện Tầm Phương

Tác giả : Hồ Điệp Seba

Chương : 33Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phản Nghịch

Phản Nghịch

Tác giả : Điểm Tâm

Chương : 0/10

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Thế Vinh Sủng

Thịnh Thế Vinh Sủng

Tác giả : Phi Dực

Chương : 31/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi

Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi

Tác giả : Vương Vũ Nhiên

Chương : 0/30

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giam Giữ Cả Đời

Giam Giữ Cả Đời

Tác giả : Phan Nguyễn Linh Như

Chương : 9/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phùng Mật

Phùng Mật

Tác giả : Vi Vi An Đích Thế Giới

Chương : 20/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diêm Vương Phu Nhân Là Ta

Diêm Vương Phu Nhân Là Ta

Tác giả : Hàn Kiều Phương

Chương : 30/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Tác giả : Mộc Đinh Bạch

Chương : 1/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 6/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Dỗ Tiểu Thịt Tươi: Cực Phẩm Anh Trai

Dụ Dỗ Tiểu Thịt Tươi: Cực Phẩm Anh Trai

Tác giả : Tịnh Huyền

Chương : 2/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tù Hôn - Như Hoa Mỹ Quyến

Tù Hôn - Như Hoa Mỹ Quyến

Tác giả : Như Hoa Mỹ Quyến

Chương : 14/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Cấm Loạn

Tình Yêu Cấm Loạn

Tác giả : Sĩ Đồ Chi Yêu

Chương : 59Full

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Địa Tình Duyên

Thiên Địa Tình Duyên

Tác giả : Lệ Giai

Chương : 1/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bối Nhược

Bối Nhược

Tác giả : Cái Bình Hoa

Chương : 2/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Cường Hãn, Ta Yêu Nàng

Hoàng Hậu Cường Hãn, Ta Yêu Nàng

Tác giả : Ngoảnh Đầu Nói Yêu AnhLyLy Linh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Tác giả : Tuyết Mặc

Chương : 27/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết