Ngôn tình

Có 7566 truyện

Web truyện - Tháng Năm Rực Rỡ

Tháng Năm Rực Rỡ

Tác giả : tinhyeutronggio

Chương : 1/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Cám Dỗ Lòng Ai

Lạnh Lùng Cám Dỗ Lòng Ai

Tác giả : ???

Chương : 1/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuân Của Ai Chưa Từng Hối Tiếc?

Thanh Xuân Của Ai Chưa Từng Hối Tiếc?

Tác giả : iam.thuytrang

Chương : 10/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Không Yêu Tôi

Anh Không Yêu Tôi

Tác giả : Phó Du

Chương : 10Full

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Này Có Bệnh!

Thế Giới Này Có Bệnh!

Tác giả : Sề Má

Chương : 4/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

[ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

Tác giả : Giang Vong Xuyên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Tác giả : Lộng Nguyệt

Chương : 1/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Công Thật Thông Minh

Lão Công Thật Thông Minh

Tác giả : Kim Huyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Nửa Ngoại

Gió Nửa Ngoại

Tác giả : Cố

Chương : 3/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Là Phu Quân

Sư Phụ Là Phu Quân

Tác giả : Trang Aya

Chương : 1/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Oa Phi

Tiểu Oa Phi

Tác giả : K-Miu Linh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Tác giả : Dung Hàm

Chương : 15/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Nhất Khuynh Thành - Cung Độ Đệ Nhất Cầm Ca

Đệ Nhất Khuynh Thành - Cung Độ Đệ Nhất Cầm Ca

Tác giả : Thất Đóa Tử Y

Chương : 5/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - "Cắn Yêu" - Em Chọn Trao Hết Đi!

"Cắn Yêu" - Em Chọn Trao Hết Đi!

Tác giả : nhacosoivacao

Chương : 9/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Thiếu Tá Truy Đuổi Vợ Sát Thủ

Chồng Thiếu Tá Truy Đuổi Vợ Sát Thủ

Tác giả : Hồng Ngọc

Chương : 4/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Ư! Anh Giả Tạo Vừa Thôi

Yêu Ư! Anh Giả Tạo Vừa Thôi

Tác giả : Bạch Thiển Thiển

Chương : 1/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Sai Rồi! Em Về Với Anh Được Không?

Anh Sai Rồi! Em Về Với Anh Được Không?

Tác giả : Thúy Nga

Chương : 2/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Là Cơn Mưa Đẹp Nhất Cuộc Đời Em

Anh Là Cơn Mưa Đẹp Nhất Cuộc Đời Em

Tác giả : Writer-block

Chương : 7Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Gái Của Người Thương

Em Gái Của Người Thương

Tác giả : Cố

Chương : 6Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phóng Túng

Phóng Túng

Tác giả : Nhất Hạ Hồ

Chương : 16/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương - Diêu Cầm

Thương - Diêu Cầm

Tác giả : Diêu Cầm

Chương : 3Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Chính Vương Phi

Nhiếp Chính Vương Phi

Tác giả : Diệp Dương Lam

Chương : 4/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Tâm Kế

Cung Tâm Kế

Tác giả : Giả Phi Nha

Chương : 1/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ở Riêng Thì Có Làm Sao?

Ở Riêng Thì Có Làm Sao?

Tác giả : Ngũ Vi

Chương : 14Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tình Kiếm

Thiên Tình Kiếm

Tác giả : Dối Lừa

Chương : 5/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Băng Chờ Ngày Nở: Sát Thủ Máu Lạnh Và Thiếu gia Lạnh Lùng

Hoa Băng Chờ Ngày Nở: Sát Thủ Máu Lạnh Và Thiếu gia Lạnh Lùng

Tác giả : Oánh đần

Chương : 2/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Tác giả : Lục Mẫn Nhi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trân Bảo Thái Tử

Trân Bảo Thái Tử

Tác giả : Hương Di

Chương : 10Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Mâu Dị Thế: Tử Thần Toàn Hệ

Huyết Mâu Dị Thế: Tử Thần Toàn Hệ

Tác giả : Giangg Ngọcc

Chương : 19/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết