Ngôn tình

Có 7225 truyện

Web truyện - Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Tác giả : Nguyệt Hạ Tiêu Hồn

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dịch Thiếu Đừng Quên, Cô Ấy Là Cháu Gái Của Anh

Dịch Thiếu Đừng Quên, Cô Ấy Là Cháu Gái Của Anh

Tác giả : Mèo Đại Tỷ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Tác giả : Người Vô Danh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mười Năm Như Ca

Mười Năm Như Ca

Tác giả : Hạ Khuynh Thành

Chương : 3/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Phải Là Giấc Mơ

Không Phải Là Giấc Mơ

Tác giả : Hakuuren

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuân Này Không Dành Cho Tôi

Thanh Xuân Này Không Dành Cho Tôi

Tác giả : Hàn Minh Nguyệt

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Xưa Đế Kinh

Chuyện Xưa Đế Kinh

Tác giả : Bắc Thâm Thâm

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Phù Dung

Kiếp Phù Dung

Tác giả : Băng Tâm Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Thoại Chung Có Chủ

Tình Thoại Chung Có Chủ

Tác giả : Hứa Ngư

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Kiêu Ngạo!

Công Chúa Kiêu Ngạo!

Tác giả : Dược Y

Chương : 22/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới ?

Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới ?

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giọt Nước Mắt Muộn Màng

Giọt Nước Mắt Muộn Màng

Tác giả : Tử Di

Chương : 2Full

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh

Tác giả : Phong Cảnh

Chương : 10Full

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

Tác giả : Thiên Yêu Tiểu Dao Dao

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch Của Bọn Hắn

Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch Của Bọn Hắn

Tác giả : Annie KaLy

Chương : 3/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhặt Được Cực Phẩm

Nhặt Được Cực Phẩm

Tác giả : Sâu Gạo

Chương : 4/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Oa Phi

Tiểu Oa Phi

Tác giả : K-Miu Linh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Tác giả : Dĩ Cách

Chương : 52/56

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Thương Dễ Tránh, Thầm Thích Khó Phòng

Minh Thương Dễ Tránh, Thầm Thích Khó Phòng

Tác giả : Kiều Diêu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tính Ngưỡng Em Dành Cho Anh

Tính Ngưỡng Em Dành Cho Anh

Tác giả : Đậu Thiên Y ( Đậu Đậu )

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượng Phu Không Chịu Ngồi Yên Trong Phòng

Trượng Phu Không Chịu Ngồi Yên Trong Phòng

Tác giả : Hạ Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liên Hoa Tiên Tử

Liên Hoa Tiên Tử

Tác giả : Tâm Tâm

Chương : 9Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Kiếp

Tình Kiếp

Tác giả : Ngọc Vân Trần

Chương : 8Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Sát Thủ Dưới Tay Lục Lão Đại

Vợ Sát Thủ Dưới Tay Lục Lão Đại

Tác giả : Thiệu Khả Dii

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tôi Yêu, Đang Đứng Ở Một Nơi Không Xa Chờ Tôi

Người Tôi Yêu, Đang Đứng Ở Một Nơi Không Xa Chờ Tôi

Tác giả : Khiêm Tâm Quyết

Chương : 8Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyển Nhật Kí Của Tôi

Quyển Nhật Kí Của Tôi

Tác giả : Tịch Tử Lam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Của Người Chồng - Cẩm Sắt

Bí Mật Của Người Chồng - Cẩm Sắt

Tác giả : Cẩm Sắt

Chương : 21Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Học Cách Yêu Thương Một Người

Học Cách Yêu Thương Một Người

Tác giả : Thuyuuki

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

Tác giả : Minh Nguyệt Thư sinh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Tác giả : Mộc Quỳnh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết