Ngôn tình

Có 7655 truyện

Web truyện - Khoảng Cách

Khoảng Cách

Tác giả : Kẹo

Chương : 4/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả : Hạ Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tang Vũ

Tang Vũ

Tác giả : Thanh Hồ Nương Tử

Chương : 8Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt Ma Mị Tứ Công Tử] Chủ Tử Xấu Xa

[Hệ Liệt Ma Mị Tứ Công Tử] Chủ Tử Xấu Xa

Tác giả : Lâm Uyển Du

Chương : 10Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Là Vì Gặp Được Em

Hạnh Phúc Là Vì Gặp Được Em

Tác giả :

Chương : 2/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuân Ấy Mình Đã Bỏ Lỡ Nhau

Thanh Xuân Ấy Mình Đã Bỏ Lỡ Nhau

Tác giả : Bống

Chương : 4/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Con Trai

Tình Yêu Của Con Trai

Tác giả : Zuzu Linh

Chương : 1Full

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Duyệt

Hồ Duyệt

Tác giả : Hồ Hồ

Chương : 16/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Giấy

Tấm Giấy

Tác giả : Hư Tòng

Chương : 5Full

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Khuynh Tẫn Nhất Thế Phương Hoa

Ai Khuynh Tẫn Nhất Thế Phương Hoa

Tác giả : Tô Trường Ất

Chương : 3Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Mộng

Truy Mộng

Tác giả : Phong Vân Vũ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Một Đêm

Tình Một Đêm

Tác giả : Diệp Ái

Chương : 2/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Chẩm Nan Miên

Cô Chẩm Nan Miên

Tác giả : Thôi Tác

Chương : 9/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Thể Chờ Không?

Có Thể Chờ Không?

Tác giả : Cố

Chương : 5Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Nói Nữ Phụ Thua Nữ Chính

Ai Nói Nữ Phụ Thua Nữ Chính

Tác giả : Thỏ Nương Tử

Chương : 1/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - An Bội Lê

An Bội Lê

Tác giả : Nguyễn Tiểu Thư

Chương : 5/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Ko À! Ta Thích!

Xuyên Ko À! Ta Thích!

Tác giả : Chenny Hazy

Chương : 5/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tình Giấu Kín

Người Tình Giấu Kín

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 10/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tương Tư Của Đạo Sĩ Và Oan Hồn

Nhật Ký Tương Tư Của Đạo Sĩ Và Oan Hồn

Tác giả : Clexic Gãy Cánh

Chương : 2/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vị Gió Hè

Vị Gió Hè

Tác giả : Cửu Nguyệt Hi

Chương : 17Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả : Mỹ Bảo

Chương : 36Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Đế Thiên Băng

Nữ Đế Thiên Băng

Tác giả : Xinh xinh213

Chương : 9/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Gamer Thần

Võng Du Chi Gamer Thần

Tác giả : Một Giây

Chương : 8/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Tác giả : Tĩnh Lẵng

Chương : 15/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Dạ Chiêu Tâm

Nhất Dạ Chiêu Tâm

Tác giả : zieny

Chương : 7/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Nha, Ta Không Cố Ý!

Ai Nha, Ta Không Cố Ý!

Tác giả : LinhNana

Chương : 1/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả : Lâm Địch Nhi

Chương : 26Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Livestream Mau Xuyên : Boss Phản Diện Là Nữ Đế

Livestream Mau Xuyên : Boss Phản Diện Là Nữ Đế

Tác giả : Đế Cửu Di

Chương : 12/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Cấp Biến Thái Của Tôi

Siêu Cấp Biến Thái Của Tôi

Tác giả : Sói Quỷ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trót Yêu

Trót Yêu

Tác giả : Hàn Hạ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết