Ngôn tình

Có 6691 truyện

Web truyện - Học Đường Tình Yêu

Học Đường Tình Yêu

Tác giả : Huyền Nhi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Tác giả : Tiểu Hoa Đào

Chương : 2/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Cám Dỗ Lòng Ai

Lạnh Lùng Cám Dỗ Lòng Ai

Tác giả : ???

Chương : 1/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Béo

Tiểu Béo

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Chương : 5Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Cùng Tên

Tình Yêu Cùng Tên

Tác giả : Miêu Chi Yêu

Chương : 6Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ngũ Nhân Bang Hệ Liệt] Ấn Kí Của Lão Hổ

[Ngũ Nhân Bang Hệ Liệt] Ấn Kí Của Lão Hổ

Tác giả : Đường Quyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Ngọc

Thần Ngọc

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 7Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyết Thảo

Tuyết Thảo

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Chương : 10Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giả Tiên Nô

Giả Tiên Nô

Tác giả : Lục Quang

Chương : 11Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Em Không Biết Để Đâu

Thương Em Không Biết Để Đâu

Tác giả : Kẹo Mút Chua

Chương : 1/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Tác giả : Lê Tiêm

Chương : 11Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Tác giả : Mạn Châu Sa La

Chương : 1/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nguyện - Bổng Quả Dung Frucy

Tình Nguyện - Bổng Quả Dung Frucy

Tác giả : Bổng Quả Dung Frucy

Chương : 7Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Nhã Vọng

Trùng Sinh Chi Nhã Vọng

Tác giả : Linh Tuyết

Chương : 1/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Tác giả : Thước Nhạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 13/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Trong Sách

Bí Mật Trong Sách

Tác giả : Vương Thiếu

Chương : 9Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Tác giả : Đinh Mặc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viên Viên Khúc

Viên Viên Khúc

Tác giả : Mộng Tam Sinh

Chương : 5Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Khuynh Thiên Lan - Quyển 2

Phượng Khuynh Thiên Lan - Quyển 2

Tác giả : Thiên Hạ Quy Nguyên

Chương : 1/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Anh Được Bình An Vui Vẻ

Nguyện Anh Được Bình An Vui Vẻ

Tác giả : Tĩnh Phi Tuyết

Chương : 10/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Công Thật Thông Minh

Lão Công Thật Thông Minh

Tác giả : Kim Huyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Hối

Bất Hối

Tác giả : Tiểu Ly Không Khóc

Chương : 3Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Di CP

Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Di CP

Tác giả : Tiêu Khinh Tùng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Lên Tận Trời

Sủng Lên Tận Trời

Tác giả : Bach_Son_Trang

Chương : 13/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Yêu Anh: Thần Tượng Của Em

Em Yêu Anh: Thần Tượng Của Em

Tác giả : Bích Tuyết

Chương : 20Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Linh

Kiếm Linh

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 7Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - MOB-WORLD GAME

MOB-WORLD GAME

Tác giả : Cupid

Chương : 18/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Hóa

Hắc Hóa

Tác giả : Vô Pháp Làm Công

Chương : 6/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết