Ngôn tình

Có 7963 truyện

Web truyện - Tình Khúc Vượt Thời Gian

Tình Khúc Vượt Thời Gian

Tác giả : Ngọc Băng Tử Nhi

Chương : 7/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Tác giả : smskmytien

Chương : 7/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Chiếm Tim Anh

Độc Chiếm Tim Anh

Tác giả : Lục Thần Duệ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D

[Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D

Tác giả : Phi Phi Tuyết

Chương : 2/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Tuần Hoàn

Mạt Thế Tuần Hoàn

Tác giả : Phù Hoa

Chương : 14/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Ôn Nhu

Tiểu Ôn Nhu

Tác giả : Xuân Phong Lựu Hỏa

Chương : 43/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Tình Ái: Bà Xã, Em Đợi Đấy!

Trò Chơi Tình Ái: Bà Xã, Em Đợi Đấy!

Tác giả : Ngọc Diệp

Chương : 6/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Tác giả : Ái Cật Hương Thái

Chương : 88/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyết Thành Hoa

Tuyết Thành Hoa

Tác giả : Hắc Đê U

Chương : 54Full

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Tác giả : Ái Vũ

Chương : 18Full

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

Tác giả : Mộng Tiêu Nhị

Chương : 33/NA

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng

Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng

Tác giả : Sambyy2k3

Chương : 11/NA

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Phúc Hắc Cưng Chiều Bà Xã

Ông Xã Phúc Hắc Cưng Chiều Bà Xã

Tác giả : Dương Dương

Chương : 20/NA

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Ái Hoàng Phi

Nhất Ái Hoàng Phi

Tác giả : Dương Vũ Khả An

Chương : 30/NA

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vật Trong Tay

Vật Trong Tay

Tác giả : Bối Hân

Chương : 37/NA

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sẽ Để Anh Đi Bên Em Lần Nữa

Sẽ Để Anh Đi Bên Em Lần Nữa

Tác giả : Khình Hi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chủ Tịch! Anh Yêu Em, Người Con Gái Đời Anh

Chủ Tịch! Anh Yêu Em, Người Con Gái Đời Anh

Tác giả : Cố Tâm

Chương : 19Full

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả : Lục Nguyệt Mạc Ngôn

Chương : 6/15

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Tác giả : Bách Diệp

Chương : 30Full

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Tác giả : Tề Thành Côn

Chương : 26/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần

May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần

Tác giả : Sắc Yêu Nữ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Thê Hấp Dẫn

Ác Thê Hấp Dẫn

Tác giả : Truyện Văn Trung Đích Mĩ Thất

Chương : 6/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

Tác giả : Dực Tô Thức Quỷ

Chương : 26/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai

Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai

Tác giả : Cát Uyển Tử

Chương : 6/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mê Điệt

Mê Điệt

Tác giả : Đằng Bình

Chương : 39/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Là Của Chồng

Vợ Là Của Chồng

Tác giả : Kim Young Su

Chương : 5/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Thể Nói

Không Thể Nói

Tác giả : Sơ Vân

Chương : 4Full

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Bảo Bảo Cuồng Ngạo Mẫu Thân

Chí Tôn Bảo Bảo Cuồng Ngạo Mẫu Thân

Tác giả : Thâm Lưu Thủy Thiển

Chương : 39/NA

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả : Hạ Diễm

Chương : 20Full

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chắp Cánh Cũng Khó Thoát

Chắp Cánh Cũng Khó Thoát

Tác giả : Táo Đỏ

Chương : 19/NA

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết