Ngôn tình

Có 7453 truyện

Web truyện - Bí Mật Xuyên Qua

Bí Mật Xuyên Qua

Tác giả : Phan

Chương : 23/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cho Tôi Một Đoạn Đường Yên Tĩnh

Cho Tôi Một Đoạn Đường Yên Tĩnh

Tác giả : Lâm Hóa

Chương : 2/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hừng Đông Đưa Anh Tới

Hừng Đông Đưa Anh Tới

Tác giả : Tang Giới

Chương : 3/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất ngờ yêu!

Bất ngờ yêu!

Tác giả : Người tình bóng đêm

Chương : 9/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Du Thiên Hạ

Mộng Du Thiên Hạ

Tác giả : Lãng Nhược Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - You Are My Sunshine

You Are My Sunshine

Tác giả : Ám Dạ Vương

Chương : 2/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỗng Dưng Xuyên Qua Thành Mỹ Nữ

Bỗng Dưng Xuyên Qua Thành Mỹ Nữ

Tác giả : Tiểu Đầu To

Chương : 18/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyễn Quân

Huyễn Quân

Tác giả : Huyễn Song Thành

Chương : 4/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi Phải Là Của Ta

Ngươi Phải Là Của Ta

Tác giả : Tịnh Huyền

Chương : 4/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Tác giả : Miêu Mao Nho

Chương : 20/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dược Nữ Hàn Y

Dược Nữ Hàn Y

Tác giả : han fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

Tác giả : Mộc Tâm

Chương : 22/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ, Em Thật Dễ Thương

Vợ, Em Thật Dễ Thương

Tác giả : Tịnh Yên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Thê Hấp Dẫn

Ác Thê Hấp Dẫn

Tác giả : Truyện Văn Trung Đích Mĩ Thất

Chương : 6/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe

Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe

Tác giả : Hồi Sênh

Chương : 80Full

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Nam Không Thể Trêu Vào

Ác Nam Không Thể Trêu Vào

Tác giả : Nghiên Tình

Chương : 16Full

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Chương : 85Full

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh

Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh

Tác giả : Bạch Vân Vy Vy

Chương : 29/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tớ Sẽ Tìm Cậu, Trong Gió!

Tớ Sẽ Tìm Cậu, Trong Gió!

Tác giả : Tiểu Mã Lười

Chương : 1/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Tác giả : Subi

Chương : 1/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Mưu Của Tổng Tài

Âm Mưu Của Tổng Tài

Tác giả : Mai Tử

Chương : 10Full

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Tác giả : Tạ Vong Xuyên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng

Độc Sủng

Tác giả : ĐỘC SỦNG

Chương : 4/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thế Vũ Thần

Nghịch Thế Vũ Thần

Tác giả : Huyết Tu La

Chương : 43/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Minh Tinh

Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Minh Tinh

Tác giả : Trà Mii

Chương : 7/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên

Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên

Tác giả : Axelle

Chương : 43/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Thế Thân Ngọt Ngào

Cô Vợ Thế Thân Ngọt Ngào

Tác giả : Minh Nguyệt Tây

Chương : 20/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mê Điệp

Mê Điệp

Tác giả : Thời Cửu

Chương : 10Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mắt Xích

Mắt Xích

Tác giả : Yan Nian

Chương : 3/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

Tác giả : Mộng Lan Vũ

Chương : 85Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết