Ngôn tình

Có 7236 truyện

Web truyện - Có Người Thích Bài Hát Này

Có Người Thích Bài Hát Này

Tác giả : Khang Thành

Chương : 51/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Thần Lạc Lối

Thiên Thần Lạc Lối

Tác giả : Cindy

Chương : 3/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điên Cuồng Yêu Tịnh Mỹ Mi

Điên Cuồng Yêu Tịnh Mỹ Mi

Tác giả : Thẩm Lạc

Chương : 9Full

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Đề

Vô Đề

Tác giả : Linh Linh La Lỵ

Chương : 13Full

Lượt xem : 80

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Ca Ca Đừng Đến Đây!

Ác Ma Ca Ca Đừng Đến Đây!

Tác giả : Bạch Hàm

Chương : 4/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Si Triền

Si Triền

Tác giả : Lạc Lạc Nguyệt Sắc

Chương : 39Full

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!

Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!

Tác giả : hangiw_

Chương : 10/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Sủng

Manh Sủng

Tác giả : Bố Đinh Lưu Ly

Chương : 32/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Vào Yêu Linh Giới

Xuyên Vào Yêu Linh Giới

Tác giả : Thiết Tử Vân

Chương : 9/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Vốn Là Lười, Các Người Có Ý Kiến?

Mèo Vốn Là Lười, Các Người Có Ý Kiến?

Tác giả : Mèo Lười

Chương : 3/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lung Linh Tán

Lung Linh Tán

Tác giả : Tiếu Diện Thích Khách

Chương : 9Full

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Đan Xen

Tình Yêu Đan Xen

Tác giả : Chu Lôi

Chương : 10Full

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Tác giả : Beemap

Chương : 20/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Lại Em Trong Quá Khứ

Tìm Lại Em Trong Quá Khứ

Tác giả : L&M

Chương : 6/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trúng Thưởng Rồi

Trúng Thưởng Rồi

Tác giả : Húy

Chương : 4/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Tư Mùa Đào Nở

Tương Tư Mùa Đào Nở

Tác giả : Điệp Mộng

Chương : 1/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Quyến Rũ Ông Xã Đại Nhân

Kế Hoạch Quyến Rũ Ông Xã Đại Nhân

Tác giả : Tiêu An Nhã

Chương : 6/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người

Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người

Tác giả : Trduong1234

Chương : 39/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ơ. Nữ Chủ Nam Chủ Câm Miệng Lại! Tránh Ra Cho Lão Nương Thể Hiện

Ơ. Nữ Chủ Nam Chủ Câm Miệng Lại! Tránh Ra Cho Lão Nương Thể Hiện

Tác giả : Chou Choi

Chương : 8/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Tế Sủng Hôn

Tinh Tế Sủng Hôn

Tác giả : Vụ Thỉ Dực

Chương : 15/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khổ Qua Sầu Thế

Khổ Qua Sầu Thế

Tác giả : Oxy Không Có Vị

Chương : 9/6

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Tác giả : Fox

Chương : 78Full

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mảnh Kí Ức Của Nữ Phụ

Mảnh Kí Ức Của Nữ Phụ

Tác giả : Diệp Vũ Sênh Ca

Chương : 13/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Tác giả : Lam Nhụy Nhụy

Chương : 39/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Tử Dạo Phàm

Tiên Tử Dạo Phàm

Tác giả : Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Chương : 3/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Tác giả : Cố Liễu Chi

Chương : 28/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện "Gấm Rách")

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện "Gấm Rách")

Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn

Chương : 10Full

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Trái Tim Từng Bị Tổn Thương

Những Trái Tim Từng Bị Tổn Thương

Tác giả : Sam xàm xí

Chương : 16/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Tiểu Nương Tử

Độc Sủng Tiểu Nương Tử

Tác giả : Phiêu Miểu

Chương : 20/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết