Ngôn tình

Có 7010 truyện

Web truyện - Điều Ước Có Tuyết Giữa Trời Mùa Hạ

Điều Ước Có Tuyết Giữa Trời Mùa Hạ

Tác giả : Nhung Subi

Chương : 1/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyên Sủng Bảy Vị Phu Quân

Chuyên Sủng Bảy Vị Phu Quân

Tác giả : Tô Mộc Hoa

Chương : 4/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả : Tiên Chanh

Chương : 2/12

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bố Em Sẽ Nuôi Anh

Bố Em Sẽ Nuôi Anh

Tác giả : Kiều Liên

Chương : 27/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả : Lâm Địch Nhi

Chương : 39Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuân Có Nhau!

Thanh Xuân Có Nhau!

Tác giả : Huyễn Mặc Lương Sênh

Chương : 52/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Cường Hãn, Ta Yêu Nàng

Hoàng Hậu Cường Hãn, Ta Yêu Nàng

Tác giả : Ngoảnh Đầu Nói Yêu AnhLyLy Linh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Là Quả Táo Nhỏ Của Anh

Em Là Quả Táo Nhỏ Của Anh

Tác giả : An Tựu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Đan Xen

Tình Yêu Đan Xen

Tác giả : Chu Lôi

Chương : 10Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Tiểu Nương Tử

Độc Sủng Tiểu Nương Tử

Tác giả : Phiêu Miểu

Chương : 20/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mảnh Kí Ức Của Nữ Phụ

Mảnh Kí Ức Của Nữ Phụ

Tác giả : Diệp Vũ Sênh Ca

Chương : 13/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Cũng Có Tình

Ma Cũng Có Tình

Tác giả : Ngưng Văn

Chương : 36Full

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Thê Bảo Chủ Lãnh Khốc

Phu Thê Bảo Chủ Lãnh Khốc

Tác giả : Lãnh Băng Hinh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Mạt Thế Truyền Thuyết

Trùng Sinh Mạt Thế Truyền Thuyết

Tác giả : Hòa Xuất Thú Thú

Chương : 2/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu Bảo Bối

Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu Bảo Bối

Tác giả : Mặc Ninh Linh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Anh Từ Trang Giấy

Yêu Anh Từ Trang Giấy

Tác giả : Hậu Dĩ

Chương : 11Full

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ý Loạn Tình Mê

Ý Loạn Tình Mê

Tác giả : Mộng Tiêu Nhị

Chương : 2/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Đến Từ Sao Hỏa

Anh Đến Từ Sao Hỏa

Tác giả : Phạn Tạp

Chương : 43/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Ca Ca Đừng Đến Đây!

Ác Ma Ca Ca Đừng Đến Đây!

Tác giả : Bạch Hàm

Chương : 4/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường

Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường

Tác giả : Bán Hạ Lương Lương

Chương : 50/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Tác giả : Beemap

Chương : 20/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Minh Tinh

Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Minh Tinh

Tác giả : Trà Mii

Chương : 7/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bần Cùng Quý Công Chúa

Bần Cùng Quý Công Chúa

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Chương : 75Full

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Chấp Cả Thế Giới

Bất Chấp Cả Thế Giới

Tác giả : Hàn Tử Tiêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa

Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa

Tác giả : Phi Hoa

Chương : 5Full

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Quyến Rũ Ông Xã Đại Nhân

Kế Hoạch Quyến Rũ Ông Xã Đại Nhân

Tác giả : Tiêu An Nhã

Chương : 6/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Đến Đau Lòng

Yêu Em Đến Đau Lòng

Tác giả : Đào Nhạc Tư

Chương : 1/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chinh Phục Vợ Yêu Thiên Tài Trọng Sinh

Chinh Phục Vợ Yêu Thiên Tài Trọng Sinh

Tác giả : Tâm Uyển

Chương : 2/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Sắc Dục

Trò Chơi Sắc Dục

Tác giả : Ngốc Manh

Chương : 30Full

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gửi Anh – Chàng Trai Giống Cánh Đồng Hoa Anh Túc

Gửi Anh – Chàng Trai Giống Cánh Đồng Hoa Anh Túc

Tác giả : MAR

Chương : 1/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết