Ngôn tình

Có 7765 truyện

Web truyện - Những Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi

Những Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi

Tác giả : Cố

Chương : 5Full

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kết Hoạch Trở Thành Vợ Của Ba

Kết Hoạch Trở Thành Vợ Của Ba

Tác giả : Sắc Nữ

Chương : 12/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Tác giả : Thiên Kim Phiến

Chương : 4/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Sắc Dục

Trò Chơi Sắc Dục

Tác giả : Ngốc Manh

Chương : 30Full

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muộn Màng

Muộn Màng

Tác giả : Mặc Kiều An

Chương : 6Full

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên

Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên

Tác giả : Tịch Quyên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Tác giả : Y Phỷ Cô Cô

Chương : 10/NA

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diểu Diểu Hướng Mộc

Diểu Diểu Hướng Mộc

Tác giả : Địa Hoàng Ẩm Tử

Chương : 8Full

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này Tên Ngáo Kia! Chiếm Lấy Em Đi

Này Tên Ngáo Kia! Chiếm Lấy Em Đi

Tác giả : Yourbabicat

Chương : 38Full

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh

Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh

Tác giả : Tuyết Băng

Chương : 5/NA

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - MẮT CẬN, TÓC XOĂN LÀ EM

MẮT CẬN, TÓC XOĂN LÀ EM

Tác giả : Thủy Móm

Chương : 30/NA

Lượt xem : 232

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một kiếp hồng trần

Một kiếp hồng trần

Tác giả : Nhược Mộng

Chương : 8/NA

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Tác giả : Ken

Chương : 56Full

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người

Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người

Tác giả : Tuyết Ảnh Sương Hồn

Chương : 1/9

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Tác giả : Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa

Chương : 63/NA

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Đề

Vô Đề

Tác giả : Linh Linh La Lỵ

Chương : 13Full

Lượt xem : 231

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Quốc Đích Phi

Nhiếp Quốc Đích Phi

Tác giả : Ngô Tiếu Tiếu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Tác giả : Cửu Vĩ Hồ

Chương : 15/NA

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo

Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo

Tác giả : Hàn Tuyết Thư

Chương : 27/31

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Tôi Không Tiếc

Anh Tôi Không Tiếc

Tác giả : Sen

Chương : 15Full

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Sâu Sao Lưu Luyến

Tình Sâu Sao Lưu Luyến

Tác giả : Lam Chi Noãn

Chương : 17/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Căn Bệnh Mang Tên Em

Căn Bệnh Mang Tên Em

Tác giả : Nam phụ bệnh hoạn

Chương : 8/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chì Vì Một Người

Chì Vì Một Người

Tác giả : Lương Ngọc Thiện

Chương : 41/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoản Của Gián

Đoản Của Gián

Tác giả : Gián Nhỏ

Chương : 11/8

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh

Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh

Tác giả : Bạch Vân Vy Vy

Chương : 29/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái Của Ngày Hôm Nay

Cô Gái Của Ngày Hôm Nay

Tác giả : Khả Hân

Chương : 7/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Tác giả : Engelchen

Chương : 13/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Trở Về

Vương Phi Trở Về

Tác giả : Thục Khách

Chương : 34Full

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tác giả : Đào Tử Hạ

Chương : 4/8

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khách Nhân Bói Một Quẻ Không

Khách Nhân Bói Một Quẻ Không

Tác giả : Vân Thủy Ly Hương

Chương : 7/NA

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết