Ngôn tình

Có 6293 truyện

Web truyện - Câu Truyện Mẹ Chồng Nàng Dâu

Câu Truyện Mẹ Chồng Nàng Dâu

Tác giả : Nguyễn Hà Tư Nhĩ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Trở về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Tác giả : tieutam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Nhân, Đừng Chạy!!

Phu Nhân, Đừng Chạy!!

Tác giả : Doãn Lạc Thuần

Chương : 6/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sếp Tôi Là Bạn Học

Sếp Tôi Là Bạn Học

Tác giả : Sa Tế

Chương : 3/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Tác giả : Lộng Nguyệt

Chương : 1/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả : A Bối

Chương : 43/44

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Em Không Biết Để Đâu

Thương Em Không Biết Để Đâu

Tác giả : Kẹo Mút Chua

Chương : 1/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Cám Dỗ Lòng Ai

Lạnh Lùng Cám Dỗ Lòng Ai

Tác giả : ???

Chương : 1/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Tác giả : Mạn Châu Sa La

Chương : 1/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Hậu

Thái Hậu

Tác giả : Hoàng Minh Thư

Chương : 4/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cặp Đôi Thích M

Cặp Đôi Thích M

Tác giả : Thu Đường Miêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếp Tục Lan Lăng Vương Phi

Tiếp Tục Lan Lăng Vương Phi

Tác giả : Tích Hòa

Chương : 4Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Tác giả : Tiểu Hoa Đào

Chương : 2/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Tác giả : Beemap

Chương : 18/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lãnh Độc Thiên Tài Đại Tiểu Thư

Lãnh Độc Thiên Tài Đại Tiểu Thư

Tác giả : Yêu Tử Dy Quai

Chương : 6/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đời Tôi Hạng Chót

Đời Tôi Hạng Chót

Tác giả : Ten-go Buồn Ngủ

Chương : 7/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẩm Vương Phi

Cực Phẩm Vương Phi

Tác giả : Chu Vỹ Hồ

Chương : 5/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Xuyên Không: Làm Chủ Dị Giới!

Boss Xuyên Không: Làm Chủ Dị Giới!

Tác giả : Khước Tinh Hy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Nhã Vọng

Trùng Sinh Chi Nhã Vọng

Tác giả : Linh Tuyết

Chương : 1/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lừa Dối Em, Anh Thích Lắm Sao?

Lừa Dối Em, Anh Thích Lắm Sao?

Tác giả : Samsam2003

Chương : 7/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Loạn Tâm

Loạn Tâm

Tác giả : Sa_

Chương : 4/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Ko À! Ta Thích!

Xuyên Ko À! Ta Thích!

Tác giả : Chenny Hazy

Chương : 5/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Mập Mạp, Tôi Yêu Em

Tiểu Mập Mạp, Tôi Yêu Em

Tác giả : Sói ăn đêm

Chương : 1/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Tác giả : Aidibangtam

Chương : 20/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cổ Xuyên Kim] Nữ Đế Xưng Bá Giới Giải Trí

[Cổ Xuyên Kim] Nữ Đế Xưng Bá Giới Giải Trí

Tác giả : Ngô Bối Cật Kê Đản

Chương : 3/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Dạ Chiêu Tâm

Nhất Dạ Chiêu Tâm

Tác giả : zieny

Chương : 7/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Trung Đại Ta Yêu Chàng

Trở Về Trung Đại Ta Yêu Chàng

Tác giả : Jolie Ahna

Chương : 3/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Về Ai Cập Cổ Đại 3000 Năm

Xuyên Về Ai Cập Cổ Đại 3000 Năm

Tác giả : Thư sơn áp lực đại

Chương : 4/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Tác giả : Ma Ma

Chương : 3/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Có Em Thanh Xuân Của Anh Mãi Mãi Không Trọn Vẹn

Không Có Em Thanh Xuân Của Anh Mãi Mãi Không Trọn Vẹn

Tác giả : Văn Hi

Chương : 4/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết