Ngôn tình

Có 6584 truyện

Web truyện - Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả : Lãnh Thu Nguyệt

Chương : 80Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Mang Tên Em

Hạnh Phúc Mang Tên Em

Tác giả : Dạ Thanh Phong

Chương : 2/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hồi Vợ Chồng

Một Hồi Vợ Chồng

Tác giả : Thảo Môi

Chương : 53/54

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sinh Ra Là Để Yêu Em

Sinh Ra Là Để Yêu Em

Tác giả : 11 Giờ Phải Ngủ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Khi Có Anh

Hạnh Phúc Khi Có Anh

Tác giả : Tiểu Phong

Chương : 1/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Trước Siêu Sao Của Tôi

Chồng Trước Siêu Sao Của Tôi

Tác giả : Mạch Tử Mạc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Nghịch

Phượng Nghịch

Tác giả : Mộng Yểm

Chương : 141Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bối Nhược

Bối Nhược

Tác giả : Cái Bình Hoa

Chương : 2/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Tác giả : Bích Ngọc Tiêu

Chương : 40/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Thiên Tài

Tuyệt Thế Thiên Tài

Tác giả : Bách Giai Nghiên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Khác Của Từ Tư Bạch

Cuộc Sống Khác Của Từ Tư Bạch

Tác giả : Tô Miên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vật Ngã Lão Công

Vật Ngã Lão Công

Tác giả : Lục Phong Tranh

Chương : 10Full

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả : Lê Tiêm

Chương : 12Full

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

Tác giả : Tam Thiên Lưu Ly

Chương : 4/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Về Bên Anh

Về Bên Anh

Tác giả : Tích Hòa

Chương : 44/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tư Sinh Lão Ba

Tư Sinh Lão Ba

Tác giả : Kim Huyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Tác giả : Beemap

Chương : 18/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuân Của Tớ Là Cậu

Thanh Xuân Của Tớ Là Cậu

Tác giả : Mây Hana

Chương : 3/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Có Mơ Sẽ Được Buông Tha!

Đừng Có Mơ Sẽ Được Buông Tha!

Tác giả : Yosi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Nuôi Dưỡng Ác Nam

Hệ Thống Nuôi Dưỡng Ác Nam

Tác giả : Tiểu Ngư

Chương : 2/NA

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Anh Trong Giấc Mơ

Tìm Anh Trong Giấc Mơ

Tác giả : Victor Kỳ Kỳ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Im Thin Thít Và Lặn Mất Tăm

Im Thin Thít Và Lặn Mất Tăm

Tác giả : ZuzuLinh

Chương : 3Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Nhi Tiểu Vương Phi!

Nhân Nhi Tiểu Vương Phi!

Tác giả : Angely

Chương : 12/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Thân Ơi, Tôi Yêu Em

Bạn Thân Ơi, Tôi Yêu Em

Tác giả : Lê Kim Anh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Bé Lọ Lem Lầu Đối Diện

Cô Bé Lọ Lem Lầu Đối Diện

Tác giả : Hậu Dĩ

Chương : 2Full

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Làm Hoàng Đế

Xuyên Qua Làm Hoàng Đế

Tác giả : Giản

Chương : 3/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn

Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn

Tác giả : Phi Mộc Phi Trạch

Chương : 6/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân

Tác giả : MizukiSachi

Chương : 3/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bước Qua Đau Thương: Vợ Quay Lại, Con Phúc Hắc

Bước Qua Đau Thương: Vợ Quay Lại, Con Phúc Hắc

Tác giả : Bách Niên Vy

Chương : 13/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Sủng Phi

Thứ Nữ Sủng Phi

Tác giả : Nhất Tiểu Bình Cái

Chương : 72Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết