Ngôn tình

Có 7580 truyện

Web truyện - Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Tác giả : Lee Ryna

Chương : 4/NA

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diểu Diểu Hướng Mộc

Diểu Diểu Hướng Mộc

Tác giả : Địa Hoàng Ẩm Tử

Chương : 8Full

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

Tác giả : Ngô Đồng Hạp Tử

Chương : 22Full

Lượt xem : 204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Xâm

Quỷ Xâm

Tác giả : Chích Thì Giới 99

Chương : 11Full

Lượt xem : 204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiếc Ô

Chiếc Ô

Tác giả : Thái Hậu Trở Về

Chương : 63Full

Lượt xem : 204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương : 60/NA

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Tác giả : Chính Nguyệt Sơ Kỳ

Chương : 45/NA

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Tác giả : An Hướng Noãn

Chương : 105/NA

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Tác giả : An Dĩnh Giai Khả

Chương : 28/NA

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 31/NA

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tư Sinh Lão Ba

Tư Sinh Lão Ba

Tác giả : Kim Huyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Kí Tự Cứu Vớt

Nhật Kí Tự Cứu Vớt

Tác giả : Nguyễn Thị Huyền Thu

Chương : 11/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Tác giả : Viên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Tác giả : Phuongkimchi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - San Ô Độc

San Ô Độc

Tác giả : Phác Tiểu Ni

Chương : 17/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 84Full

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả : Lục Nguyệt Mạc Ngôn

Chương : 6/15

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Tác giả : Đinh Khê

Chương : 72/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Thanh Tình Yêu

Âm Thanh Tình Yêu

Tác giả : Sư Tiểu Trát

Chương : 5/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Nở Cách Vách

Hoa Nở Cách Vách

Tác giả : Tịch Tĩnh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi

Những Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi

Tác giả : Cố

Chương : 5Full

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Tác giả : Thập Vĩ Thố

Chương : 17/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cánh Đồng Mộc Anh

Cánh Đồng Mộc Anh

Tác giả : Mai Anh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - MẮT CẬN, TÓC XOĂN LÀ EM

MẮT CẬN, TÓC XOĂN LÀ EM

Tác giả : Thủy Móm

Chương : 30/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Tác giả : AN Viên

Chương : 35/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Nhạc Định Mệnh

Khóa Nhạc Định Mệnh

Tác giả : Linh Vy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Thần

Phong Thần

Tác giả : kingace

Chương : 60/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Chi Vũ Dạ

Hoa Chi Vũ Dạ

Tác giả : thien-ngan16

Chương : 5/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Tác giả : Beemap

Chương : 25/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh

Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh

Tác giả : Tuyết Băng

Chương : 5/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết