Ngôn tình

Có 7436 truyện

Web truyện - Anh Ấy Từng Là Tất Cả Đối Với Tôi. Nhưng...!!!

Anh Ấy Từng Là Tất Cả Đối Với Tôi. Nhưng...!!!

Tác giả : Thư Nhiên

Chương : 16/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Suýt Bỏ Lỡ Anh!

Suýt Bỏ Lỡ Anh!

Tác giả : Hoàng Anh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Kỉ Niệm Hãy Còn Xanh (School Days, You And Me)

Những Kỉ Niệm Hãy Còn Xanh (School Days, You And Me)

Tác giả : Saki

Chương : 14/NA

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Tác giả : Mộc Thanh Vũ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Tác giả : Thiên Hạ Vô Bệnh

Chương : 89Full

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Như Hình Với Bóng

Như Hình Với Bóng

Tác giả : Quạt Gỗ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiếc Nhẫn Cưới

Chiếc Nhẫn Cưới

Tác giả : Trình Nhân

Chương : 10/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Tác giả : Cửu Nguyệt Hi

Chương : 69Full

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Địa Ngục Nơi Có Anh Và Em

Địa Ngục Nơi Có Anh Và Em

Tác giả : MiH

Chương : 4/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - I&#39m A Trap - Tôi Là Cái Bẫy

I&#39m A Trap - Tôi Là Cái Bẫy

Tác giả : Sương Ômega

Chương : 2/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Là Yêu Sao

Là Yêu Sao

Tác giả : kimmi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sinh (The Twin)

Song Sinh (The Twin)

Tác giả : Đồng Dục Uyển

Chương : 10/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc La Sát

Tuyệt Sắc La Sát

Tác giả : Khinh Y Hạnh Vũ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyệt Nhi, Nàng Là Thần Hộ Mệnh Của Trẫm

Nguyệt Nhi, Nàng Là Thần Hộ Mệnh Của Trẫm

Tác giả : Minh Huyền Phong

Chương : 7/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Thanh Ký

Dương Thanh Ký

Tác giả : KeoChuoi

Chương : 160/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Tác giả : Koa Koa

Chương : 24Full

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Gả Thiên Kim

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách

Chương : 28/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Thiên Đường Của Anh Có Em

Nếu Thiên Đường Của Anh Có Em

Tác giả : Minh Nguyệt Ngọc Anh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân, Chàng Là Đồ Cầm Thú!

Phu Quân, Chàng Là Đồ Cầm Thú!

Tác giả : Sói Thích Thịt

Chương : 12/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đốc Chủ Có Lệnh

Đốc Chủ Có Lệnh

Tác giả : Mặc Nhiên Hồi Thủ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tác giả : Thủy khanh Khanh

Chương : 300/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyệt Dạ Khai Hoa

Nguyệt Dạ Khai Hoa

Tác giả : Vô Danh

Chương : 12/100

Lượt xem : 207

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Ngốc, Ta Yêu Chàng

Hoàng Đế Ngốc, Ta Yêu Chàng

Tác giả : Cẩm Bình

Chương : 1/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Tác giả : Phong Hành Thuỷ Vân Gian

Chương : 4/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Gai Bẫy Tình

Hồng Gai Bẫy Tình

Tác giả : Bạch Tiểu Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Học Trưởng Độc Chiếm Em

Học Trưởng Độc Chiếm Em

Tác giả : Sắc Tỷ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ăn Gì Để Anh Mua?

Ăn Gì Để Anh Mua?

Tác giả : Huyền Lê

Chương : 4/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Du Nữ Quan

Tương Du Nữ Quan

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 70Full

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

Tác giả : Phúc Phễu

Chương : 64Full

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Cùng Anh Một Năm

Sống Cùng Anh Một Năm

Tác giả : ngtr1409

Chương : 19/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết