Ngôn tình

Có 7236 truyện

Web truyện - Gió Lay, Động Lòng

Gió Lay, Động Lòng

Tác giả : Thảo Mộc Mộc

Chương : 34Full

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ồ! Cái Này Được Gọi Là Xuyên Không Tập Thể Nè

Ồ! Cái Này Được Gọi Là Xuyên Không Tập Thể Nè

Tác giả : Trịnh Tuyết Đan

Chương : 4/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Tác giả : Thủy Mi Ngọc Tuyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộc Lan Và Nhược Thụ

Mộc Lan Và Nhược Thụ

Tác giả : Lan Cữu

Chương : 2Full

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả : Tâm Sủng

Chương : 28Full

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đếm Ngược Thời Gian 3,2,1

Đếm Ngược Thời Gian 3,2,1

Tác giả : Lê Phách

Chương : 6Full

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Yêu: Càng Yêu Càng Hận

Quân Yêu: Càng Yêu Càng Hận

Tác giả : Ninh Đan

Chương : 6/NA

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)

Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)

Tác giả : Cố Nhiễm Cẩm

Chương : 83/NA

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Tác giả : Vong Ký Hô Hấp Miêu

Chương : 18/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đáng Yêu

Đáng Yêu

Tác giả : Tình Tự Tản

Chương : 23/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Lăng Liễu Cổ

Mạc Lăng Liễu Cổ

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mò Lên Giường Của Em

Mò Lên Giường Của Em

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 4Full

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Đại Háo Sắc, Anh Chết Hay Không?

Boss Đại Háo Sắc, Anh Chết Hay Không?

Tác giả : Fionanlliets

Chương : 10/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi

Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi

Tác giả : songschallenge

Chương : 30Full

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyên Thảo Nan Vong

Huyên Thảo Nan Vong

Tác giả : Tiêu Tiếu

Chương : 8/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thần và Tôi!!

Nam Thần và Tôi!!

Tác giả : Phác Nhi_995

Chương : 19/40

Lượt xem : 161

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sẽ Để Anh Đi Bên Em Lần Nữa

Sẽ Để Anh Đi Bên Em Lần Nữa

Tác giả : Khình Hi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biết Trước Thiên Ý

Biết Trước Thiên Ý

Tác giả : Cô Vân Mạn Mạn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phụ Nữ Vạn Người Mê

Phụ Nữ Vạn Người Mê

Tác giả : Huyền Trang Bất Hối

Chương : 17Full

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chú, Đừng Như Vậy

Chú, Đừng Như Vậy

Tác giả : Tiểu Thiên Long

Chương : 2/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Tác giả : Tần Diệp

Chương : 32/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Tác giả : Tử Nguyệt Liên

Chương : 38/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Cung Ở Đây

Bản Cung Ở Đây

Tác giả : Khuynh Uyển 168

Chương : 5/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm em... Đứt đôi dép Lào

Tìm em... Đứt đôi dép Lào

Tác giả : Litschool

Chương : 10/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Tác giả : Hạo Trăn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh

Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh

Tác giả : Tuyết Băng

Chương : 5/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Blackmoore

Blackmoore

Tác giả : Julianne Donaldson

Chương : 40Full

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thế Thần Phong

Khuynh Thế Thần Phong

Tác giả : Ngọc Khả Phong

Chương : 4/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lừa Gạt Vợ Trước Trở Về

Lừa Gạt Vợ Trước Trở Về

Tác giả : Hương Di

Chương : 2/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết