Ngôn tình

Có 7577 truyện

Web truyện - Nha Đầu Rảnh Rỗi

Nha Đầu Rảnh Rỗi

Tác giả : Cư Tiểu Diệc

Chương : 6Full

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu! Nàng Đừng Quậy Nữa

Hoàng Hậu! Nàng Đừng Quậy Nữa

Tác giả : Băng Băng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Tác giả : Mị Ngữ Giả

Chương : 6Full

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả : Bất Kinh Ngữ

Chương : 20/NA

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hoàng Giới Giải Trí

Nữ Hoàng Giới Giải Trí

Tác giả : Đàm Đàm Đàm

Chương : 29/NA

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đa Nhân Cách

Đa Nhân Cách

Tác giả : Sương Ômega

Chương : 3/NA

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Dâu Dương Gia Tướng

Nàng Dâu Dương Gia Tướng

Tác giả : Tiếu A

Chương : 2/NA

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Tác giả : komang09hp

Chương : 49/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuông Chiều Cô Gái Nhỏ

Nuông Chiều Cô Gái Nhỏ

Tác giả : Mông Thất Thất

Chương : 1/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Blackmoore

Blackmoore

Tác giả : Julianne Donaldson

Chương : 40Full

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Tương Tác Ba Chiều

Sổ Tay Tương Tác Ba Chiều

Tác giả : Nhất Khỏa La Bặc

Chương : 24/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Tác giả : Chu Vỹ Hồ

Chương : 18/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Về Bên Anh

Về Bên Anh

Tác giả : Tích Hòa

Chương : 44/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuân Khó Quên

Thanh Xuân Khó Quên

Tác giả : Hải Thiên Lam

Chương : 3/NA

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiếc Nhẫn Bạc Ở Sông Lạc Dương: Giấc Mộng Của Bạo Vương

Chiếc Nhẫn Bạc Ở Sông Lạc Dương: Giấc Mộng Của Bạo Vương

Tác giả : Tiểu Ngư

Chương : 6/NA

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Socola Trái Mùa

Socola Trái Mùa

Tác giả : Zuzu Linh

Chương : 9Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Tư Tế

Nữ Tư Tế

Tác giả : Dạ Tử Vũ

Chương : 82Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?

Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?

Tác giả : SuMonster098

Chương : 143/199

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Tâm Mật Ý

Đường Tâm Mật Ý

Tác giả : kengray2407

Chương : 49/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thiên Thần Của Thủ Lĩnh Hắc Bang

Tiểu Thiên Thần Của Thủ Lĩnh Hắc Bang

Tác giả : Quỳnh Kun

Chương : 1/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Tiểu Thần Gặp Đại Thần

Khi Tiểu Thần Gặp Đại Thần

Tác giả : Kim Kinh Nam

Chương : 4Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Trung Mị

Huyền Trung Mị

Tác giả : Vưu Tứ Tỷ

Chương : 59/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả : Kinh Đốn Hải

Chương : 75Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tác giả : Phi Tuyết

Chương : 8/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giao Dịch Kì Lạ: Đánh Đổi Tự Do, Lấy Chồng Tổng Tài

Giao Dịch Kì Lạ: Đánh Đổi Tự Do, Lấy Chồng Tổng Tài

Tác giả : Mạc Túc

Chương : 13/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bên Cạnh Thiên Đường

Bên Cạnh Thiên Đường

Tác giả : Quản Ngai

Chương : 32Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Tác giả : Độc Cô Yên Dĩ

Chương : 13/NA

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Tác giả : Tô Tam

Chương : 25/NA

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Sắc Yên Chi

Thủy Sắc Yên Chi

Tác giả : Nhạc Tiểu Mễ

Chương : 7Full

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trêu Chọc

Trêu Chọc

Tác giả : Thị Kim

Chương : 42Full

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết