Mạt Thế

Có 174 truyện

Web truyện - Sống Lại Một Đời An Vui

Sống Lại Một Đời An Vui

Tác giả : Diệp Tích Lam

Chương : 2/NA

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 24Full

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả : D. Hien

Chương : 564/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành

Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành

Tác giả : Phúc Hắc Công Tử (Kin)

Chương : 4/NA

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 21Full

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 19Full

Lượt xem : 198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sủng

Song Sủng

Tác giả : Trịnh Tiểu Trinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoạt Ngôn Ái Thiên Thành

Ngoạt Ngôn Ái Thiên Thành

Tác giả : Phúc Hắc Công Tử (Kin)

Chương : 3/NA

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Tù Mã 06

Tử Tù Mã 06

Tác giả : ThimLan006

Chương : 32/NA

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Tiến Hóa

Mạt Thế Tiến Hóa

Tác giả : Hoa Bão

Chương : 71/NA

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Đến Tận Thế

Xuyên Đến Tận Thế

Tác giả : MicciP

Chương : 10Full

Lượt xem : 162

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Thần

Thực Thần

Tác giả : Bất Diệc

Chương : 5/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Tác giả : Quàng Thượng Meo Meo

Chương : 18/NA

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Mạt Thế Truyền Thuyết

Trùng Sinh Mạt Thế Truyền Thuyết

Tác giả : Hòa Xuất Thú Thú

Chương : 2/NA

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ô Dạ Đề

Ô Dạ Đề

Tác giả : Trạm Lộ

Chương : 4Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Tác giả : Trạch Nữ Nhất Chi Hoa

Chương : 4/18

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Mật Sủng

Điền Viên Mật Sủng

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 1/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Kẻ Độc Tài

Tình Yêu Của Kẻ Độc Tài

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 1/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tác giả : Lam Ngải Thảo

Chương : 30/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tác giả : Cẩu Vân Vân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Hùng Tà Ác

Người Hùng Tà Ác

Tác giả : H.V.P

Chương : 5/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Hằng Quốc Độ

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Tác giả : Cô Độc Phiêu Lưu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Linh Vũ Trụ

Tâm Linh Vũ Trụ

Tác giả : Erik Trịnh

Chương : 36/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệt Thế Chi Long

Diệt Thế Chi Long

Tác giả : Cô Thành Gia Đích Hứa Tiên

Chương : 19/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết