Linh Dị

Có 313 truyện

Web truyện - Thiên Đường Kinh Khủng

Thiên Đường Kinh Khủng

Tác giả : Ba Ngày Ngủ Hai

Chương : 4/NA

Lượt xem : 321

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồng Xu Nhuốm Máu

Đồng Xu Nhuốm Máu

Tác giả : Thạch Bất Hoại

Chương : 3/NA

Lượt xem : 319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoắc Du

Hoắc Du

Tác giả : Jade black

Chương : 38/NA

Lượt xem : 317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảy Ngôi Làng Ma

Bảy Ngôi Làng Ma

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Chương : 9/NA

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Án Ngôi Mộ Cổ Ở Ngoài Thành Bắc Kinh

Vụ Án Ngôi Mộ Cổ Ở Ngoài Thành Bắc Kinh

Tác giả : Tương Dương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Tác giả : Thiên Hạ Bá Xướng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

Tác giả : NVC

Chương : 7/NA

Lượt xem : 268

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Căn biệt thự trên đồi

Căn biệt thự trên đồi

Tác giả : Alex Rovira

Chương : 6/NA

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Yandere] Kẻ Đeo Bám

[Yandere] Kẻ Đeo Bám

Tác giả : Yandere_aki

Chương : 6Full

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Tác giả : #Team Ám Ảnh 2K4

Chương : 14/NA

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Giá Rỗng

Thánh Giá Rỗng

Tác giả : Higashino Keigo

Chương : 26Full

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Tác giả : Huyền Nghi

Chương : 27/NA

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 5 – Nemesis

Resident Evil 5 – Nemesis

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 31Full

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giao Ước!

Giao Ước!

Tác giả : AN Viên

Chương : 41Full

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mái Tóc Rùng Rợn

Mái Tóc Rùng Rợn

Tác giả : Tống Mặt Than

Chương : 4Full

Lượt xem : 196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Quốc

Phúc Quốc

Tác giả : Hòa Miểu

Chương : 10Full

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Sự Thi Thể

Tâm Sự Thi Thể

Tác giả : Đào Nguyên Thành

Chương : 15Full

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Loạn Tiêu Dao

Sắc Loạn Tiêu Dao

Tác giả : Tộc Đài

Chương : 27/NA

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Sơn Truyện

Thất Sơn Truyện

Tác giả : Monkeyness

Chương : 41/NA

Lượt xem : 184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Dạ Đàm

Thất Dạ Đàm

Tác giả : Thập Tứ Khuyết

Chương : 15Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Tác giả : Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Chương : 22/NA

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Oán Truyện

Quỷ Oán Truyện

Tác giả : Sora Fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 21Full

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Quỷ Của Bác Sĩ

Chàng Quỷ Của Bác Sĩ

Tác giả : Bắc Dã

Chương : 30/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 0 - Giờ Hành Động

Resident Evil 0 - Giờ Hành Động

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 17Full

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quê em - Đất độc

Quê em - Đất độc

Tác giả : Sylar_Gabriel

Chương : 18Full

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 33Full

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ẩn Sĩ

Ẩn Sĩ

Tác giả : Lê Thanh Tùng

Chương : 14/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhục Hồng Ngải

Nhục Hồng Ngải

Tác giả : Thục Linh

Chương : 27Full

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết