Linh Dị

Có 258 truyện

Web truyện - Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Tác giả : Huyền Nghi

Chương : 27/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Thuyết

Truyền Thuyết

Tác giả : En

Chương : 1/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Trừ Tà

Người Trừ Tà

Tác giả : Liễu Ám Hoa Minh

Chương : 2/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

Tác giả : Tiểu Vận và Tiểu Vân

Chương : 3/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Oán Truyện

Quỷ Oán Truyện

Tác giả : Sora Fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)

Tác giả : #Team Ám Ảnh 2K4

Chương : 12/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc

Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc

Tác giả : Sơ Hạ Hạm Đạm

Chương : 11Full

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

Tác giả : Ueki

Chương : 15/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Giá Rỗng

Thánh Giá Rỗng

Tác giả : Higashino Keigo

Chương : 26Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Quốc

Phúc Quốc

Tác giả : Hòa Miểu

Chương : 10Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Dạ Đàm

Thất Dạ Đàm

Tác giả : Thập Tứ Khuyết

Chương : 15Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bước Chân Đêm

Bước Chân Đêm

Tác giả : Trà Bình

Chương : 3/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 14/35 Nguyễn Khuyến

14/35 Nguyễn Khuyến

Tác giả : Mèo lười thích cá

Chương : 1/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tú Xuân Đao

Tú Xuân Đao

Tác giả : Công tử Nhạc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quà Tặng Năm Mới

Quà Tặng Năm Mới

Tác giả : Lâu Phi Canh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Hồn Của Quỷ...

Linh Hồn Của Quỷ...

Tác giả : Team Ám Ảnh 2K4

Chương : 5/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Tác giả : Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Chương : 22/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tác giả : Cửu Tiêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết