Linh Dị

Có 325 truyện

Web truyện - Trăng Câu Hồn

Trăng Câu Hồn

Tác giả : Võ Hoàng Phúc

Chương : 20Full

Lượt xem : 1,335

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biệt Thự Của Người Đã Khuất

Biệt Thự Của Người Đã Khuất

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 18/NA

Lượt xem : 1,327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yểu Mệnh

Yểu Mệnh

Tác giả : Người Khăn Trắng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 1,314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy

Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy

Tác giả : Sái Tuấn

Chương : 20/NA

Lượt xem : 1,288

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Lâu Đài Kinh Hoàng

Vụ Bí Ẩn: Lâu Đài Kinh Hoàng

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 19Full

Lượt xem : 1,274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ

Tác giả : Nhất Liêm Phỉ Thúy

Chương : 103Full

Lượt xem : 1,232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngải Miến Điện

Ngải Miến Điện

Tác giả : rjnrog1

Chương : 20/NA

Lượt xem : 1,224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Con Ngựa Không Đầu

Vụ Bí Ẩn: Con Ngựa Không Đầu

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 21Full

Lượt xem : 1,220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lữ Quán Giết Người

Lữ Quán Giết Người

Tác giả : Minh Quân - Mỹ Lan

Chương : 14/NA

Lượt xem : 1,218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Thi Độc Hương

Quỷ Thi Độc Hương

Tác giả : Cốt Cốc

Chương : 34Full

Lượt xem : 1,215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Cái Sọ Biết Nói

Vụ Bí Ẩn: Cái Sọ Biết Nói

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hình Xăm Của Quỷ

Hình Xăm Của Quỷ

Tác giả : Hưng Thế Nguyễn

Chương : 10/NA

Lượt xem : 1,193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Dâu Thứ Bảy

Cô Dâu Thứ Bảy

Tác giả : cungthienyet

Chương : 90Full

Lượt xem : 1,183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lớp Học Lời Nguyền

Lớp Học Lời Nguyền

Tác giả : Ngọc Quỳnh

Chương : 17/NA

Lượt xem : 1,176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thung Lũng Ma

Thung Lũng Ma

Tác giả : Hồ Linh

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Quyển Nhật Ký Mất Trang

Vụ Bí Ẩn: Quyển Nhật Ký Mất Trang

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 21Full

Lượt xem : 1,171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Bắt Cóc Cá Voi

Vụ Bí Ẩn: Bắt Cóc Cá Voi

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Con Ma Xanh

Vụ Bí Ẩn: Con Ma Xanh

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn Đồ Kinderheim 511

Môn Đồ Kinderheim 511

Tác giả : Aldrae

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Nhân, Trên Đầu Anh Có Ma!

Đại Nhân, Trên Đầu Anh Có Ma!

Tác giả : Tuyết Tâm

Chương : 20Full

Lượt xem : 1,146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Xác Ướp Thì Thầm

Vụ Bí Ẩn: Xác Ướp Thì Thầm

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ebolavior

Ebolavior

Tác giả : fantawoai

Chương : 32/NA

Lượt xem : 1,112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bức Họa Chết Người

Bức Họa Chết Người

Tác giả : Agatha Christie

Chương : 15/NA

Lượt xem : 1,111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện Ma 12 Cung Hoàng Đạo

Truyện Ma 12 Cung Hoàng Đạo

Tác giả : Vô Danh

Chương : 10/NA

Lượt xem : 1,097

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bãi Gió Cồn Trăng

Bãi Gió Cồn Trăng

Tác giả : Hồ Trường An

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,093

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xác Ai Trong Ngày Cưới

Xác Ai Trong Ngày Cưới

Tác giả : Người Khăn Trắng

Chương : 14/NA

Lượt xem : 1,082

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Thổi Đèn] Phủ Tiên Độc Cổ

[Ma Thổi Đèn] Phủ Tiên Độc Cổ

Tác giả : Thiên Hạ Bá Xướng

Chương : 17/NA

Lượt xem : 1,058

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Tác giả : Cầu Vô Dục

Chương : 93Full

Lượt xem : 1,048

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Và Chết

Yêu Và Chết

Tác giả : Người Khăn Trắng

Chương : 15/NA

Lượt xem : 1,041

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 27 Nhát Dao Bí Ẩn

27 Nhát Dao Bí Ẩn

Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong

Chương : 6Full

Lượt xem : 1,040

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết