Linh Dị

Có 281 truyện

Web truyện - Lữ Quán Giết Người

Lữ Quán Giết Người

Tác giả : Minh Quân - Mỹ Lan

Chương : 14/NA

Lượt xem : 1,070

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Con Ngựa Không Đầu

Vụ Bí Ẩn: Con Ngựa Không Đầu

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 21Full

Lượt xem : 1,056

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Con Ma Xanh

Vụ Bí Ẩn: Con Ma Xanh

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,052

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn Đồ Kinderheim 511

Môn Đồ Kinderheim 511

Tác giả : Aldrae

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,049

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy

Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy

Tác giả : Sái Tuấn

Chương : 20/NA

Lượt xem : 1,041

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Bắt Cóc Cá Voi

Vụ Bí Ẩn: Bắt Cóc Cá Voi

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,029

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Tác giả : Tứ Hỉ Thang Viên

Chương : 110Full

Lượt xem : 1,026

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện Ma 12 Cung Hoàng Đạo

Truyện Ma 12 Cung Hoàng Đạo

Tác giả : Vô Danh

Chương : 10/NA

Lượt xem : 1,020

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Tác giả : Tử Kim Trần

Chương : 90/NA

Lượt xem : 1,004

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Quyển Nhật Ký Mất Trang

Vụ Bí Ẩn: Quyển Nhật Ký Mất Trang

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 21Full

Lượt xem : 996

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xác Ai Trong Ngày Cưới

Xác Ai Trong Ngày Cưới

Tác giả : Người Khăn Trắng

Chương : 14/NA

Lượt xem : 983

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Xác Ướp Thì Thầm

Vụ Bí Ẩn: Xác Ướp Thì Thầm

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 18Full

Lượt xem : 971

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bức Họa Chết Người

Bức Họa Chết Người

Tác giả : Agatha Christie

Chương : 15/NA

Lượt xem : 950

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bãi Gió Cồn Trăng

Bãi Gió Cồn Trăng

Tác giả : Hồ Trường An

Chương : 12/NA

Lượt xem : 947

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lớp Học Lời Nguyền

Lớp Học Lời Nguyền

Tác giả : Ngọc Quỳnh

Chương : 17/NA

Lượt xem : 941

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Và Chết

Yêu Và Chết

Tác giả : Người Khăn Trắng

Chương : 15/NA

Lượt xem : 935

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chết Trước Hoàng Hôn

Chết Trước Hoàng Hôn

Tác giả : Charlaine Harris

Chương : 7/12

Lượt xem : 927

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

Tác giả : Im Lặng Phiêu

Chương : 14Full

Lượt xem : 900

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mắt Âm Dương I

Mắt Âm Dương I

Tác giả : Lãnh Tàn Hà

Chương : 15/NA

Lượt xem : 893

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Sinh Tử

Hồ Sinh Tử

Tác giả : Sái Tuấn

Chương : 78/NA

Lượt xem : 891

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngải Miến Điện

Ngải Miến Điện

Tác giả : rjnrog1

Chương : 20/NA

Lượt xem : 883

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Bí Ẩn: Chiếc Đồng Hồ La Hét

Vụ Bí Ẩn: Chiếc Đồng Hồ La Hét

Tác giả : Alfred Hitchcock

Chương : 20Full

Lượt xem : 882

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 27 Nhát Dao Bí Ẩn

27 Nhát Dao Bí Ẩn

Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong

Chương : 6Full

Lượt xem : 882

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trăng Câu Hồn

Trăng Câu Hồn

Tác giả : Võ Hoàng Phúc

Chương : 20Full

Lượt xem : 860

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cái Chết Huy Hoàng

Cái Chết Huy Hoàng

Tác giả : J. D. Robb

Chương : 20Full

Lượt xem : 839

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Thi Độc Hương

Quỷ Thi Độc Hương

Tác giả : Cốt Cốc

Chương : 34Full

Lượt xem : 838

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Số 13 (Hồ Sơ Tội Phạm)

Số 13 (Hồ Sơ Tội Phạm)

Tác giả : Quỷ Cổ Nữ

Chương : 13/NA

Lượt xem : 809

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Nhân, Trên Đầu Anh Có Ma!

Đại Nhân, Trên Đầu Anh Có Ma!

Tác giả : Tuyết Tâm

Chương : 13/NA

Lượt xem : 801

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Hát Giữa Rừng Khuya

Ai Hát Giữa Rừng Khuya

Tác giả : Tchya

Chương : 13/NA

Lượt xem : 786

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bi Kịch Người Sói

Bi Kịch Người Sói

Tác giả : Jarson Dark

Chương : 18Full

Lượt xem : 763

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết