Linh Dị

Có 340 truyện

Web truyện - Sắc Loạn Tiêu Dao

Sắc Loạn Tiêu Dao

Tác giả : Tộc Đài

Chương : 27/NA

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Sự Thi Thể

Tâm Sự Thi Thể

Tác giả : Đào Nguyên Thành

Chương : 15Full

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tráo Huyết

Tráo Huyết

Tác giả : Thục Linh

Chương : 25Full

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ẩn Sĩ

Ẩn Sĩ

Tác giả : Lê Thanh Tùng

Chương : 14/NA

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Exorcist

Exorcist

Tác giả : Sysapse

Chương : 29/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Tác giả : Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Chương : 22/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 33Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Dạ Đàm

Thất Dạ Đàm

Tác giả : Thập Tứ Khuyết

Chương : 15Full

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Tác giả : Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương : 47/NA

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Oán Truyện

Quỷ Oán Truyện

Tác giả : Sora Fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mái Tóc Rùng Rợn

Mái Tóc Rùng Rợn

Tác giả : Tống Mặt Than

Chương : 4Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả : D. Hien

Chương : 564/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 0 - Giờ Hành Động

Resident Evil 0 - Giờ Hành Động

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 17Full

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bóng Trăng Trắng Ngà

Bóng Trăng Trắng Ngà

Tác giả : Thục Linh

Chương : 24Full

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 24Full

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 21Full

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quê em - Đất độc

Quê em - Đất độc

Tác giả : Sylar_Gabriel

Chương : 18Full

Lượt xem : 184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 19Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bổ Hiệp Lữ

Thần Bổ Hiệp Lữ

Tác giả : Nataly Ho

Chương : 12/NA

Lượt xem : 172

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Dâu Chết

Cô Dâu Chết

Tác giả : Vĩ Cầm

Chương : 12Full

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bình Quỷ Thụ

Bình Quỷ Thụ

Tác giả : Lang Hạ Xuyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo sỹ xuyên không

Đạo sỹ xuyên không

Tác giả : Tấn Tài

Chương : 5/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế

Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế

Tác giả : Tiểu Hồ Tích Lí

Chương : 36/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Dạ Thư Ốc

Thâm Dạ Thư Ốc

Tác giả : Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Chương : 39/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Tác giả : Diệp Lưu Nhiên

Chương : 40/NA

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

Tác giả : Tiểu Vận và Tiểu Vân

Chương : 3/NA

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Dương Ngàn Dặm

Âm Dương Ngàn Dặm

Tác giả : Như Uyển Linh

Chương : 12/13

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

Tác giả : Vô Trần Hoài Niệm

Chương : 14Full

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Tác giả : Tứ Nguyệt Nhất Nhật

Chương : 11/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Tù Mã 06

Tử Tù Mã 06

Tác giả : ThimLan006

Chương : 32/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết