Linh Dị

Có 275 truyện

Web truyện  - Hẻm Không Người

Hẻm Không Người

Tác giả : Hướng cúc cười dâm.

Chương : 3Full

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tú Xuân Đao

Tú Xuân Đao

Tác giả : Công tử Nhạc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - [ Thích Cố ] Minh Hồn

[ Thích Cố ] Minh Hồn

Tác giả : Đang tìm

Chương : 9Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tác giả : Cửu Tiêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Quà Tặng Năm Mới

Quà Tặng Năm Mới

Tác giả : Lâu Phi Canh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết