Linh Dị

Có 313 truyện

Web truyện - Đạo sỹ xuyên không

Đạo sỹ xuyên không

Tác giả : Tấn Tài

Chương : 5/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Exorcist

Exorcist

Tác giả : Sysapse

Chương : 25/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

Tác giả : Tiểu Vận và Tiểu Vân

Chương : 3/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Tác giả : Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

Chương : 68/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 24Full

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bình Quỷ Thụ

Bình Quỷ Thụ

Tác giả : Lang Hạ Xuyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

Tác giả : Vô Trần Hoài Niệm

Chương : 14Full

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc

Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc

Tác giả : Sơ Hạ Hạm Đạm

Chương : 11Full

Lượt xem : 111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tráo Huyết

Tráo Huyết

Tác giả : Thục Linh

Chương : 25Full

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Trừ Tà

Người Trừ Tà

Tác giả : Liễu Ám Hoa Minh

Chương : 2/NA

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Thuyết

Truyền Thuyết

Tác giả : En

Chương : 1/NA

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 19Full

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Sĩ Kinh Kỳ

Đạo Sĩ Kinh Kỳ

Tác giả : Trần Hữu Khương

Chương : 27Full

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh khế

Linh khế

Tác giả : Bình Tử

Chương : 0Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 21Full

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Dương Ngàn Dặm

Âm Dương Ngàn Dặm

Tác giả : Như Uyển Linh

Chương : 12/13

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cầu Vong Khách

Cầu Vong Khách

Tác giả : Thục Linh

Chương : 23Full

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Của Quỷ

Con Của Quỷ

Tác giả : Hà Phong Đình

Chương : 83/NA

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

Tác giả : Dạ Chi Dạ

Chương : 6Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Tác giả : Nhất Chỉ Vô Kê

Chương : 9Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Hồn Của Quỷ...

Linh Hồn Của Quỷ...

Tác giả : Team Ám Ảnh 2K4

Chương : 5/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Sự Vô Tận

Quỷ Sự Vô Tận

Tác giả : Mộc Hề Nương

Chương : 26/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bước Chân Đêm

Bước Chân Đêm

Tác giả : Trà Bình

Chương : 3/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả : D. Hien

Chương : 564/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố ] Minh Hồn

[ Thích Cố ] Minh Hồn

Tác giả : Đang tìm

Chương : 9Full

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Trung Trì (Trì Trong Ảnh)

Ảnh Trung Trì (Trì Trong Ảnh)

Tác giả : Lưu Niên Ức Nguyệt

Chương : 20Full

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bóng Trăng Trắng Ngà

Bóng Trăng Trắng Ngà

Tác giả : Thục Linh

Chương : 24Full

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộp Âm Nhạc Của Seraphine

Hộp Âm Nhạc Của Seraphine

Tác giả : Nhất Tập Đàn Sắc

Chương : 11Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Trung Quỷ

Âm Trung Quỷ

Tác giả : Thục Linh

Chương : 22Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tác giả : Cửu Tiêu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết