Linh Dị

Có 289 truyện

Web truyện - Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 21Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 21Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bước Chân Đêm

Bước Chân Đêm

Tác giả : Trà Bình

Chương : 3/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Hồn Của Quỷ...

Linh Hồn Của Quỷ...

Tác giả : Team Ám Ảnh 2K4

Chương : 5/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 24Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Tác giả : Nhất Chỉ Vô Kê

Chương : 9Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Trung Trì (Trì Trong Ảnh)

Ảnh Trung Trì (Trì Trong Ảnh)

Tác giả : Lưu Niên Ức Nguyệt

Chương : 20Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Exorcist

Exorcist

Tác giả : Sysapse

Chương : 25/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẻm Không Người

Hẻm Không Người

Tác giả : Hướng cúc cười dâm.

Chương : 3Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố ] Minh Hồn

[ Thích Cố ] Minh Hồn

Tác giả : Đang tìm

Chương : 9Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Dương Ngàn Dặm

Âm Dương Ngàn Dặm

Tác giả : Như Uyển Linh

Chương : 12/13

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 14/35 Nguyễn Khuyến

14/35 Nguyễn Khuyến

Tác giả : Mèo lười thích cá

Chương : 1/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tú Xuân Đao

Tú Xuân Đao

Tác giả : Công tử Nhạc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tác giả : Cửu Tiêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quà Tặng Năm Mới

Quà Tặng Năm Mới

Tác giả : Lâu Phi Canh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Chết Vùng Fukuoka

Thần Chết Vùng Fukuoka

Tác giả : KurokawaKiyoshi

Chương : 5/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Gian Phán Quan

Dương Gian Phán Quan

Tác giả : Quái Lão Ca

Chương : 130/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Dương Lộ

Âm Dương Lộ

Tác giả : Đầu Đất

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả : D. Hien

Chương : 564/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết