Light Novel

Có 10 truyện

Web truyện  - Thuần Thú Sư Ở Dị Giới - Other World&#39s Monster Breeder

Thuần Thú Sư Ở Dị Giới - Other World&#39s Monster Breeder

Tác giả : Kankitsu Yusura

Chương : 49/NA

Lượt xem : 2,134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - MOB-WORLD GAME

MOB-WORLD GAME

Tác giả : Cupid

Chương : 57/NA

Lượt xem : 1,249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Sword Art Online: Thanh Đồng

Sword Art Online: Thanh Đồng

Tác giả : Tô Châu Hà Thượng Kiều

Chương : 14/NA

Lượt xem : 1,035

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Tác giả : Nguyễn Phú Huy

Chương : 56/NA

Lượt xem : 626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - The Gaia Project – Dự Án Gaia

The Gaia Project – Dự Án Gaia

Tác giả : Dân Đen

Chương : 5/NA

Lượt xem : 489

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Tác giả : Devil

Chương : 13/NA

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Quán Rượu Nobu

Quán Rượu Nobu

Tác giả : Semikawa Natsukana

Chương : 10/NA

Lượt xem : 347

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Mộng Hồng Trần

Mộng Hồng Trần

Tác giả : Paikaru

Chương : 9/NA

Lượt xem : 323

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - No Exit

No Exit

Tác giả : Moon

Chương : 10/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tái Lập Hệ Thống

Tái Lập Hệ Thống

Tác giả : Hắc Vân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết