Lịch Sử

Có 128 truyện

Web truyện  - Hán Mạt Triệu Hổ

Hán Mạt Triệu Hổ

Tác giả : Thu Phong Tri Liễu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - 12 Nữ Thần

12 Nữ Thần

Tác giả : slaydark

Chương : 253/NA

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Nhà Đế Vương

Nhà Đế Vương

Tác giả : Lan Hoàng Lê

Chương : 23/30

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Xuyên Không Về Thời Trần

Xuyên Không Về Thời Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 13/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Tác giả : Gấu Lười

Chương : 13/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Nội chiến Syria, chuyện IS, hồi giáo cực đoan

Nội chiến Syria, chuyện IS, hồi giáo cực đoan

Tác giả : Dũng Phan

Chương : 2/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Xuyên Không Về Nhà Trần

Xuyên Không Về Nhà Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 3/NA

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Sử Kí Hoá Rồng

Sử Kí Hoá Rồng

Tác giả : temdansieucap

Chương : 15/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết