Lịch Sử

Có 143 truyện

Web truyện - Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Tác giả : [email protected]

Chương : 141/NA

Lượt xem : 430

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả : Hoa Nhật Phi

Chương : 80/NA

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tác giả : PhuongAnh2000

Chương : 5/NA

Lượt xem : 382

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Chế Đại Việt

Đế Chế Đại Việt

Tác giả : Hàm Ngư

Chương : 185/NA

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bá Nghiệp

Bá Nghiệp

Tác giả : duongminhtuan0

Chương : 29/NA

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Vận Mệnh

Con Đường Vận Mệnh

Tác giả : Kyphuong

Chương : 147/NA

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả : Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Chương : 75/NA

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hán Mạt Triệu Hổ

Hán Mạt Triệu Hổ

Tác giả : Thu Phong Tri Liễu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Đế Vương

Nhà Đế Vương

Tác giả : Lan Hoàng Lê

Chương : 23/30

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Thời Trần

Xuyên Không Về Thời Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 13/NA

Lượt xem : 236

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Tác giả : Gấu Lười

Chương : 13/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ trạng nguyên

Nữ trạng nguyên

Tác giả : Vian Co

Chương : 18Full

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bổ Hiệp Lữ

Thần Bổ Hiệp Lữ

Tác giả : Nataly Ho

Chương : 12/NA

Lượt xem : 172

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tranh Thiên Hạ

Tranh Thiên Hạ

Tác giả : Khuynh Linh Nguyệt

Chương : 54/55

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Tác giả : KennyNguyen

Chương : 199/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tác giả : Đông Nhất Phương

Chương : 1321Full

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắc Tống Nhàn Vương

Bắc Tống Nhàn Vương

Tác giả : Bắc Minh Lão Ngư

Chương : 246/NA

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sử Kí Hoá Rồng

Sử Kí Hoá Rồng

Tác giả : temdansieucap

Chương : 15/NA

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nội chiến Syria, chuyện IS, hồi giáo cực đoan

Nội chiến Syria, chuyện IS, hồi giáo cực đoan

Tác giả : Dũng Phan

Chương : 2/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Nhà Trần

Xuyên Không Về Nhà Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 3/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Tác giả : Trường Sinh Thiên Diệp

Chương : 2/NA

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Nhân Việt Nam

Siêu Nhân Việt Nam

Tác giả : Viet Dang

Chương : 10/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nòi Giống Rồng Tiên

Nòi Giống Rồng Tiên

Tác giả : Viet Dang

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết