Lịch Sử

Có 128 truyện

Web truyện - Ngược Về Thời Lê Sơ

Ngược Về Thời Lê Sơ

Tác giả : Trần Nguyên Hãn

Chương : 125/NA

Lượt xem : 1,091

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả : Thu Lý Tử

Chương : 63/NA

Lượt xem : 1,082

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

Tác giả : Huỳnh Dị

Chương : 800Full

Lượt xem : 1,001

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả : Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Chương : 7/NA

Lượt xem : 878

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Đường Phong Nguyệt

Thịnh Đường Phong Nguyệt

Tác giả : Phủ Thiên

Chương : 6/NA

Lượt xem : 859

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thốn Tẫn Duyên Hoa

Thốn Tẫn Duyên Hoa

Tác giả : Bạch Thủ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 800

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vang Bóng Một Thời

Vang Bóng Một Thời

Tác giả : Nguyễn Tuân

Chương : 14Full

Lượt xem : 796

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Kiếp 2

Phượng Hoàng Kiếp 2

Tác giả : Thập Nhị Liên Hoa

Chương : 30/NA

Lượt xem : 795

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đàn Hương Hình

Đàn Hương Hình

Tác giả : Mạc Ngôn

Chương : 47Full

Lượt xem : 781

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả : Thai Thành Liễu

Chương : 48/NA

Lượt xem : 726

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tĩnh Liên Chi Truyện

Tĩnh Liên Chi Truyện

Tác giả : Minh Minh

Chương : 11/NA

Lượt xem : 698

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Tác giả : Trần Nguyên Hãn

Chương : 261/NA

Lượt xem : 691

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

Tác giả : Ryan nguyễn

Chương : 55/NA

Lượt xem : 654

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiếc Ngai Vàng

Chiếc Ngai Vàng

Tác giả : Lan Khai

Chương : 11Full

Lượt xem : 583

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Công Tử

Mị Công Tử

Tác giả : Lâm Uyển Du

Chương : 5/NA

Lượt xem : 534

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Thoại Quay Về

Huyền Thoại Quay Về

Tác giả : Mỹ Ngọc 132

Chương : 15/NA

Lượt xem : 519

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới

Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới

Tác giả : Nhiều tác giả

Chương : 16Full

Lượt xem : 482

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Tác giả : Sơn Táp

Chương : 9Full

Lượt xem : 464

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Giả Tưởng

Mạt Thế Giả Tưởng

Tác giả : KingAzir123

Chương : 68/NA

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Địa Liệt Phong

Thiên Địa Liệt Phong

Tác giả : Lưu Khẩu Thủy Đích Lão Kê

Chương : 4/NA

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

Tác giả : St. John

Chương : 107/NA

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Giáng Đại Vận

Thiên Giáng Đại Vận

Tác giả : Phá Hồ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Chính Đại Minh

Nhiếp Chính Đại Minh

Tác giả : Sâu

Chương : 7/NA

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lốc Xoáy Thời Gian

Lốc Xoáy Thời Gian

Tác giả : kaylee_olala

Chương : 20/NA

Lượt xem : 345

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Trận Đấu Quan Trọng Trong Lịch Sử Việt Nam

Các Trận Đấu Quan Trọng Trong Lịch Sử Việt Nam

Tác giả : Nhiều tác giả

Chương : 10Full

Lượt xem : 332

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Tác giả : Nghịch Tử

Chương : 70/NA

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Tác giả : justinadamken2017

Chương : 9/150

Lượt xem : 232

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tác giả : PhuongAnh2000

Chương : 5/NA

Lượt xem : 229

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả : Hoa Nhật Phi

Chương : 3/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết