Lịch Sử

Có 131 truyện

Web truyện - Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Tác giả : Tiểu Cố

Chương : 24/NA

Lượt xem : 1,477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngược Về Thời Lê Sơ

Ngược Về Thời Lê Sơ

Tác giả : Trần Nguyên Hãn

Chương : 125/NA

Lượt xem : 1,454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thả Thí Thiên Hạ

Thả Thí Thiên Hạ

Tác giả : Khuynh Linh Nguyệt

Chương : 55Full

Lượt xem : 1,327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả : Thu Lý Tử

Chương : 63/NA

Lượt xem : 1,134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đàn Hương Hình

Đàn Hương Hình

Tác giả : Mạc Ngôn

Chương : 47Full

Lượt xem : 950

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vang Bóng Một Thời

Vang Bóng Một Thời

Tác giả : Nguyễn Tuân

Chương : 14Full

Lượt xem : 945

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả : Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Chương : 7/NA

Lượt xem : 925

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Đường Phong Nguyệt

Thịnh Đường Phong Nguyệt

Tác giả : Phủ Thiên

Chương : 6/NA

Lượt xem : 887

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

Tác giả : Ryan nguyễn

Chương : 55/NA

Lượt xem : 865

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thốn Tẫn Duyên Hoa

Thốn Tẫn Duyên Hoa

Tác giả : Bạch Thủ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 862

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả : Thai Thành Liễu

Chương : 48/NA

Lượt xem : 861

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Tác giả : Trần Nguyên Hãn

Chương : 261/NA

Lượt xem : 826

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tĩnh Liên Chi Truyện

Tĩnh Liên Chi Truyện

Tác giả : Minh Minh

Chương : 11/NA

Lượt xem : 743

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Thoại Quay Về

Huyền Thoại Quay Về

Tác giả : Mỹ Ngọc 132

Chương : 15/NA

Lượt xem : 659

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiếc Ngai Vàng

Chiếc Ngai Vàng

Tác giả : Lan Khai

Chương : 11Full

Lượt xem : 650

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Giả Tưởng

Mạt Thế Giả Tưởng

Tác giả : KingAzir123

Chương : 68/NA

Lượt xem : 621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Công Tử

Mị Công Tử

Tác giả : Lâm Uyển Du

Chương : 5/NA

Lượt xem : 571

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Tác giả : Sơn Táp

Chương : 9Full

Lượt xem : 523

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới

Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới

Tác giả : Nhiều tác giả

Chương : 16Full

Lượt xem : 516

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

Tác giả : St. John

Chương : 107/NA

Lượt xem : 499

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lốc Xoáy Thời Gian

Lốc Xoáy Thời Gian

Tác giả : kaylee_olala

Chương : 20/NA

Lượt xem : 463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 12 Nữ Thần

12 Nữ Thần

Tác giả : slaydark

Chương : 259/NA

Lượt xem : 459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Giáng Đại Vận

Thiên Giáng Đại Vận

Tác giả : Phá Hồ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 438

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Địa Liệt Phong

Thiên Địa Liệt Phong

Tác giả : Lưu Khẩu Thủy Đích Lão Kê

Chương : 4/NA

Lượt xem : 438

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Chính Đại Minh

Nhiếp Chính Đại Minh

Tác giả : Sâu

Chương : 7/NA

Lượt xem : 429

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Tác giả : Nghịch Tử

Chương : 83/NA

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Các Trận Đấu Quan Trọng Trong Lịch Sử Việt Nam

Các Trận Đấu Quan Trọng Trong Lịch Sử Việt Nam

Tác giả : Nhiều tác giả

Chương : 10Full

Lượt xem : 387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Tác giả : justinadamken2017

Chương : 9/150

Lượt xem : 289

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tác giả : PhuongAnh2000

Chương : 5/NA

Lượt xem : 262

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết