Lịch Sử

Có 138 truyện

Web truyện - Kinh Sở Tranh Hùng Ký

Kinh Sở Tranh Hùng Ký

Tác giả : Huỳnh Dị

Chương : 23Full

Lượt xem : 3,358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

Tác giả : Hân Linh

Chương : 91/NA

Lượt xem : 3,307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Vợ Kế

Thứ Nữ Vợ Kế

Tác giả : Uyển Tiểu Uyển

Chương : 87/NA

Lượt xem : 3,306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

Tác giả : Tứ Bối Lặc

Chương : 31/NA

Lượt xem : 3,279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyền Khuynh Thiên Hạ

Quyền Khuynh Thiên Hạ

Tác giả : An Mộng

Chương : 39/NA

Lượt xem : 3,215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả : Lạc Vũ Thu Hàn

Chương : 70/NA

Lượt xem : 3,149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Tác giả : Ngư Mông

Chương : 87Full

Lượt xem : 3,059

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

Tác giả : Sa Mạc

Chương : 20/NA

Lượt xem : 2,993

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Kiếp 2

Phượng Hoàng Kiếp 2

Tác giả : Thập Nhị Liên Hoa

Chương : 65/NA

Lượt xem : 2,970

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - TƯỚNG MINH

TƯỚNG MINH

Tác giả : Trí Bạch

Chương : 219/NA

Lượt xem : 2,949

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Côn Luân

Côn Luân

Tác giả : Phượng ca

Chương : 57/NA

Lượt xem : 2,931

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chung Vô Diệm

Chung Vô Diệm

Tác giả : Tô Chẩn

Chương : 77Full

Lượt xem : 2,846

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Chủ Vương Phi

Cung Chủ Vương Phi

Tác giả : Nhiễm Mẫn

Chương : 27/NA

Lượt xem : 2,755

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên

Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên

Tác giả : Mạc Hỏa Tiểu Mạt

Chương : 56/NA

Lượt xem : 2,717

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả : Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Chương : 36/40

Lượt xem : 2,670

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Lăng Thập Tam Thoa

Kim Lăng Thập Tam Thoa

Tác giả : Nghiêm Ca Linh

Chương : 17Full

Lượt xem : 2,641

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âu Lạc Chi Nữ

Âu Lạc Chi Nữ

Tác giả : Tử Y

Chương : 61/NA

Lượt xem : 2,619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chủ Tử Xấu Xa

Chủ Tử Xấu Xa

Tác giả : Lâm Uyển Du

Chương : 24/NA

Lượt xem : 2,493

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Hán

Ác Hán

Tác giả : Canh Tân

Chương : 37/NA

Lượt xem : 2,462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

Tác giả : Cao Nguyệt

Chương : 59/NA

Lượt xem : 2,389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thê Cư Nhất Phẩm

Thê Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Dạ Huệ Mĩ

Chương : 17/NA

Lượt xem : 2,341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Tác giả : Nã Cát Ma

Chương : 588/NA

Lượt xem : 2,297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâu Hương

Thâu Hương

Tác giả : Mạc Võ

Chương : 110/NA

Lượt xem : 2,267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Xạ Nhà Thanh

Thần Xạ Nhà Thanh

Tác giả : Đông Nhất Phương

Chương : 1261/NA

Lượt xem : 2,155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả : Mặc Bảo Phi Bảo

Chương : 82Full

Lượt xem : 2,146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tần Giản

Tần Giản

Tác giả : Tư Nặc Nguyên

Chương : 26/NA

Lượt xem : 2,041

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giặc Bắc

Giặc Bắc

Tác giả : Chu Sa Lan

Chương : 52Full

Lượt xem : 1,979

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỏa Thê Băng Phu

Hỏa Thê Băng Phu

Tác giả : Ngôn Ái

Chương : 17/NA

Lượt xem : 1,918

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Tác giả : Võ Văn Hà

Chương : 127Full

Lượt xem : 1,887

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

Tác giả : Huỳnh Dị

Chương : 800Full

Lượt xem : 1,789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết