Lịch Sử

Có 143 truyện

Web truyện - Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả : Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Chương : 23/30

Lượt xem : 3,634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

Tác giả : Hân Linh

Chương : 91/NA

Lượt xem : 3,599

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kinh Sở Tranh Hùng Ký

Kinh Sở Tranh Hùng Ký

Tác giả : Huỳnh Dị

Chương : 23Full

Lượt xem : 3,590

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Vợ Kế

Thứ Nữ Vợ Kế

Tác giả : Uyển Tiểu Uyển

Chương : 87/NA

Lượt xem : 3,508

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyền Khuynh Thiên Hạ

Quyền Khuynh Thiên Hạ

Tác giả : An Mộng

Chương : 39/NA

Lượt xem : 3,462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả : Lạc Vũ Thu Hàn

Chương : 70/NA

Lượt xem : 3,387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

Tác giả : Tứ Bối Lặc

Chương : 31/NA

Lượt xem : 3,379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Tác giả : Ngư Mông

Chương : 87Full

Lượt xem : 3,213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - TƯỚNG MINH

TƯỚNG MINH

Tác giả : Trí Bạch

Chương : 219/NA

Lượt xem : 3,126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

Tác giả : Sa Mạc

Chương : 20/NA

Lượt xem : 3,122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Côn Luân

Côn Luân

Tác giả : Phượng ca

Chương : 57/NA

Lượt xem : 3,120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chung Vô Diệm

Chung Vô Diệm

Tác giả : Tô Chẩn

Chương : 77Full

Lượt xem : 3,009

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả : Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Chương : 36/40

Lượt xem : 2,994

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âu Lạc Chi Nữ

Âu Lạc Chi Nữ

Tác giả : Tử Y

Chương : 61/NA

Lượt xem : 2,944

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Chủ Vương Phi

Cung Chủ Vương Phi

Tác giả : Nhiễm Mẫn

Chương : 27/NA

Lượt xem : 2,871

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên

Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên

Tác giả : Mạc Hỏa Tiểu Mạt

Chương : 56/NA

Lượt xem : 2,842

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Lăng Thập Tam Thoa

Kim Lăng Thập Tam Thoa

Tác giả : Nghiêm Ca Linh

Chương : 17Full

Lượt xem : 2,725

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Hán

Ác Hán

Tác giả : Canh Tân

Chương : 37/NA

Lượt xem : 2,706

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chủ Tử Xấu Xa

Chủ Tử Xấu Xa

Tác giả : Lâm Uyển Du

Chương : 24/NA

Lượt xem : 2,690

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

Tác giả : Cao Nguyệt

Chương : 59/NA

Lượt xem : 2,628

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Tác giả : Nã Cát Ma

Chương : 588/NA

Lượt xem : 2,476

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thê Cư Nhất Phẩm

Thê Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Dạ Huệ Mĩ

Chương : 17/NA

Lượt xem : 2,454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Xạ Nhà Thanh

Thần Xạ Nhà Thanh

Tác giả : Đông Nhất Phương

Chương : 1261/NA

Lượt xem : 2,430

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả : Mặc Bảo Phi Bảo

Chương : 82Full

Lượt xem : 2,424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâu Hương

Thâu Hương

Tác giả : Mạc Võ

Chương : 110/NA

Lượt xem : 2,419

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giặc Bắc

Giặc Bắc

Tác giả : Chu Sa Lan

Chương : 52Full

Lượt xem : 2,283

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tần Giản

Tần Giản

Tác giả : Tư Nặc Nguyên

Chương : 26/NA

Lượt xem : 2,228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỏa Thê Băng Phu

Hỏa Thê Băng Phu

Tác giả : Ngôn Ái

Chương : 17/NA

Lượt xem : 2,040

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Tác giả : Võ Văn Hà

Chương : 127Full

Lượt xem : 2,037

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

Tác giả : Huỳnh Dị

Chương : 800Full

Lượt xem : 1,932

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết