Loading...

Kiếm Hiệp

Có 581 truyện

Web truyện - Tà Đạo Tu Tiên Lục

Tà Đạo Tu Tiên Lục

Tác giả : Thần Khê Băng Phong

Chương : 276Full

Lượt xem : 2,589

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Tác giả : Hằng Tâm

Chương : 240/NA

Lượt xem : 2,587

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Tác giả : Vụ Ngoại Giang Sơn

Chương : 281/NA

Lượt xem : 2,583

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Tác giả : VMT

Chương : 136Full

Lượt xem : 2,582

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Động Thiên Hà

Võ Động Thiên Hà

Tác giả : Đoan Nguyệt

Chương : 166/NA

Lượt xem : 2,565

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Chương : 57Full

Lượt xem : 2,559

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Thiên

Thương Thiên

Tác giả : Tử Mộc Vạn Quân

Chương : 800/NA

Lượt xem : 2,551

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Công

Âm Công

Tác giả : Trần Công Chính

Chương : 40Full

Lượt xem : 2,550

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mai Hoa Quái Kiệt

Mai Hoa Quái Kiệt

Tác giả : Ngọa Long Sinh

Chương : 40Full

Lượt xem : 2,509

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Án Trì Truy Xứ

Án Trì Truy Xứ

Tác giả : Trần Thanh Vân

Chương : 54Full

Lượt xem : 2,498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sơn Quỷ

Sơn Quỷ

Tác giả : Ưu Đàm Hoa

Chương : 21/NA

Lượt xem : 2,484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Tác giả : Nhóm STV

Chương : 43/NA

Lượt xem : 2,475

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Yên Kiếp

Huyết Yên Kiếp

Tác giả : Liễu Tàn Dương

Chương : 32Full

Lượt xem : 2,468

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nô Tình Kiếm Thủ

Nô Tình Kiếm Thủ

Tác giả : Ngọa Long Sinh

Chương : 49Full

Lượt xem : 2,434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Giới Hậu Truyện

Thất Giới Hậu Truyện

Tác giả : Tâm Mộng Vô Ngân

Chương : 971/NA

Lượt xem : 2,431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Châu Tam Kiệt

Thần Châu Tam Kiệt

Tác giả : Từ Khánh Phụng

Chương : 85Full

Lượt xem : 2,426

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Tác giả : Mạc Mặc

Chương : 630/NA

Lượt xem : 2,408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Bảo Thoa Duyên

Long Phụng Bảo Thoa Duyên

Tác giả : Lương Vũ Sinh

Chương : 41/52

Lượt xem : 2,404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Tâm Kiếm

Túy Tâm Kiếm

Tác giả : Ngọa Long Sinh

Chương : 72Full

Lượt xem : 2,398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Hồ Điệp

Độc Hồ Điệp

Tác giả : Trần Thanh Vân

Chương : 36Full

Lượt xem : 2,396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chức Cẩm Đồ

Chức Cẩm Đồ

Tác giả : Nam Kim Thạch

Chương : 49Full

Lượt xem : 2,382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Tác giả : Trần Thanh Vân

Chương : 55Full

Lượt xem : 2,376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Tinh Cầu

Thủy Tinh Cầu

Tác giả : Trần Thanh Vân

Chương : 110Full

Lượt xem : 2,364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

Tác giả : Bất Cật Tây Hồng Thị

Chương : 610/NA

Lượt xem : 2,357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Kiếm U Linh

Quỷ Kiếm U Linh

Tác giả : Ngọa Long Sinh

Chương : 64Full

Lượt xem : 2,323

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả : Chanh Ngọt

Chương : 59Full

Lượt xem : 2,321

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đao Lệ Ảnh

Ma Đao Lệ Ảnh

Tác giả : Liệp Thương

Chương : 145/NA

Lượt xem : 2,312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Xà Diễn Nghĩa

Long Xà Diễn Nghĩa

Tác giả : Mộng Nhập Thần Cơ

Chương : 541/NA

Lượt xem : 2,307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn

Chí Tôn

Tác giả : Cổ Chân Nhân

Chương : 792/NA

Lượt xem : 2,305

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Sở

Tiên Sở

Tác giả : Lời Phi Lộ

Chương : 140/NA

Lượt xem : 2,304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết