Kiếm Hiệp

Có 777 truyện

Web truyện - Sống Lại Thành Mục Niệm Từ

Sống Lại Thành Mục Niệm Từ

Tác giả : Trần Lan

Chương : 73Full

Lượt xem : 4,218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Điêu Hiệp Lữ

Thần Điêu Hiệp Lữ

Tác giả : Kim Dung

Chương : 236Full

Lượt xem : 4,217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Tác giả : Long Thất

Chương : 89Full

Lượt xem : 4,214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Giới Hậu Truyện

Thất Giới Hậu Truyện

Tác giả : Tâm Mộng Vô Ngân

Chương : 971/NA

Lượt xem : 4,207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Ma Nhị Đế

Đạo Ma Nhị Đế

Tác giả : Trần Thanh Vân

Chương : 117Full

Lượt xem : 4,195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Tác giả : Cây Đậu Gây Họa

Chương : 425/NA

Lượt xem : 4,186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả : Thẩm Thương My

Chương : 43Full

Lượt xem : 4,185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Triều Ngụy Quân Tử

Minh Triều Ngụy Quân Tử

Tác giả : Tặc Mi Thử Nhãn

Chương : 239/NA

Lượt xem : 4,161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Lang Chi Sư

Hổ Lang Chi Sư

Tác giả : Tịch Mịch Kiếm Khách

Chương : 249/NA

Lượt xem : 4,116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Yên Kiếp

Huyết Yên Kiếp

Tác giả : Liễu Tàn Dương

Chương : 32Full

Lượt xem : 4,110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ân Oán Quan Trường

Ân Oán Quan Trường

Tác giả : Ðộc Cô Hồng

Chương : 57Full

Lượt xem : 4,089

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Minh Võ Phu

Đại Minh Võ Phu

Tác giả : Đặc Biệt Bạch

Chương : 20/NA

Lượt xem : 4,065

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Tà Tuyệt Đản

Cuồng Tà Tuyệt Đản

Tác giả : Ngọa Long Sinh

Chương : 36Full

Lượt xem : 4,057

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Hồng Lộ

Tiên Hồng Lộ

Tác giả : Khoái Xan Điếm

Chương : 810/NA

Lượt xem : 4,052

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Tác giả : Trần Thanh Vân

Chương : 88Full

Lượt xem : 4,050

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lôi Thần Lang Quân

Lôi Thần Lang Quân

Tác giả : Hồng Gia Bình

Chương : 66Full

Lượt xem : 4,036

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Xà Diễn Nghĩa

Long Xà Diễn Nghĩa

Tác giả : Mộng Nhập Thần Cơ

Chương : 541/NA

Lượt xem : 4,011

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo

Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo

Tác giả : Thâm Mặc

Chương : 71Full

Lượt xem : 3,995

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thốn Mang

Thốn Mang

Tác giả : Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương : 478/NA

Lượt xem : 3,987

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Tác giả : Nhóm STV

Chương : 43/NA

Lượt xem : 3,982

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

Tác giả : Bất Cật Tây Hồng Thị

Chương : 610/NA

Lượt xem : 3,973

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Ảnh Nhân

Huyết Ảnh Nhân

Tác giả : Liễu Tàn Dương

Chương : 26/27

Lượt xem : 3,950

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Tác giả : Vụ Ngoại Giang Sơn

Chương : 281/NA

Lượt xem : 3,937

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Tâm Kiếm

Túy Tâm Kiếm

Tác giả : Ngọa Long Sinh

Chương : 72Full

Lượt xem : 3,927

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Tác giả : Lão Tiên Sinh

Chương : 121/NA

Lượt xem : 3,911

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cờ Rồng Tay Máu

Cờ Rồng Tay Máu

Tác giả : Từ Khánh Phụng

Chương : 89/NA

Lượt xem : 3,895

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chức Cẩm Đồ

Chức Cẩm Đồ

Tác giả : Nam Kim Thạch

Chương : 49Full

Lượt xem : 3,890

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Tác giả : Trường Phát Lãng Tử

Chương : 56/NA

Lượt xem : 3,876

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Bạch Long Kiếm

Hắc Bạch Long Kiếm

Tác giả : Liễu Tàn Dương

Chương : 75Full

Lượt xem : 3,867

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Kiếm U Linh

Quỷ Kiếm U Linh

Tác giả : Ngọa Long Sinh

Chương : 64Full

Lượt xem : 3,833

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết