Kiếm Hiệp

Có 777 truyện

Web truyện - Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Tác giả : Nhất Mai Đồng Tiền

Chương : 46/NA

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tác giả : Gió Tới

Chương : 32/NA

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Tác giả : Devil

Chương : 10/NA

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hồn Đại Lục

Thiên Hồn Đại Lục

Tác giả : Nguyệt Thần Lão Đại

Chương : 49/NA

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Tác giả : Hoàng Tuyền Tử Sát

Chương : 14/NA

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Tiểu Tử

Phong Lưu Tiểu Tử

Tác giả : Dâm Dâm Công Tử

Chương : 12/NA

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Triều Ngoại Sử 2

Thanh Triều Ngoại Sử 2

Tác giả : THH

Chương : 94/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tác giả : Đông Nhất Phương

Chương : 1321Full

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Tác giả : Hắc Tôn

Chương : 11/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Tác giả : Dương

Chương : 26/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đăng Phong Thành Thần

Đăng Phong Thành Thần

Tác giả : linchiholas

Chương : 34/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Tác giả : Đông Nam Tây Bắc Phong

Chương : 6/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không loạn không vui

Không loạn không vui

Tác giả : Trà Quan Âm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Tác giả : Luciferproqua

Chương : 13/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Tác giả : Ma Đao Lệ Ảnh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trăng Sáng Cố Hương

Trăng Sáng Cố Hương

Tác giả : Lại Nhĩ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Tác giả : SuperBiBi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Tác giả : Tadashi Ringo

Chương : 18/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Thiên Tiên Đế

Thương Thiên Tiên Đế

Tác giả : Loạn Thế Phù Ca

Chương : 50/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

Tác giả : Yongyewuhua

Chương : 17Full

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Tác giả : Vương Hà

Chương : 117/NA

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hủy Diệt Hệ Thống

Hủy Diệt Hệ Thống

Tác giả : thianhnam000

Chương : 6/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Dục Đạo

Nhân Dục Đạo

Tác giả : Cuồng Dâm Ma Tôn

Chương : 41/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thiên Lưu Hành

Tam Thiên Lưu Hành

Tác giả : Tà Lão Ma

Chương : 28/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Mộng Tình Ca

Nhất Mộng Tình Ca

Tác giả : Mộng Thần

Chương : 9/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Tác giả : Huyết Sắc Bách Hợp

Chương : 10/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Triều Ngoại Sử

Thanh Triều Ngoại Sử

Tác giả : THH

Chương : 64Full

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ỷ thiên đồ long ký

Ỷ thiên đồ long ký

Tác giả : Kim Dung

Chương : 117Full

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Loạn Sơn Hà

Chiến Loạn Sơn Hà

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 5/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Tác giả : Tiêu Dao Dâm Thư Sinh

Chương : 55/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết