Kiếm Hiệp

Có 754 truyện

Web truyện - Thương Thiên Tiên Đế

Thương Thiên Tiên Đế

Tác giả : Loạn Thế Phù Ca

Chương : 50/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Tác giả : Vương Hà

Chương : 117/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Tác giả : Hắc Tôn

Chương : 11/NA

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngân Lãnh Phong

Tiếu Ngân Lãnh Phong

Tác giả : Mademoiselle CrDel

Chương : 3/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Tác giả : SuperBiBi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Tác giả : Hoàng Tuyền Tử Sát

Chương : 13/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đan Võ Song Tu

Đan Võ Song Tu

Tác giả : Tramy225588

Chương : 4/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Thần

Ma Thần

Tác giả : Minh Phong

Chương : 4/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tác giả : Đông Nhất Phương

Chương : 1321Full

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Mộng Tình Ca

Nhất Mộng Tình Ca

Tác giả : Mộng Thần

Chương : 8/NA

Lượt xem : 85

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Chuyển Ma Kinh

Cửu Chuyển Ma Kinh

Tác giả : haithan115vn

Chương : 95/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Loạn Sơn Hà

Chiến Loạn Sơn Hà

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 5/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển

Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Chương : 6/7

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Trùng Tiên Khung

Huyết Trùng Tiên Khung

Tác giả : Yếm Bút Tiêu Sinh

Chương : 92/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩu Huyết Trùng Thiên

Cẩu Huyết Trùng Thiên

Tác giả : Trúc Thiên Ngân Lão

Chương : 7/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Địa Huyền Bí

Lục Địa Huyền Bí

Tác giả : Đầu Đất

Chương : 9/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nguyên Tiêu Dao Ký

Thứ Nguyên Tiêu Dao Ký

Tác giả : Toàn Khống

Chương : 11/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Tác giả : huynhson

Chương : 10/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tú Xuân Đao

Tú Xuân Đao

Tác giả : Công tử Nhạc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Tác giả : Nhất Mai Đồng Tiền

Chương : 27/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Tiểu Tử

Phong Lưu Tiểu Tử

Tác giả : Dâm Dâm Công Tử

Chương : 10/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Tác giả : Đông Nam Tây Bắc Phong

Chương : 6/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả : Thái Cổ Huyền Long

Chương : 8/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Giới Đại Đế

Nguyên Giới Đại Đế

Tác giả : Katura Nguyen

Chương : 8/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Linh Môn

Tuyệt Thế Linh Môn

Tác giả : Hoạ Bì

Chương : 4/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Nhà Trần

Xuyên Không Về Nhà Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 3/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Nhị Ca Ca

Thập Nhị Ca Ca

Tác giả : BatBoDe

Chương : 5/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tồn Tại Tối Cao

Tồn Tại Tối Cao

Tác giả : Hàn.Nhất.Phong

Chương : 3/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 57/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Tác giả : Devil

Chương : 3/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết