Kiếm Hiệp

Có 730 truyện

Web truyện - Nguyên Giới Đại Đế

Nguyên Giới Đại Đế

Tác giả : Katura Nguyen

Chương : 8/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bổ Hiệp Lữ

Thần Bổ Hiệp Lữ

Tác giả : Nataly Ho

Chương : 12/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Nhà Trần

Xuyên Không Về Nhà Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 3/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Địa Huyền Bí

Lục Địa Huyền Bí

Tác giả : Đầu Đất

Chương : 9/NA

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Tác giả : Hắc Tôn

Chương : 11/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Tác giả : Dương

Chương : 22/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Chương : 61/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tồn Tại Tối Cao

Tồn Tại Tối Cao

Tác giả : Hàn.Nhất.Phong

Chương : 3/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tú Xuân Đao

Tú Xuân Đao

Tác giả : Công tử Nhạc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Linh Môn

Tuyệt Thế Linh Môn

Tác giả : Hoạ Bì

Chương : 4/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuận Thiên Khống Mệnh

Thuận Thiên Khống Mệnh

Tác giả : Tử Thiên Chột

Chương : 5/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Nhị Ca Ca

Thập Nhị Ca Ca

Tác giả : BatBoDe

Chương : 5/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả : Phượng Vũ

Chương : 82Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Tử Ngạn - Chấp Niệm Hư Vô

Huyết Tử Ngạn - Chấp Niệm Hư Vô

Tác giả : Bạch Thiên Vỹ

Chương : 5/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vị Diện

Chiến Tranh Vị Diện

Tác giả : Lam Phuc

Chương : 29/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Mộng Tình Ca

Nhất Mộng Tình Ca

Tác giả : Mộng Thần

Chương : 6/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Tiểu Công Tử

Phong Lưu Tiểu Công Tử

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tường Vy

Chương : 4/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Hồn Chúa Quỷ

Linh Hồn Chúa Quỷ

Tác giả : Lão Hói

Chương : 3/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Tác giả : Hoàng Tuyền Tử Sát

Chương : 9/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nguyên Tiêu Dao Ký

Thứ Nguyên Tiêu Dao Ký

Tác giả : Toàn Khống

Chương : 11/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tình Kiếm

Thiên Tình Kiếm

Tác giả : Dối Lừa

Chương : 5/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẫm Tiến hoá Hệ Thống

Cực Phẫm Tiến hoá Hệ Thống

Tác giả : Tà Nguyệt

Chương : 4/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Thần Hệ Thống

Minh Thần Hệ Thống

Tác giả : Tam Thiên Cửu

Chương : 2/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả : Thái Cổ Huyền Long

Chương : 4/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Là Phu Quân

Sư Phụ Là Phu Quân

Tác giả : Trang Aya

Chương : 1/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực

Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực

Tác giả : Điều Văn Hoa Bình

Chương : 2/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Linh Lung Giới

Tiểu Linh Lung Giới

Tác giả : Tiêu Dao Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Tác giả : Tiên Thiên

Chương : 7/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Mỹ Dị Giới Du

Truy Mỹ Dị Giới Du

Tác giả : Dâm đế

Chương : 1/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Tác giả : Devil

Chương : 2/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết