Kiếm Hiệp

Có 700 truyện

Web truyện - Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Tác giả : Phương Hạo Nhiên

Chương : 31/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ma Vân Thiên

Chương : 22/NA

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Vũ Cửu Thần

Tinh Vũ Cửu Thần

Tác giả : Ta Là Lão Ngũ

Chương : 117/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tử

Thiên Tử

Tác giả : hantinhem21

Chương : 30/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Tác giả : Lý Thiếu

Chương : 14/NA

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyến Rũ Sư Phụ

Quyến Rũ Sư Phụ

Tác giả : Tiếu Diện Thích Khách

Chương : 15/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Thần

Phong Thần

Tác giả : kingace

Chương : 31/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

Tác giả : Lâm Bội

Chương : 11Full

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không loạn không vui

Không loạn không vui

Tác giả : Trà Quan Âm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Vũ Chi Lâm

Hắc Vũ Chi Lâm

Tác giả : Hắc Long

Chương : 20/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Song Sinh

Công Chúa Song Sinh

Tác giả : Triệu Hàn Ngọc Linh

Chương : 11/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Loạn Tiêu Dao

Sắc Loạn Tiêu Dao

Tác giả : Tộc Đài

Chương : 24/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Tác giả : Sắc yy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ma Liệp Diễm

Thiên Ma Liệp Diễm

Tác giả : Ô Long Công Tử

Chương : 8/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngân Lãnh Phong

Tiếu Ngân Lãnh Phong

Tác giả : Mademoiselle CrDel

Chương : 3/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tác giả : Gió Tới

Chương : 32/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Tác giả : Tadashi Ringo

Chương : 18/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Hận Phi Ưng

Huyết Hận Phi Ưng

Tác giả : Ta Là Lão Thất

Chương : 26/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đan Võ Song Tu

Đan Võ Song Tu

Tác giả : Tramy225588

Chương : 4/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Môn Bại Hoại

Ma Môn Bại Hoại

Tác giả : Kinh Đào Hãi Lãng

Chương : 32/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thế Vũ Thần

Nghịch Thế Vũ Thần

Tác giả : Huyết Tu La

Chương : 32/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Thần

Ma Thần

Tác giả : Minh Phong

Chương : 4/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả : Kim Dung

Chương : 225Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Tác giả : Huyết Sắc Bách Hợp

Chương : 10/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Tông Sư

Võ Đạo Tông Sư

Tác giả : Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Chương : 36/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Tác giả : Bách Diệp

Chương : 30Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áp Chót Bảng Giang Hồ

Áp Chót Bảng Giang Hồ

Tác giả : Yan Nian

Chương : 16/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút Kí Huyền Môn

Bút Kí Huyền Môn

Tác giả : Dung Hồng Nguyễn

Chương : 11/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Hiệp Hồn

Đại Hiệp Hồn

Tác giả : Hoa Gian Lãng Tử

Chương : 20/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Nô Lệ

Hệ Thống Nô Lệ

Tác giả : Huỳnh Lão Tà

Chương : 10/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết