Kiếm Hiệp

Có 715 truyện

Web truyện - Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Tác giả : Sắc yy

Chương : 36/NA

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Tác giả : Naophang23

Chương : 77/NA

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Ma Tăng

Dâm Ma Tăng

Tác giả : Như Lai Phật Tổ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Loạn Tiêu Dao

Sắc Loạn Tiêu Dao

Tác giả : Tộc Đài

Chương : 27/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Môn Bại Hoại

Ma Môn Bại Hoại

Tác giả : Kinh Đào Hãi Lãng

Chương : 34/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Tác giả : Trần Tiểu Thái

Chương : 42/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Tác giả : Trong Hồ Lô Có Anh Hoa

Chương : 16Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Ngàn Năm

Võ Đạo Ngàn Năm

Tác giả : Nguyên Thủy Thiên Ma

Chương : 6/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Thiên Giới

Hỗn Thiên Giới

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 22/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trăng Sáng Cố Hương

Trăng Sáng Cố Hương

Tác giả : Lại Nhĩ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hóa Điệp

Hóa Điệp

Tác giả : Tích Lâm Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Hận Phi Ưng

Huyết Hận Phi Ưng

Tác giả : Ta Là Lão Thất

Chương : 77/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Thời Trần

Xuyên Không Về Thời Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 13/NA

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Hiệp Hồn

Đại Hiệp Hồn

Tác giả : Hoa Gian Lãng Tử

Chương : 20/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ma Liệp Diễm

Thiên Ma Liệp Diễm

Tác giả : Ô Long Công Tử

Chương : 8/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyến Rũ Sư Phụ

Quyến Rũ Sư Phụ

Tác giả : Tiếu Diện Thích Khách

Chương : 15/NA

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áp Chót Bảng Giang Hồ

Áp Chót Bảng Giang Hồ

Tác giả : Yan Nian

Chương : 16/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Tác giả : Phương Hạo Nhiên

Chương : 32/NA

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Bá Chủ

Võ Đạo Bá Chủ

Tác giả : Thục Cuồng Nhân

Chương : 34/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

Tác giả : Lâm Bội

Chương : 11Full

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lung Linh Tán

Lung Linh Tán

Tác giả : Tiếu Diện Thích Khách

Chương : 9Full

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Song Sinh

Công Chúa Song Sinh

Tác giả : Triệu Hàn Ngọc Linh

Chương : 11/NA

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Tác giả : Lý Thiếu

Chương : 15/NA

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Tác giả : Ylapboitoa

Chương : 17/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 0/9

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không loạn không vui

Không loạn không vui

Tác giả : Trà Quan Âm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Tác giả : Bách Diệp

Chương : 30Full

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả : Kim Dung

Chương : 225Full

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tác giả : Gió Tới

Chương : 32/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết