Kiếm Hiệp

Có 754 truyện

Web truyện - Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ma Vân Thiên

Chương : 27/NA

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Thoại Tái Sinh

Thần Thoại Tái Sinh

Tác giả : hangvu999

Chương : 80/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Hận Phi Ưng

Huyết Hận Phi Ưng

Tác giả : Ta Là Lão Thất

Chương : 93/NA

Lượt xem : 307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Tông Sư

Võ Đạo Tông Sư

Tác giả : Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Chương : 52/NA

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áp Chót Bảng Giang Hồ

Áp Chót Bảng Giang Hồ

Tác giả : Yan Nian

Chương : 16/NA

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Niên Óc Chó

Thanh Niên Óc Chó

Tác giả : 6llzeroll9

Chương : 17Full

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Lăng Liễu Cổ

Mạc Lăng Liễu Cổ

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Ám Thần Đế

Hắc Ám Thần Đế

Tác giả : Hắc Đế

Chương : 30/NA

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Hiệp Hồn

Đại Hiệp Hồn

Tác giả : Hoa Gian Lãng Tử

Chương : 20/NA

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Bá Chủ

Võ Đạo Bá Chủ

Tác giả : Thục Cuồng Nhân

Chương : 34/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tử

Thiên Tử

Tác giả : hantinhem21

Chương : 30/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Loạn Tiêu Dao

Sắc Loạn Tiêu Dao

Tác giả : Tộc Đài

Chương : 27/NA

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Tác giả : Trong Hồ Lô Có Anh Hoa

Chương : 16Full

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả : Kim Dung

Chương : 225Full

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vong Ưu

Vong Ưu

Tác giả : Cô Quang Tàn Chiếu

Chương : 11Full

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Thời Trần

Xuyên Không Về Thời Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 13/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tác giả : Thạch Đầu

Chương : 105/NA

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Song Sinh

Công Chúa Song Sinh

Tác giả : Triệu Hàn Ngọc Linh

Chương : 12/NA

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Tác giả : Bách Diệp

Chương : 30Full

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Ma Tăng

Dâm Ma Tăng

Tác giả : Như Lai Phật Tổ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể

Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể

Tác giả : Phan Nathan

Chương : 20/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Môn Bại Hoại

Ma Môn Bại Hoại

Tác giả : Kinh Đào Hãi Lãng

Chương : 34/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Tác giả : Trần Tiểu Thái

Chương : 42/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Thiên Giới

Hỗn Thiên Giới

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 22/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Tác giả : huynhson

Chương : 117/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Tác giả : Ylapboitoa

Chương : 17/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Ngàn Năm

Võ Đạo Ngàn Năm

Tác giả : Nguyên Thủy Thiên Ma

Chương : 6/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết