Kiếm Hiệp

Có 700 truyện

Web truyện - Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tác giả : Hắc Huyền

Chương : 6/NA

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

[Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

Tác giả : Phong Lưu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Tư Hữu Hại

Tương Tư Hữu Hại

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chương : 33Full

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Hoa Lâm

Vũ Hoa Lâm

Tác giả : Nhã Sinh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượt Chân

Trượt Chân

Tác giả : Bùi Lễ

Chương : 18Full

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Triều

Ái Triều

Tác giả : Kami

Chương : 7/NA

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Môn Danh Hoa

Điền Môn Danh Hoa

Tác giả : Lôi Ân Na

Chương : 31Full

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đao Giả Bá Vương

Đao Giả Bá Vương

Tác giả : Tiêu Dao KK

Chương : 37/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vong Ưu

Vong Ưu

Tác giả : Cô Quang Tàn Chiếu

Chương : 11Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Long

Hắc Long

Tác giả : nhatha255

Chương : 25/NA

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Lăng Liễu Cổ

Mạc Lăng Liễu Cổ

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Lạc Vị Thức Quân

Hoa Lạc Vị Thức Quân

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 20Full

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Hủ Kiếm Thần

Bất Hủ Kiếm Thần

Tác giả : Tuyết Mãn Cung Đao

Chương : 136/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Ám Thần Đế

Hắc Ám Thần Đế

Tác giả : Hắc Đế

Chương : 27/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Thiên Giới

Hỗn Thiên Giới

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 22/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trăng Sáng Cố Hương

Trăng Sáng Cố Hương

Tác giả : Lại Nhĩ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hóa Điệp

Hóa Điệp

Tác giả : Tích Lâm Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Tác giả : Trần Tiểu Thái

Chương : 42/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Tác giả : Trong Hồ Lô Có Anh Hoa

Chương : 16Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Thời Trần

Xuyên Không Về Thời Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 13/NA

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Ma Tăng

Dâm Ma Tăng

Tác giả : Như Lai Phật Tổ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Ngàn Năm

Võ Đạo Ngàn Năm

Tác giả : Nguyên Thủy Thiên Ma

Chương : 6/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Niên Óc Chó

Thanh Niên Óc Chó

Tác giả : 6llzeroll9

Chương : 17/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lung Linh Tán

Lung Linh Tán

Tác giả : Tiếu Diện Thích Khách

Chương : 9Full

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Tác giả : Phương Hạo Nhiên

Chương : 31/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết