Kiếm Hiệp

Có 759 truyện

Web truyện - Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

Tác giả : Cổ Long

Chương : 8Full

Lượt xem : 465

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Tác giả : Kieulao

Chương : 349/NA

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồi Tâm Chưởn

Hồi Tâm Chưởn

Tác giả : Vương Thiếu An

Chương : 7/12

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Ỷ Thiên

Xuyên Không Ỷ Thiên

Tác giả : ღSơnღ

Chương : 104/NA

Lượt xem : 455

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đa Tình Hoàn

Đa Tình Hoàn

Tác giả : Cổ Long

Chương : 9Full

Lượt xem : 449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Hận Phi Ưng

Huyết Hận Phi Ưng

Tác giả : Ta Là Lão Thất

Chương : 94/NA

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Tác giả : Đại Phúc Đoàn

Chương : 30Full

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thế Vũ Thần

Nghịch Thế Vũ Thần

Tác giả : Huyết Tu La

Chương : 111/NA

Lượt xem : 443

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Mã Khiếu Tây Phong

Bạch Mã Khiếu Tây Phong

Tác giả : Kim Dung

Chương : 6Full

Lượt xem : 442

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Ti Yêu Nhiêu

Thanh Ti Yêu Nhiêu

Tác giả : Sở Tích Đao

Chương : 10Full

Lượt xem : 441

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thần Võ

Vô Địch Thần Võ

Tác giả : Không Thành Hối

Chương : 5/NA

Lượt xem : 439

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Tác giả : Sắc yy

Chương : 54/NA

Lượt xem : 435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả : Cổ Long

Chương : 8Full

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Kiếm

Khoái Kiếm

Tác giả : Nghê Khuông

Chương : 5Full

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Tác giả : Panax

Chương : 10/NA

Lượt xem : 419

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồi Phong Thất Tuyệt

Hồi Phong Thất Tuyệt

Tác giả : Dương Biện

Chương : 7Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điệp Chi Chiến

Điệp Chi Chiến

Tác giả : Úc Ngân

Chương : 7Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phật Tâm Hồng Nhan

Phật Tâm Hồng Nhan

Tác giả : Giang Nam

Chương : 5Full

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiệp Nữ Linh Tương

Hiệp Nữ Linh Tương

Tác giả : Dương Biện

Chương : 5Full

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Thần

Phong Thần

Tác giả : kingace

Chương : 60/NA

Lượt xem : 382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mai Ảnh Mai Hương

Mai Ảnh Mai Hương

Tác giả : Dương Biện

Chương : 7Full

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Long

Hắc Long

Tác giả : nhatha255

Chương : 25/NA

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Tác giả : Naophang23

Chương : 138/NA

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Triều

Ái Triều

Tác giả : Kami

Chương : 7/NA

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ma Vân Thiên

Chương : 27/NA

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Thoại Tái Sinh

Thần Thoại Tái Sinh

Tác giả : hangvu999

Chương : 80/NA

Lượt xem : 350

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Tác giả : Phương Hạo Nhiên

Chương : 58/NA

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khổng Tước Linh

Khổng Tước Linh

Tác giả : Cổ Long

Chương : 5/6

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 338

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết