Kiếm Hiệp

Có 730 truyện

Web truyện - Bất Hủ Kiếm Thần

Bất Hủ Kiếm Thần

Tác giả : Tuyết Mãn Cung Đao

Chương : 136/NA

Lượt xem : 362

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Tác giả : Đại Phúc Đoàn

Chương : 30Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điệp Chi Chiến

Điệp Chi Chiến

Tác giả : Úc Ngân

Chương : 7Full

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mai Ảnh Mai Hương

Mai Ảnh Mai Hương

Tác giả : Dương Biện

Chương : 7Full

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiệp Nữ Linh Tương

Hiệp Nữ Linh Tương

Tác giả : Dương Biện

Chương : 5Full

Lượt xem : 334

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khổng Tước Linh

Khổng Tước Linh

Tác giả : Cổ Long

Chương : 5/6

Lượt xem : 323

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tác giả : Hắc Huyền

Chương : 6/NA

Lượt xem : 323

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Tác giả : Vũ Tiểu Phi

Chương : 44Full

Lượt xem : 320

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Triều

Ái Triều

Tác giả : Kami

Chương : 7/NA

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Môn Danh Hoa

Điền Môn Danh Hoa

Tác giả : Lôi Ân Na

Chương : 31Full

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

[Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

Tác giả : Phong Lưu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Tác giả : LamPhuc Lct

Chương : 159/NA

Lượt xem : 290

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượt Chân

Trượt Chân

Tác giả : Bùi Lễ

Chương : 18Full

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Hoa Lâm

Vũ Hoa Lâm

Tác giả : Nhã Sinh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Long

Hắc Long

Tác giả : nhatha255

Chương : 25/NA

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Lạc Vị Thức Quân

Hoa Lạc Vị Thức Quân

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 20Full

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Tác giả : Kieulao

Chương : 349/NA

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Tác giả : TGOD

Chương : 203/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thế Vũ Thần

Nghịch Thế Vũ Thần

Tác giả : Huyết Tu La

Chương : 52/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Lăng Liễu Cổ

Mạc Lăng Liễu Cổ

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Tác giả : Sắc yy

Chương : 39/NA

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ma Vân Thiên

Chương : 27/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Thần

Phong Thần

Tác giả : kingace

Chương : 60/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Tông Sư

Võ Đạo Tông Sư

Tác giả : Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Chương : 52/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vong Ưu

Vong Ưu

Tác giả : Cô Quang Tàn Chiếu

Chương : 11Full

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tử

Thiên Tử

Tác giả : hantinhem21

Chương : 30/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Vũ Chi Lâm

Hắc Vũ Chi Lâm

Tác giả : Hắc Long

Chương : 37/NA

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết