Kiếm Hiệp

Có 697 truyện

Web truyện - Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

Tác giả : Cổ Long

Chương : 8Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Mã Khiếu Tây Phong

Bạch Mã Khiếu Tây Phong

Tác giả : Kim Dung

Chương : 6Full

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thần Võ

Vô Địch Thần Võ

Tác giả : Không Thành Hối

Chương : 5/NA

Lượt xem : 382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đa Tình Hoàn

Đa Tình Hoàn

Tác giả : Cổ Long

Chương : 9Full

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Tác giả : Mạc Kỳ Y

Chương : 71Full

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống

Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống

Tác giả : Avata3d

Chương : 18/NA

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồi Phong Thất Tuyệt

Hồi Phong Thất Tuyệt

Tác giả : Dương Biện

Chương : 7Full

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả : Cổ Long

Chương : 8Full

Lượt xem : 362

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Ti Yêu Nhiêu

Thanh Ti Yêu Nhiêu

Tác giả : Sở Tích Đao

Chương : 10Full

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Kiếm

Khoái Kiếm

Tác giả : Nghê Khuông

Chương : 5Full

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Lâu Thính Vũ

Tiểu Lâu Thính Vũ

Tác giả : Thập Thế

Chương : 11Full

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Lộ

Tầm Lộ

Tác giả : Nhược Sầu

Chương : 92/NA

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phật Tâm Hồng Nhan

Phật Tâm Hồng Nhan

Tác giả : Giang Nam

Chương : 5Full

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Tác giả : Panax

Chương : 10/NA

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điệp Chi Chiến

Điệp Chi Chiến

Tác giả : Úc Ngân

Chương : 7Full

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiệp Nữ Linh Tương

Hiệp Nữ Linh Tương

Tác giả : Dương Biện

Chương : 5Full

Lượt xem : 321

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Ẩn Long Tàng

Phượng Ẩn Long Tàng

Tác giả : Tiểu Tạ

Chương : 34Full

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mai Ảnh Mai Hương

Mai Ảnh Mai Hương

Tác giả : Dương Biện

Chương : 7Full

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Tác giả : Đại Phúc Đoàn

Chương : 30Full

Lượt xem : 303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

[08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

Tác giả : Lục Trúc Y Y

Chương : 20Full

Lượt xem : 295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khổng Tước Linh

Khổng Tước Linh

Tác giả : Cổ Long

Chương : 5/6

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tác giả : Hắc Huyền

Chương : 6/NA

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

[Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

Tác giả : Phong Lưu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Võ Chiến Vương

Thần Võ Chiến Vương

Tác giả : Trương Mục Chi

Chương : 411/NA

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Tà Đạo

Hệ Thống Tà Đạo

Tác giả : Tệ Bạc

Chương : 30/NA

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Luân Hồi

Trò Chơi Luân Hồi

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 48/NA

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thiên Hạ

Vô Địch Thiên Hạ

Tác giả : Thần Kiếm

Chương : 141/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Hoa Lâm

Vũ Hoa Lâm

Tác giả : Nhã Sinh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượt Chân

Trượt Chân

Tác giả : Bùi Lễ

Chương : 18Full

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Tác giả : KhoaiVn9x

Chương : 92/NA

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết