Kiếm Hiệp

Có 730 truyện

Web truyện - Thế Giới Của Em Không Cần Anh

Thế Giới Của Em Không Cần Anh

Tác giả : Anh Phú

Chương : 15/NA

Lượt xem : 511

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Lộ

Tầm Lộ

Tác giả : Nhược Sầu

Chương : 92/NA

Lượt xem : 509

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ly Biệt Câu

Ly Biệt Câu

Tác giả : Cổ Long

Chương : 10Full

Lượt xem : 508

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Tác giả : Vũ Tiểu Phi

Chương : 44Full

Lượt xem : 506

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diễm Tình Tam Quốc

Diễm Tình Tam Quốc

Tác giả : Đồng Tranh

Chương : 10Full

Lượt xem : 501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Chương : 74Full

Lượt xem : 497

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Tác giả : Cổ Long

Chương : 9/10

Lượt xem : 494

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Tác giả : Ôn Thụy An

Chương : 4Full

Lượt xem : 473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu

Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu

Tác giả : Tuyết Nhạn

Chương : 11/24

Lượt xem : 468

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Ẩn Long Tàng

Phượng Ẩn Long Tàng

Tác giả : Tiểu Tạ

Chương : 34Full

Lượt xem : 465

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Tác giả : Mạc Kỳ Y

Chương : 71Full

Lượt xem : 459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Tà Đạo

Hệ Thống Tà Đạo

Tác giả : Tệ Bạc

Chương : 30/NA

Lượt xem : 451

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút Kí Huyền Môn

Bút Kí Huyền Môn

Tác giả : Dung Hồng Nguyễn

Chương : 73/NA

Lượt xem : 447

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Lâu Thính Vũ

Tiểu Lâu Thính Vũ

Tác giả : Thập Thế

Chương : 11Full

Lượt xem : 447

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Hải Thâm Thù

Huyết Hải Thâm Thù

Tác giả : Nam Kim Thạch

Chương : 6/16

Lượt xem : 443

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồi Tâm Chưởn

Hồi Tâm Chưởn

Tác giả : Vương Thiếu An

Chương : 7/12

Lượt xem : 429

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phá Lãng Trùy

Phá Lãng Trùy

Tác giả : Thời Vị Hàn

Chương : 10Full

Lượt xem : 426

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

Tác giả : Cổ Long

Chương : 8Full

Lượt xem : 425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thần Võ

Vô Địch Thần Võ

Tác giả : Không Thành Hối

Chương : 5/NA

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

[08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

Tác giả : Lục Trúc Y Y

Chương : 20Full

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Ỷ Thiên

Xuyên Không Ỷ Thiên

Tác giả : ღSơnღ

Chương : 104/NA

Lượt xem : 410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Mã Khiếu Tây Phong

Bạch Mã Khiếu Tây Phong

Tác giả : Kim Dung

Chương : 6Full

Lượt xem : 410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đa Tình Hoàn

Đa Tình Hoàn

Tác giả : Cổ Long

Chương : 9Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Ti Yêu Nhiêu

Thanh Ti Yêu Nhiêu

Tác giả : Sở Tích Đao

Chương : 10Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồi Phong Thất Tuyệt

Hồi Phong Thất Tuyệt

Tác giả : Dương Biện

Chương : 7Full

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả : Cổ Long

Chương : 8Full

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Dược Thần

Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả : Phong Nhất Sắc

Chương : 198/NA

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Tác giả : Panax

Chương : 10/NA

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Kiếm

Khoái Kiếm

Tác giả : Nghê Khuông

Chương : 5Full

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Hủ Kiếm Thần

Bất Hủ Kiếm Thần

Tác giả : Tuyết Mãn Cung Đao

Chương : 136/NA

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết