Kiếm Hiệp

Có 613 truyện

Web truyện - Bạch Hổ Tinh Quân

Bạch Hổ Tinh Quân

Tác giả : Ưu Đàm Hoa

Chương : 11/23

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiệp Nữ Linh Tương

Hiệp Nữ Linh Tương

Tác giả : Dương Biện

Chương : 5Full

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mai Ảnh Mai Hương

Mai Ảnh Mai Hương

Tác giả : Dương Biện

Chương : 7Full

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Tác giả : Đại Phúc Đoàn

Chương : 30Full

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

[Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

Tác giả : Phong Lưu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Tác giả : Mạc Kỳ Y

Chương : 71Full

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khổng Tước Linh

Khổng Tước Linh

Tác giả : Cổ Long

Chương : 5/6

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Lâu Thính Vũ

Tiểu Lâu Thính Vũ

Tác giả : Thập Thế

Chương : 11Full

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoạt Thụ Tội

Hoạt Thụ Tội

Tác giả : Ngư Hương Nhục Ti

Chương : 20Full

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ Hành Ca

Dạ Hành Ca

Tác giả : Tử Vi Lưu Niên

Chương : 28/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tác giả : Hắc Huyền

Chương : 6/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

[08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

Tác giả : Lục Trúc Y Y

Chương : 20Full

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Ẩn Long Tàng

Phượng Ẩn Long Tàng

Tác giả : Tiểu Tạ

Chương : 34Full

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Triều

Ái Triều

Tác giả : Kami

Chương : 7/NA

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Hoa Lâm

Vũ Hoa Lâm

Tác giả : Nhã Sinh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhược Thụ

Nhược Thụ

Tác giả : Vainy

Chương : 29Full

Lượt xem : 184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Tác giả : Nghịch Tử

Chương : 64/NA

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trăng Sáng Cố Hương

Trăng Sáng Cố Hương

Tác giả : Lại Nhĩ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Lăng Liễu Cổ

Mạc Lăng Liễu Cổ

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Tác giả : Trong Hồ Lô Có Anh Hoa

Chương : 16Full

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 0/9

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vong Ưu

Vong Ưu

Tác giả : Cô Quang Tàn Chiếu

Chương : 11Full

Lượt xem : 90

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Ngàn Năm

Võ Đạo Ngàn Năm

Tác giả : Nguyên Thủy Thiên Ma

Chương : 6/NA

Lượt xem : 85

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Môn Danh Hoa

Điền Môn Danh Hoa

Tác giả : Lôi Ân Na

Chương : 31Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngân Lãnh Phong

Tiếu Ngân Lãnh Phong

Tác giả : Mademoiselle CrDel

Chương : 3/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết