Khoa Huyễn

Có 288 truyện

Web truyện - Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 21Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Mạt Thế Chi Thị Huyết Thiên Hoàng

Trùng Sinh Mạt Thế Chi Thị Huyết Thiên Hoàng

Tác giả : Hải Thượng Nhất Túy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 24Full

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Tác giả : Lạc Lạc Lạc Thanh Ca

Chương : 8/NA

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Tế Sủng Hôn

Tinh Tế Sủng Hôn

Tác giả : Vụ Thỉ Dực

Chương : 16/NA

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 19Full

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Mới Là Nữ Chính

Ta Mới Là Nữ Chính

Tác giả : Truy Phong Tranh Đích Cô Lương

Chương : 17/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Tác giả : Lê Hoa Bạch Thạch

Chương : 17/NA

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Trí Nobita

Đại Trí Nobita

Tác giả : Nguyễn Đức Thuận

Chương : 45/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Tử Tiếu

Công Tử Tiếu

Tác giả : Ta Là Lão Thất

Chương : 13/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đấu Chiến Cuồng Triều

Đấu Chiến Cuồng Triều

Tác giả : Khô Lâu Tinh Linh

Chương : 300/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

Tác giả : Y H Thành Thành

Chương : 29/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Điêu Đại Bịp

Thần Điêu Đại Bịp

Tác giả : Cùi Bắp Tiên Sinh

Chương : 54Full

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Tác giả : Hoán Sở

Chương : 11/NA

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Tác giả : veulongdevuong

Chương : 44/NA

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Tác giả : Tiểu Lộc Tử

Chương : 44/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vũ Trụ

Chiến Tranh Vũ Trụ

Tác giả : SATAN

Chương : 9/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Mạc Thương Lang

Đại Mạc Thương Lang

Tác giả : Nam Phái Tam Thúc

Chương : 1/NA

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Marvel] Chính Nghĩa Biến Thân

[Marvel] Chính Nghĩa Biến Thân

Tác giả : tungbach

Chương : 48/NA

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Thế Độc Sủng: Soái Thú, Ôm Một Cái!

Thú Thế Độc Sủng: Soái Thú, Ôm Một Cái!

Tác giả :

Chương : 9/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Tác giả : Tư Toàn

Chương : 44/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Tướng

Lão Tướng

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 30/NA

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Marvel Chi Kamen Rider

Marvel Chi Kamen Rider

Tác giả : Nuvita96

Chương : 22/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Chủ

Thiên Chủ

Tác giả : Năm Đó Trăng Tròn

Chương : 9/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tai Tinh Vương

Tai Tinh Vương

Tác giả : Sầu Thiên Kiếp

Chương : 2/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Hắc Vô Thường Của Tôi

Chàng Hắc Vô Thường Của Tôi

Tác giả : Luật Nhi

Chương : 4/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đôrêmon Đại Kết Cục: Đại Âm Mưu

Đôrêmon Đại Kết Cục: Đại Âm Mưu

Tác giả : Trường Trùng Trùng

Chương : 2/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Nuôi Dưỡng Ác Nam

Hệ Thống Nuôi Dưỡng Ác Nam

Tác giả : Tiểu Ngư

Chương : 2/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Nhân Việt Nam

Siêu Nhân Việt Nam

Tác giả : Viet Dang

Chương : 11/NA

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đô Thị Truy Mỹ Ký

Đô Thị Truy Mỹ Ký

Tác giả : Cá Khô

Chương : 79/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết