Khoa Huyễn

Có 283 truyện

Web truyện - Pelliccia

Pelliccia

Tác giả : Hajj98

Chương : 7/NA

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Kí Tự Cứu Vớt

Nhật Kí Tự Cứu Vớt

Tác giả : Nguyễn Thị Huyền Thu

Chương : 11/NA

Lượt xem : 333

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Cực Chưởng Khống Giả

Vô Cực Chưởng Khống Giả

Tác giả : Victortran888

Chương : 113/NA

Lượt xem : 333

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chủ Thần Quật Khởi

Chủ Thần Quật Khởi

Tác giả : Văn Sao Công

Chương : 67/NA

Lượt xem : 329

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quang Vinh Đế Phong Lưu

Quang Vinh Đế Phong Lưu

Tác giả : anhlinhkirito

Chương : 123/NA

Lượt xem : 323

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Thượng Thần

Vô Thượng Thần

Tác giả : MyMi

Chương : 56/NA

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 5 – Nemesis

Resident Evil 5 – Nemesis

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 31Full

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Tác giả : Miêu Bính Thuyền Trường

Chương : 76/NA

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 21Full

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Exorcist

Exorcist

Tác giả : Sysapse

Chương : 29/NA

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Resident Evil 3 - Thành Phố Chết

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 33Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

Tác giả : Heiwa_Ga_Ichiban1255

Chương : 56/NA

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Mạt Thế Chi Thị Huyết Thiên Hoàng

Trùng Sinh Mạt Thế Chi Thị Huyết Thiên Hoàng

Tác giả : Hải Thượng Nhất Túy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Tác giả : Mao Mao Ru

Chương : 135/NA

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm

Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm

Tác giả : zstakastzukitsz

Chương : 75/NA

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Trở Về

Đường Trở Về

Tác giả : Lily_Carlos

Chương : 6/NA

Lượt xem : 236

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Tác giả : Lạc Lạc Lạc Thanh Ca

Chương : 8/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Tác giả : Hoắc Ma

Chương : 5/NA

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Tác giả : Nhẹ Thôi

Chương : 51/NA

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pokemon Du Ký

Pokemon Du Ký

Tác giả : Thánh Lăng

Chương : 225/NA

Lượt xem : 221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần

Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần

Tác giả : Harune Aira

Chương : 116/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả : D. Hien

Chương : 564/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 0 - Giờ Hành Động

Resident Evil 0 - Giờ Hành Động

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 17Full

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 24Full

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Nữ Phụ Phản Công

Con Đường Nữ Phụ Phản Công

Tác giả : Cố Niệm

Chương : 18/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Resident Evil 1 - Âm Mưu Của Tập Đoàn Umbrella

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 21Full

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới

Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới

Tác giả : Lang Yên

Chương : 100/NA

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Tác giả : Đẳng Trứ Ngã

Chương : 47Full

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Tế Sủng Hôn

Tinh Tế Sủng Hôn

Tác giả : Vụ Thỉ Dực

Chương : 16/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Resident Evil 2 - Vịnh Caliban

Tác giả : S. D. Perry

Chương : 19Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết