Khoa Huyễn

Có 189 truyện

Web truyện  - Khởi Nguyên Hệ Thống

Khởi Nguyên Hệ Thống

Tác giả : Nguyệt Dạ

Chương : 82/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Chàng Hắc Vô Thường Của Tôi

Chàng Hắc Vô Thường Của Tôi

Tác giả : Luật Nhi

Chương : 4/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tai Tinh Vương

Tai Tinh Vương

Tác giả : Sầu Thiên Kiếp

Chương : 2/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Lời Thì Thầm Của Ác Quỷ

Lời Thì Thầm Của Ác Quỷ

Tác giả : Thiên Thanh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Đường Trở Về

Đường Trở Về

Tác giả : Lily_Carlos

Chương : 6/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Nhật Kí Tự Cứu Vớt

Nhật Kí Tự Cứu Vớt

Tác giả : Nguyễn Thị Huyền Thu

Chương : 9/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Hệ Thống Nuôi Dưỡng Ác Nam

Hệ Thống Nuôi Dưỡng Ác Nam

Tác giả : Tiểu Ngư

Chương : 2/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Cơ Giáp Chiến Thần

Cơ Giáp Chiến Thần

Tác giả : ๖ۣۜQuỷ ๖ۣۜVương

Chương : 76/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Anh Đến Từ Sao Hỏa

Anh Đến Từ Sao Hỏa

Tác giả : Phạn Tạp

Chương : 43/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết