Huyền Huyễn

Có 1792 truyện

Web truyện - Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Tác giả : Tư Toàn

Chương : 44/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tác giả : Từ Hoán Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên

Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên(Quân Tử Dĩ Trạch)

Chương : 25Full

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Nhật Hà Nhật Hề

Kim Nhật Hà Nhật Hề

Tác giả : Vi Vũ Hàm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Marvel Chi Kamen Rider

Marvel Chi Kamen Rider

Tác giả : Nuvita96

Chương : 22/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Chủ

Thiên Chủ

Tác giả : Năm Đó Trăng Tròn

Chương : 9/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tác giả : Phù du

Chương : 8/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Hồ Khó Cưỡng

Yêu Hồ Khó Cưỡng

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 2/NA

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Tác giả : Nhất Mai Đồng Tiền

Chương : 36/NA

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thật Tịch Mịch

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Tác giả : Tân Phong

Chương : 50/NA

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả : Maggiezestail

Chương : 5/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Cáo Đơn Độc

Nàng Cáo Đơn Độc

Tác giả : tranglunacute

Chương : 4/NA

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bồ Đề Kiếp - 7:AM

Bồ Đề Kiếp - 7:AM

Tác giả : 7:AM

Chương : 8/NA

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sử Kí Hoá Rồng

Sử Kí Hoá Rồng

Tác giả : temdansieucap

Chương : 15/NA

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiêu Ma

Chiêu Ma

Tác giả : Mộc Hề Nương

Chương : 22Full

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 7/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Giới Phong Thần

Lục Giới Phong Thần

Tác giả : Phong Tiêu Tiêu Hề

Chương : 29/NA

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng

Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng

Tác giả : Yêu Nguy

Chương : 42/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Đế là Miêu Nô

Ảnh Đế là Miêu Nô

Tác giả : Khinh Vân Đạm

Chương : 10/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộp Âm Nhạc Của Seraphine

Hộp Âm Nhạc Của Seraphine

Tác giả : Nhất Tập Đàn Sắc

Chương : 11Full

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tai Tinh Vương

Tai Tinh Vương

Tác giả : Sầu Thiên Kiếp

Chương : 2/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Tác giả : Tiêu Nhu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Loạn Sơn Hà

Chiến Loạn Sơn Hà

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 5/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Ngọc

Thần Ngọc

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 7Full

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Cường Nghịch Thiên Chí Tôn

Tối Cường Nghịch Thiên Chí Tôn

Tác giả : Khô Nhai Vũ Mộ

Chương : 82/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Chí Tôn

Nghịch Thiên Chí Tôn

Tác giả : Tam Thiếu Gia

Chương : 12/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

[Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

Tác giả : Alice

Chương : 3/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Thuyết

Truyền Thuyết

Tác giả : En

Chương : 1/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạnh Bà - Một Đoạn Nghiệt Duyên

Mạnh Bà - Một Đoạn Nghiệt Duyên

Tác giả : Phong Tình

Chương : 20Full

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị

Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị

Tác giả : Lý Thần Dương

Chương : 12/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết