Huyền Huyễn

Có 1727 truyện

Web truyện - Nữ Chủ Tra Hóa Chi Lộ

Nữ Chủ Tra Hóa Chi Lộ

Tác giả : Ai Lam

Chương : 16/NA

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thiên Vị Diện

Tam Thiên Vị Diện

Tác giả : Nhất Diện Nhân Đa Tính Cách

Chương : 7/NA

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bồ Đề Kiếp - 7:AM

Bồ Đề Kiếp - 7:AM

Tác giả : 7:AM

Chương : 8/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sử Kí Hoá Rồng

Sử Kí Hoá Rồng

Tác giả : temdansieucap

Chương : 15/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Tác giả : Diệp Lưu Nhiên

Chương : 38/NA

Lượt xem : 85

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Thiên Lý

Hành Thiên Lý

Tác giả : Tịnh Ma Tiểu Tử

Chương : 7/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân

[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 6Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Chuyển Ma Kinh

Cửu Chuyển Ma Kinh

Tác giả : haithan115vn

Chương : 95/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới

Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới

Tác giả : Lang Yên

Chương : 100/NA

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Long Thiếu Nữ

Ác Long Thiếu Nữ

Tác giả : Tạ Nhất Tử

Chương : 1Full

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Tình Quận Chúa Siêu Quậy và Thái Tử Đào Hoa

Chuyện Tình Quận Chúa Siêu Quậy và Thái Tử Đào Hoa

Tác giả : Natalya

Chương : 4/NA

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Trật Tự Kiếm

Võng Du Trật Tự Kiếm

Tác giả : Phong Chi Lữ Nhân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Loạn Sơn Hà

Chiến Loạn Sơn Hà

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 5/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng

Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng

Tác giả : Yêu Nguy

Chương : 42/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Năm 1981

Trở Về Năm 1981

Tác giả : Tú Cẩm

Chương : 69Full

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bố Tôi Là Ma Cà Rồng

Bố Tôi Là Ma Cà Rồng

Tác giả : Mỹ Baka

Chương : 2/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạnh Bà - Một Đoạn Nghiệt Duyên

Mạnh Bà - Một Đoạn Nghiệt Duyên

Tác giả : Phong Tình

Chương : 20Full

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Đế

Hồ Đế

Tác giả : Quang Minh Hắc Ám

Chương : 6/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Trùng Tiên Khung

Huyết Trùng Tiên Khung

Tác giả : Yếm Bút Tiêu Sinh

Chương : 92/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Ma Thuật

Hạnh Phúc Ma Thuật

Tác giả : Kiều Vi An

Chương : 11/12

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyết Mai Xinh Đẹp

Tuyết Mai Xinh Đẹp

Tác giả : Dương Lan Tâm Nhi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ma Hệ Thống

Thiên Ma Hệ Thống

Tác giả : ÁmThiênXu

Chương : 13/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩu Huyết Trùng Thiên

Cẩu Huyết Trùng Thiên

Tác giả : Trúc Thiên Ngân Lão

Chương : 7/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hồ Ly Tinh Hệ Liệt Nhất Bộ) - Kim Hồ

[Hồ Ly Tinh Hệ Liệt Nhất Bộ) - Kim Hồ

Tác giả : Xuân Phong Trầm Túy

Chương : 19/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Địa Huyền Bí

Lục Địa Huyền Bí

Tác giả : Đầu Đất

Chương : 9/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Lai Có Một Truyền Thuyết

Tương Lai Có Một Truyền Thuyết

Tác giả : Phượng Tư

Chương : 4/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

Tác giả : Tiểu Hắc

Chương : 6/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đầu Lang Tống Báo

Đầu Lang Tống Báo

Tác giả : Mê Dương

Chương : 3Full

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Y Tiên Thiểu

Y Tiên Thiểu

Tác giả : Vô Trục

Chương : 1/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Tác giả : Em Gái Hàng Xóm

Chương : 86/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết