Huyền Huyễn

Có 1651 truyện

Web truyện - Đấu Thiên

Đấu Thiên

Tác giả : Y Lữ

Chương : 7Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đam Mỹ] Cấm Tình

[Đam Mỹ] Cấm Tình

Tác giả : Bạch Vân Tử Y

Chương : 3Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Long Phệ Thiên

Huyết Long Phệ Thiên

Tác giả : thuan29071997

Chương : 4/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Khí Công Tử

Tam Khí Công Tử

Tác giả : Đan Thanh Thủ

Chương : 26/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Thần Lộ

Nghịch Thiên Thần Lộ

Tác giả : Vô Danh Thủy Tổ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Hoan

Mị Hoan

Tác giả : Khuynh Nguyên (Khuynh Hoan)

Chương : 5Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Ngã

Mộng Ngã

Tác giả : Vũ Dạ

Chương : 18/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đoản Văn] Phù Dung Hoa, Sớm Nở, Tối Tàn

[Đoản Văn] Phù Dung Hoa, Sớm Nở, Tối Tàn

Tác giả : Vô Tâm Tà Thiếu

Chương : 1Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tồn Tại Tối Cao

Tồn Tại Tối Cao

Tác giả : Hàn.Nhất.Phong

Chương : 3/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Hề Quan Hệ

Không Hề Quan Hệ

Tác giả : Không rõ

Chương : 4Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Arcane

Hoàng Đế Arcane

Tác giả : Aternus

Chương : 8/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Linh Môn

Tuyệt Thế Linh Môn

Tác giả : Hoạ Bì

Chương : 4/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Kì Lạ

Câu Chuyện Kì Lạ

Tác giả : Juvia Evans

Chương : 4Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuận Thiên Khống Mệnh

Thuận Thiên Khống Mệnh

Tác giả : Tử Thiên Chột

Chương : 5/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống

Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống

Tác giả : Kir

Chương : 10/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Định Hoa Vay

Tiền Định Hoa Vay

Tác giả : TriTri

Chương : 4/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 14/35 Nguyễn Khuyến

14/35 Nguyễn Khuyến

Tác giả : Mèo lười thích cá

Chương : 1/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Nhị Ca Ca

Thập Nhị Ca Ca

Tác giả : BatBoDe

Chương : 5/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Sanh Niệm

Tử Sanh Niệm

Tác giả : Mạc Cố

Chương : 2/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Ma Thuật

Hạnh Phúc Ma Thuật

Tác giả : Kiều Vi An

Chương : 11/12

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Da Truyền Thuyết

Ma Da Truyền Thuyết

Tác giả : Thập Thế

Chương : 3Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hoàng Vô Địch

Thiên Hoàng Vô Địch

Tác giả : JunWei

Chương : 3/NA

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ellorias

Ellorias

Tác giả : Mạc Tiếu Tiếu

Chương : 2/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

[Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Tác giả : Nguyệt Phong

Chương : 5Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bug Tại Thế Giới Game

Bug Tại Thế Giới Game

Tác giả : Bất Diệc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thừa Thiên Đại Lục (Hệ Thống)

Thừa Thiên Đại Lục (Hệ Thống)

Tác giả : Nguyễn Hồng Phúc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vị Diện

Chiến Tranh Vị Diện

Tác giả : Lam Phuc

Chương : 29/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Tiểu Công Tử

Phong Lưu Tiểu Công Tử

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tường Vy

Chương : 4/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Hồn Chúa Quỷ

Linh Hồn Chúa Quỷ

Tác giả : Lão Hói

Chương : 3/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Tác giả : Hoàng Tuyền Tử Sát

Chương : 9/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết