Huyền Huyễn

Có 1723 truyện

Web truyện - Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Tác giả : Quỷ Vô Hồn

Chương : 75/NA

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu La Thiên Đế

Tu La Thiên Đế

Tác giả : Thí Nghiệm Chuột Bạch

Chương : 3/NA

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyên Thảo Nan Vong

Huyên Thảo Nan Vong

Tác giả : Tiêu Tiếu

Chương : 8/NA

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Bá Chủ

Võ Đạo Bá Chủ

Tác giả : Thục Cuồng Nhân

Chương : 34/NA

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Duyên Kiếp

Thiên Duyên Kiếp

Tác giả : Mạc Vô Danh

Chương : 30/NA

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Hạn Liên Quân

Cực Hạn Liên Quân

Tác giả : Tạ Trường Thành

Chương : 17/NA

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Hắc Thỏ

Tiểu Hắc Thỏ

Tác giả : Vô Biên Khách

Chương : 14Full

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tang Thi Biến Địa Tẩu

Tang Thi Biến Địa Tẩu

Tác giả : Vũ Duệ Thanh Kính

Chương : 32/NA

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khách Nhân Bói Một Quẻ Không

Khách Nhân Bói Một Quẻ Không

Tác giả : Vân Thủy Ly Hương

Chương : 7/NA

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiêu Hồn Hoa Nguyệt Dạ

Tiêu Hồn Hoa Nguyệt Dạ

Tác giả : Cửu Cửu

Chương : 102Full

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Tác giả : cuuviho1687

Chương : 82/NA

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Tác giả : Phi Thiên Ngư

Chương : 45/NA

Lượt xem : 236

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Tác giả : Phong Hành Thuỷ Vân Gian

Chương : 4/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Diện Vương Gia

Mỹ Diện Vương Gia

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 8/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạt Tình Quân Sư!

Đoạt Tình Quân Sư!

Tác giả : Lăng Tử Minh

Chương : 12Full

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Du Thiên Hạ

Mộng Du Thiên Hạ

Tác giả : Lãng Nhược Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

[Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

Tác giả : [email protected]大丽花茶

Chương : 20Full

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

Tác giả : Heiwa_Ga_Ichiban1255

Chương : 56/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Sinh Họ Hàn

Thư Sinh Họ Hàn

Tác giả : Thannam

Chương : 42/NA

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộ Thê Ký

Hộ Thê Ký

Tác giả : Shevaanh

Chương : 37/NA

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Trung Quỷ

Âm Trung Quỷ

Tác giả : Thục Linh

Chương : 22Full

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D

[Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D

Tác giả : Phi Phi Tuyết

Chương : 2/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Tác giả : LụcTầnDương

Chương : 15/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sách

Thiên Sách

Tác giả : Thâu Đông Tây Đích Lê

Chương : 7/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Ngộ Chi Duyên

Tương Ngộ Chi Duyên

Tác giả : Thiên Đế Ngọc

Chương : 18/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Miêu Yêu Dưỡng Thành Phi

Xuyên Qua Miêu Yêu Dưỡng Thành Phi

Tác giả : XANCV

Chương : 2/NA

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Sinh Mộng Cảnh

Tam Sinh Mộng Cảnh

Tác giả : Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cầu Vong Khách

Cầu Vong Khách

Tác giả : Thục Linh

Chương : 23Full

Lượt xem : 221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết