Huyền Huyễn

Có 1606 truyện

Web truyện - Vô Cực Chưởng Khống Giả

Vô Cực Chưởng Khống Giả

Tác giả : Victortran888

Chương : 111/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hóa Điệp

Hóa Điệp

Tác giả : Tích Lâm Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Tác giả : [email protected]

Chương : 120/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Tác giả : cuuviho1687

Chương : 65/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Thượng Đa Tình Giả

Tối Thượng Đa Tình Giả

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 92/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Thiên Đế Chủ

Cửu Thiên Đế Chủ

Tác giả : Huy Xích Phương Tù

Chương : 21/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Tác giả : Kinstrn

Chương : 71/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Nga

Kiều Nga

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 3Full

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Trở Về

Chí Tôn Trở Về

Tác giả : Hàn Thiên Thanh

Chương : 30/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Ngân

Hồng Ngân

Tác giả : Mạc Doanh

Chương : 3Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Ngộ Chi Duyên

Tương Ngộ Chi Duyên

Tác giả : Thiên Đế Ngọc

Chương : 18/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Sơn Truyện

Thất Sơn Truyện

Tác giả : Monkeyness

Chương : 38/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Lam

Quy Lam

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 10Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Trục Nhật

Thanh Phong Trục Nhật

Tác giả : Lam Hề Lạc

Chương : 4Full

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Huyết

Thần Huyết

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 3/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Hoa Mộng

Nam Hoa Mộng

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 9Full

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Long

Nghịch Long

Tác giả : Kiemtien Laphong

Chương : 84/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Tác giả : Gấu Lười

Chương : 13/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Hiệp Hồn

Đại Hiệp Hồn

Tác giả : Hoa Gian Lãng Tử

Chương : 20/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Tác giả : Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Chương : 22/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Diệt Thiên Đế

Bất Diệt Thiên Đế

Tác giả : Nashi imi

Chương : 12/NA

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyến Rũ Sư Phụ

Quyến Rũ Sư Phụ

Tác giả : Tiếu Diện Thích Khách

Chương : 15/NA

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Tác giả : Hoàng Tử Thanh

Chương : 32/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Hạn Liên Quân

Cực Hạn Liên Quân

Tác giả : Tạ Trường Thành

Chương : 17/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hào Quang Mặt Trời

Hào Quang Mặt Trời

Tác giả : Shennamasiro

Chương : 346/NA

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Bại Sát Ma Thần

Bất Bại Sát Ma Thần

Tác giả : Triệu Phương Linh

Chương : 11/NA

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 60/NA

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Cuộc Sống Khi Xuyên Qua

[Đồng Nhân Harry Potter] Cuộc Sống Khi Xuyên Qua

Tác giả : Vũ Hy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Tác giả : Lý Hồng Thiên

Chương : 61/NA

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Thăng Tu Chân Quyển

Phi Thăng Tu Chân Quyển

Tác giả : HCV

Chương : 51/NA

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết