Huyền Huyễn

Có 1527 truyện

Web truyện - Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Tác giả : Lê Hoa Bạch Thạch

Chương : 17/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Tác giả : Không Biết Lấy Tên Gì

Chương : 251Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Tác giả : Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Chương : 22/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Trật Tự Kiếm

Võng Du Trật Tự Kiếm

Tác giả : Phong Chi Lữ Nhân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Mận Trái Thì

Hoa Mận Trái Thì

Tác giả : Lăn Một Vòng

Chương : 7/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Y Tiên Thiểu

Y Tiên Thiểu

Tác giả : Vô Trục

Chương : 1/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kỳ Quách Thu Phương

Truyền Kỳ Quách Thu Phương

Tác giả : Lão Tiên Sinh

Chương : 2/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Nhật Hà Nhật Hề

Kim Nhật Hà Nhật Hề

Tác giả : Vi Vũ Hàm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Bài Sủng Phi

Vương Bài Sủng Phi

Tác giả : An Chi Hiểu

Chương : 2/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cân Cả Thiên Hạ

Cân Cả Thiên Hạ

Tác giả : [email protected]

Chương : 260/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghe Cái Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Nghe Cái Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Tác giả : Hề Nghiêu

Chương : 26/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngân Lãnh Phong

Tiếu Ngân Lãnh Phong

Tác giả : Mademoiselle CrDel

Chương : 3/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Kê Trở Lại

Tiểu Kê Trở Lại

Tác giả : Mèo Ú Lông Ngắn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyết Mai Xinh Đẹp

Tuyết Mai Xinh Đẹp

Tác giả : Dương Lan Tâm Nhi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân

Tác giả : MizukiSachi

Chương : 3/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Tác giả : Tadashi Ringo

Chương : 18/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đường Vũ Hoa

[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đường Vũ Hoa

Tác giả : Hoàng Lam Thu Hoa

Chương : 19/17

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Trấn Hồn - Nguy Lan] Chân Tâm

[Trấn Hồn - Nguy Lan] Chân Tâm

Tác giả : Tehyung_BTS3012

Chương : 10/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Môn Bại Hoại

Ma Môn Bại Hoại

Tác giả : Kinh Đào Hãi Lãng

Chương : 32/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Tác giả : Tiếu Vũ

Chương : 81Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Tác giả : LụcTầnDương

Chương : 14/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Diệt Thiên Đế

Bất Diệt Thiên Đế

Tác giả : Nashi imi

Chương : 12/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện Kể Chín Đêm

Truyện Kể Chín Đêm

Tác giả : Tiêu

Chương : 9Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Vũ Dạ Nguyệt

Huyền Vũ Dạ Nguyệt

Tác giả : Tiểu Mạc Tử

Chương : 85Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thế Vũ Thần

Nghịch Thế Vũ Thần

Tác giả : Huyết Tu La

Chương : 32/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả : O Trích Thần

Chương : 192Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Kiếp Sau Lại Được Gặp Anh

Nếu Kiếp Sau Lại Được Gặp Anh

Tác giả : Nguyễn Hoa

Chương : 13/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỏ Phi Trọng Sinh: Độc Thủ Nữ Ma Y

Bỏ Phi Trọng Sinh: Độc Thủ Nữ Ma Y

Tác giả : Mộ Nguyệt Hy

Chương : 13/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bố Tôi Là Ma Cà Rồng

Bố Tôi Là Ma Cà Rồng

Tác giả : Mỹ Baka

Chương : 2/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tác giả : Phù du

Chương : 6/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết