Huyền Huyễn

Có 1395 truyện

Web truyện - Bầu Trời Elderland

Bầu Trời Elderland

Tác giả : Thử Gian Đích Bạch Dương

Chương : 6/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Tác giả : Mạn Châu Sa La

Chương : 1/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Đấu Tinh Không

Vũ Đấu Tinh Không

Tác giả : Dichphongdaica

Chương : 15/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

[Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Tác giả : Nguyệt Phong

Chương : 5Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Tác giả : Tô Tam

Chương : 7/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

[ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

Tác giả : Giang Vong Xuyên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Chương : 1/16

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đấu Thiên

Đấu Thiên

Tác giả : Y Lữ

Chương : 7Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gối Ôm Ấm Áp

Gối Ôm Ấm Áp

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 5Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sói Và Thỏ

Sói Và Thỏ

Tác giả : Kỳ Dung

Chương : 7Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đam Mỹ] Cấm Tình

[Đam Mỹ] Cấm Tình

Tác giả : Bạch Vân Tử Y

Chương : 3Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tác giả : Cửu Tiêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Giả Tu Tiên

Vương Giả Tu Tiên

Tác giả : Thạch Long

Chương : 8/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

Tác giả : Nghiêu Tứ

Chương : 9Full

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Lai Có Một Truyền Thuyết

Tương Lai Có Một Truyền Thuyết

Tác giả : Phượng Tư

Chương : 4/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Kì Lạ

Câu Chuyện Kì Lạ

Tác giả : Juvia Evans

Chương : 4Full

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sử Kí Hoá Rồng

Sử Kí Hoá Rồng

Tác giả : temdansieucap

Chương : 15/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Bại Sát Ma Thần

Bất Bại Sát Ma Thần

Tác giả : Triệu Phương Linh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Sanh Niệm

Tử Sanh Niệm

Tác giả : Mạc Cố

Chương : 2/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Hồn Chúa Quỷ

Linh Hồn Chúa Quỷ

Tác giả : Lão Hói

Chương : 3/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Giới Đại Đế

Nguyên Giới Đại Đế

Tác giả : Katura Nguyen

Chương : 7/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương : 9/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Lạc Hệ Thống

Khoái Lạc Hệ Thống

Tác giả : Thần Sex000

Chương : 124/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đa Tình Kiếm Thiên

Đa Tình Kiếm Thiên

Tác giả : emchuamuoitam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly

Hồ Ly

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 2Full

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Chưởng Môn

Hệ Thống Chưởng Môn

Tác giả : Hám Động Tinh

Chương : 44/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sát Thủ Huyễn Giới

Sát Thủ Huyễn Giới

Tác giả : Yêu Diễm Băng Sơn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Tác giả : Aiden

Chương : 2/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Linh Song Nguyệt

Tiên Linh Song Nguyệt

Tác giả : vtk Trảm Phong

Chương : 52/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Tác giả : Hỏa Chi Cao Hứng

Chương : 148/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết