Huyền Huyễn

Có 1538 truyện

Web truyện - Vô Đề

Vô Đề

Tác giả : Linh Linh La Lỵ

Chương : 13Full

Lượt xem : 122

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Huyết

Thần Huyết

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 3/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Diện Vương Gia

Mỹ Diện Vương Gia

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 8/NA

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Nga

Kiều Nga

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 3Full

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Lam

Quy Lam

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 10Full

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bầu Trời Elderland

Bầu Trời Elderland

Tác giả : Thử Gian Đích Bạch Dương

Chương : 29/NA

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Lộ

Chân Lộ

Tác giả : Nhất Bá Nhân Thông

Chương : 143/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tự Họa Vô Lai

Tự Họa Vô Lai

Tác giả : Mễ Ái Tư Lạp

Chương : 38/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Tác giả : Lam Nhụy Nhụy

Chương : 39/NA

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Trục Nhật

Thanh Phong Trục Nhật

Tác giả : Lam Hề Lạc

Chương : 4Full

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Cuộc Sống Khi Xuyên Qua

[Đồng Nhân Harry Potter] Cuộc Sống Khi Xuyên Qua

Tác giả : Vũ Hy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Ngân

Hồng Ngân

Tác giả : Mạc Doanh

Chương : 3Full

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Thiên Đế Chủ

Cửu Thiên Đế Chủ

Tác giả : Huy Xích Phương Tù

Chương : 21/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

Tác giả : Thiên Hạ Bá Xướng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôn Thượng

Tôn Thượng

Tác giả : Cửu Hanh

Chương : 100/NA

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Hoa Mộng

Nam Hoa Mộng

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 9Full

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

[Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

Tác giả : Alice

Chương : 3/NA

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

Tác giả : Liên Nguyệt Thương

Chương : 100Full

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Vào Yêu Linh Giới

Xuyên Vào Yêu Linh Giới

Tác giả : Thiết Tử Vân

Chương : 9/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Tác giả : Gấu Lười

Chương : 13/NA

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả : Maggiezestail

Chương : 5/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Tác giả : Tứ Nguyệt Ngũ Nhật Khởi Thi

Chương : 5Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 0/9

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Diệt Thương Khung

Đế Diệt Thương Khung

Tác giả : Hoa Lăng Tiêu

Chương : 128/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Tác giả : Túy Miêu

Chương : 91/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Tác giả : Y Truất

Chương : 8/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa] Thiên Kiếp

[Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa] Thiên Kiếp

Tác giả : Kyufanfic2017

Chương : 5/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Thuyết

Truyền Thuyết

Tác giả : En

Chương : 1/NA

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sủng

Song Sủng

Tác giả : Trịnh Tiểu Trinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Tác giả : Tiêu Nhu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết