Huyền Huyễn

Có 1317 truyện

Web truyện - Thâm Uyên Chúa Tể

Thâm Uyên Chúa Tể

Tác giả : Chư Sinh Phù Đồ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 14/35 Nguyễn Khuyến

14/35 Nguyễn Khuyến

Tác giả : Mèo lười thích cá

Chương : 1/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Nha, Ta Không Cố Ý!

Ai Nha, Ta Không Cố Ý!

Tác giả : LinhNana

Chương : 1/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Arcane

Hoàng Đế Arcane

Tác giả : Aternus

Chương : 2/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Xuyên Không: Làm Chủ Dị Giới!

Boss Xuyên Không: Làm Chủ Dị Giới!

Tác giả : Khước Tinh Hy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thế Hồ Ngôn

Tam Thế Hồ Ngôn

Tác giả : Vu Tâm Yên

Chương : 11/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!

Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!

Tác giả : Manh Tiểu Lộc

Chương : 10/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Ngọc

Thần Ngọc

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 7Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Tác giả : Mạn Châu Sa La

Chương : 1/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ellorias

Ellorias

Tác giả : Mạc Tiếu Tiếu

Chương : 2/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Linh

Kiếm Linh

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 7Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

[ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

Tác giả : Giang Vong Xuyên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Trung Mị

Huyền Trung Mị

Tác giả : Vưu Tứ Tỷ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Chương : 1/16

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ăn Trộm Gà

Ăn Trộm Gà

Tác giả : Táo Đỏ

Chương : 5Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đam Mỹ] Cấm Tình

[Đam Mỹ] Cấm Tình

Tác giả : Bạch Vân Tử Y

Chương : 3Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Lai Có Một Truyền Thuyết

Tương Lai Có Một Truyền Thuyết

Tác giả : Phượng Tư

Chương : 3/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

[Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Tác giả : Nguyệt Phong

Chương : 5Full

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyến đi đáng nhớ

Chuyến đi đáng nhớ

Tác giả : Diệt Tâm Thiếu

Chương : 3Full

Lượt xem : 6

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đấu Thiên

Đấu Thiên

Tác giả : Y Lữ

Chương : 7Full

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Tác giả : Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Chương : 22/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tiệm Vằn Thắn Số 444

Tác giả : Cửu Tiêu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Sanh Niệm

Tử Sanh Niệm

Tác giả : Mạc Cố

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Tác giả : Aiden

Chương : 2/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

Tác giả : Nghiêu Tứ

Chương : 9Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Sắc Nữ Đế

Bản Sắc Nữ Đế

Tác giả : Thiên Hạ Quy Nguyên

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Vương

Cửu Vương

Tác giả : Thập Cửu (Shyn)

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết