Huyền Huyễn

Có 1468 truyện

Web truyện - Truyền Thuyết

Truyền Thuyết

Tác giả : En

Chương : 1/NA

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả : Shin1500

Chương : 93/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

Tác giả : Liên Nguyệt Thương

Chương : 100Full

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

[Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

Tác giả : Secret Death

Chương : 19/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Lạc Hệ Thống

Khoái Lạc Hệ Thống

Tác giả : Thần Sex000

Chương : 138/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Lộ

Chân Lộ

Tác giả : Nhất Bá Nhân Thông

Chương : 143/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Tiên Phàm

Ta Là Tiên Phàm

Tác giả : Bách Lý Tỉ

Chương : 21/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Trung Mị

Huyền Trung Mị

Tác giả : Vưu Tứ Tỷ

Chương : 30/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Đồ Cổ Á Xá

Tiệm Đồ Cổ Á Xá

Tác giả : Huyền Sắc

Chương : 31/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Tác giả : Gấu Lười

Chương : 13/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Hoa Mộng

Nam Hoa Mộng

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 9Full

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Tác giả : Tô Tam

Chương : 15/NA

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc

Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc

Tác giả : Đông Lan

Chương : 43Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Cáo Đơn Độc

Nàng Cáo Đơn Độc

Tác giả : tranglunacute

Chương : 4/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kỳ Xứ Mộng

Truyền Kỳ Xứ Mộng

Tác giả : Thanh Mao Hầu Vương

Chương : 95/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàn Thuỷ Truyền Kỳ

Hàn Thuỷ Truyền Kỳ

Tác giả : Nam Cung Nguyệt

Chương : 2/NA

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sủng

Song Sủng

Tác giả : Trịnh Tiểu Trinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Hồ Khó Cưỡng

Yêu Hồ Khó Cưỡng

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 2/NA

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Đề

Vô Đề

Tác giả : Linh Linh La Lỵ

Chương : 13Full

Lượt xem : 80

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Tác giả : Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch

Chương : 35Full

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Chưởng Môn

Hệ Thống Chưởng Môn

Tác giả : Hám Động Tinh

Chương : 44/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Vào Yêu Linh Giới

Xuyên Vào Yêu Linh Giới

Tác giả : Thiết Tử Vân

Chương : 9/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tai Tinh Vương

Tai Tinh Vương

Tác giả : Sầu Thiên Kiếp

Chương : 2/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên - Vô Thiên

Nghịch Thiên - Vô Thiên

Tác giả : Ninh Nguyễn

Chương : 41/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Tác giả : Lam Nhụy Nhụy

Chương : 39/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Tử Dạo Phàm

Tiên Tử Dạo Phàm

Tác giả : Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Chương : 3/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Hằng Chi Tâm

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Tác giả : Khoái Xan Điếm

Chương : 139/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Ỷ Thiên

Xuyên Không Ỷ Thiên

Tác giả : ღSơnღ

Chương : 104/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 7/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Quỷ

Tiểu Quỷ

Tác giả : Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Chương : 12Full

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết