Huyền Huyễn

Có 1685 truyện

Web truyện - Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Tác giả : Miêu Tiểu Manh

Chương : 149/NA

Lượt xem : 301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Tác giả : Umio

Chương : 3/NA

Lượt xem : 300

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Tác giả : Phi Tước Đoạt Bôi

Chương : 90/NA

Lượt xem : 299

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biết Trước Thiên Ý

Biết Trước Thiên Ý

Tác giả : Cô Vân Mạn Mạn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng, Gà Tây

Phượng Hoàng, Gà Tây

Tác giả : Cô Độc Đích Phong

Chương : 29Full

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôn Thượng

Tôn Thượng

Tác giả : Cửu Hanh

Chương : 100/NA

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Tác giả : Tiểu Bảo Trùng Sinh

Chương : 37/NA

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tác giả : duatop1001

Chương : 299/NA

Lượt xem : 292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Đế Phục Thù

Dâm Đế Phục Thù

Tác giả : kingace

Chương : 31/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư

Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư

Tác giả : Lan San Lưu Túy

Chương : 9/NA

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Yêu

Hồ Yêu

Tác giả : Trần Trần

Chương : 3/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tác giả : Phi Tuyết

Chương : 8/NA

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Chuyện Kể Của Beedle Người Hát Rong

Những Chuyện Kể Của Beedle Người Hát Rong

Tác giả : J. K. Rowling

Chương : 5Full

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Vương Phi Phúc Hắc

Đại Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : >•< Ú >•<

Chương : 14/NA

Lượt xem : 286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Tác giả : Độc Hành Chí Tôn

Chương : 79/NA

Lượt xem : 286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Chưởng Môn

Hệ Thống Chưởng Môn

Tác giả : Hám Động Tinh

Chương : 44/NA

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Hậu Chi Vương

Ma Hậu Chi Vương

Tác giả : Vanzy

Chương : 4/NA

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Tác giả : Mị Ngữ Giả

Chương : 6Full

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Tiêu Chiến Thần

Bảo Tiêu Chiến Thần

Tác giả : Thạch Long

Chương : 7/NA

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Như Hình Với Bóng

Như Hình Với Bóng

Tác giả : Quạt Gỗ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Mới Tại Thế Giới Dragon Ball

Cuộc Sống Mới Tại Thế Giới Dragon Ball

Tác giả : Saitoh Michio

Chương : 137/NA

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chờ Một Nàng Hồ Ly

Chờ Một Nàng Hồ Ly

Tác giả : Tùy Vũ Nhi An

Chương : 4Full

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bích Lạc Hoàng Tuyền

Bích Lạc Hoàng Tuyền

Tác giả : Lạc Dao

Chương : 6/NA

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên

Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên

Tác giả : Axelle

Chương : 43/NA

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Tác giả : Kinstrn

Chương : 111/NA

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Sơn Truyện

Thất Sơn Truyện

Tác giả : Monkeyness

Chương : 50/NA

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Thú

Tình Thú

Tác giả : Dấm Soi

Chương : 11Full

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bầu Trời Elderland

Bầu Trời Elderland

Tác giả : Thử Gian Đích Bạch Dương

Chương : 40/NA

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chinh Phục Thế Giới Phần I: Naruto Shippuden

Chinh Phục Thế Giới Phần I: Naruto Shippuden

Tác giả : NaiveEast

Chương : 131/NA

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thánh Lười

Hệ Thống Thánh Lười

Tác giả : [email protected]

Chương : 123/NA

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết