Huyền Huyễn

Có 1728 truyện

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn

Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 8/11

Lượt xem : 459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thi Quan Kinh Niên

Thi Quan Kinh Niên

Tác giả : Thác Ẩn

Chương : 35Full

Lượt xem : 455

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Đấu Tinh Không

Vũ Đấu Tinh Không

Tác giả : Dichphongdaica

Chương : 63/NA

Lượt xem : 453

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Ỷ Thiên

Xuyên Không Ỷ Thiên

Tác giả : ღSơnღ

Chương : 104/NA

Lượt xem : 453

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử

Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử

Tác giả : Hoài Dực

Chương : 10Full

Lượt xem : 452

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vân Hách Liên Thiên

Vân Hách Liên Thiên

Tác giả : Ly Chi Nhược Tố

Chương : 54Full

Lượt xem : 450

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Gaia Project – Dự Án Gaia

The Gaia Project – Dự Án Gaia

Tác giả : Dân Đen

Chương : 5/NA

Lượt xem : 449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Dạ Nguyệt

Bạch Dạ Nguyệt

Tác giả : Lôi Ảnh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả : O Trích Thần

Chương : 192Full

Lượt xem : 444

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung

Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung

Tác giả : Sealsou

Chương : 136/NA

Lượt xem : 442

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Dạ Liên

Thất Dạ Liên

Tác giả : Hồng Táo

Chương : 8Full

Lượt xem : 442

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu

Tác giả : Tô Thủ Chiết Chi

Chương : 51/NA

Lượt xem : 439

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!

Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!

Tác giả : Manh Tiểu Lộc

Chương : 10/NA

Lượt xem : 439

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khúc Kỳ Ốc

Khúc Kỳ Ốc

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 10Full

Lượt xem : 438

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Tác giả : Phạm lão tiên sinh

Chương : 110/NA

Lượt xem : 438

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thần Võ

Vô Địch Thần Võ

Tác giả : Không Thành Hối

Chương : 5/NA

Lượt xem : 437

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Vương Đón Dâu

Hồ Vương Đón Dâu

Tác giả : Chu Sa Tà

Chương : 33Full

Lượt xem : 437

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trong Lòng Đại Dương

Trong Lòng Đại Dương

Tác giả : Bạch Hồ Ly

Chương : 13/NA

Lượt xem : 436

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiện Nhân Xứng Cẩu Thiên Trường Địa Cửu

Tiện Nhân Xứng Cẩu Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả : Khởi Ti Kê

Chương : 9Full

Lượt xem : 434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99

Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99

Tác giả : Tuyệt Thế Mỹ Nhan

Chương : 105/NA

Lượt xem : 434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kỳ Xứ Mộng

Truyền Kỳ Xứ Mộng

Tác giả : Thanh Mao Hầu Vương

Chương : 97/NA

Lượt xem : 430

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Thành Hồ

Thanh Thành Hồ

Tác giả : Hồng Châu Hữu Lệ

Chương : 7Full

Lượt xem : 428

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tàn Thiên

Tàn Thiên

Tác giả : JL Ngày Em Chết

Chương : 18/NA

Lượt xem : 428

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tài Năng Tuyệt Sắc

Tài Năng Tuyệt Sắc

Tác giả : Vô Tình Bảo Bảo

Chương : 16/NA

Lượt xem : 427

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chưởng Khống Tinh Không

Chưởng Khống Tinh Không

Tác giả : Hibiki

Chương : 63/NA

Lượt xem : 427

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Khâu

Thanh Khâu

Tác giả : Thanh Hồ Nương Tử

Chương : 8/4

Lượt xem : 426

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bí Thương Nhân

Thần Bí Thương Nhân

Tác giả : Thần Miêu Đại Hiệp

Chương : 81/NA

Lượt xem : 425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Trung Mị

Huyền Trung Mị

Tác giả : Vưu Tứ Tỷ

Chương : 91Full

Lượt xem : 425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Tác giả : justinadamken2017

Chương : 9/150

Lượt xem : 425

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

[Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

Tác giả : Secret Death

Chương : 19/NA

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết