Huyền Huyễn

Có 1651 truyện

Web truyện - Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Tác giả : chocaiquan

Chương : 128/NA

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Tiên Đồ

Đích Nữ Tiên Đồ

Tác giả : Dương Thập Lục

Chương : 6/NA

Lượt xem : 445

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Vào Thế Giới Fairy Tail

Xuyên Vào Thế Giới Fairy Tail

Tác giả : Linh Hoa

Chương : 12/NA

Lượt xem : 445

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hiệp, Thỉnh Đừng Nháo

Nữ Hiệp, Thỉnh Đừng Nháo

Tác giả : Hồ Ly Vui Vẻ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 444

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tác giả : Thủy khanh Khanh

Chương : 300/NA

Lượt xem : 441

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái

[Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 10Full

Lượt xem : 436

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Tác giả : Như Song

Chương : 10/NA

Lượt xem : 435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em

Tác giả : Khấu Tử Y Y

Chương : 8/NA

Lượt xem : 435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Tác giả : Thuỷ Chi Phấn

Chương : 40/NA

Lượt xem : 433

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Thần Công Chúa

Đế Thần Công Chúa

Tác giả : Ảnh Dạ Băng Y

Chương : 3/NA

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn

Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 8/11

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Đến Vì Ngươi

Ta Đến Vì Ngươi

Tác giả : lekimhuong

Chương : 8/NA

Lượt xem : 430

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

Tác giả : Thanh Loan Phong Thượng

Chương : 99/NA

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Gaia Project – Dự Án Gaia

The Gaia Project – Dự Án Gaia

Tác giả : Dân Đen

Chương : 5/NA

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Bảo Bối

Ác Ma Bảo Bối

Tác giả : Thất Liêm Tinh

Chương : 15Full

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh

Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh

Tác giả : Họa Âm

Chương : 21/NA

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Tác giả : Vi Vũ Hàm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Ngạo Chiến Thần

Long Ngạo Chiến Thần

Tác giả : Linh Linh Cửu

Chương : 150/NA

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thần Võ

Vô Địch Thần Võ

Tác giả : Không Thành Hối

Chương : 5/NA

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phản Thân: Ác Nguyền Sinh Tử

Phản Thân: Ác Nguyền Sinh Tử

Tác giả : K

Chương : 18Full

Lượt xem : 416

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Tác giả : Chân Phong Tử

Chương : 65/NA

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Tác giả : Linh Phong

Chương : 12/NA

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Ỷ Thiên

Xuyên Không Ỷ Thiên

Tác giả : ღSơnღ

Chương : 104/NA

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Cupid Học Yêu

Thần Cupid Học Yêu

Tác giả : Julius Lester

Chương : 12Full

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Tác giả : Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch

Chương : 35Full

Lượt xem : 411

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tường Lân Uy Phượng

Tường Lân Uy Phượng

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 11Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử

Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử

Tác giả : Hoài Dực

Chương : 10Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Khí Bức Nhân

Linh Khí Bức Nhân

Tác giả : Ngọa Ngưu Chân Nhân

Chương : 153/NA

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Chi Luyến

Ma Chi Luyến

Tác giả : Mê Dương

Chương : 4Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Lộ

Chân Lộ

Tác giả : Nhất Bá Nhân Thông

Chương : 160/NA

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết