Huyền Huyễn

Có 1273 truyện

Web truyện - Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 111/NA

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tác giả : Ngân Tử Lan

Chương : 18/NA

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

Tác giả : Mê Dương

Chương : 12Full

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng

Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng

Tác giả : Ô Mông Tiểu Yến

Chương : 11Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Thần, Ta Là Kiếp Của Ngài!

Thượng Thần, Ta Là Kiếp Của Ngài!

Tác giả : Mặc Khê

Chương : 8Full

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký

Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký

Tác giả : Tịch Thảo Sương Vi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mãi Là Quản Gia Của Em

Mãi Là Quản Gia Của Em

Tác giả : Hoamattroi612

Chương : 45/NA

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Tác giả : Ky Giới Tính Tiến Thực

Chương : 13Full

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Tác giả : Ngư Nguy

Chương : 167Full

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Tác giả : Qua Ưởng

Chương : 9Full

Lượt xem : 382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyệt Lão Bận Rộn

Nguyệt Lão Bận Rộn

Tác giả : Cửu Thiên Phi Vũ

Chương : 11/NA

Lượt xem : 382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ

Tác giả : Phong Tự Nguyệt

Chương : 12Full

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Dâu Quỷ

Cô Dâu Quỷ

Tác giả : Cherrychip

Chương : 33Full

Lượt xem : 378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn

Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 8/11

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Tác giả : Đa Kỳ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 369

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Giới Gian Thương

Vạn Giới Gian Thương

Tác giả : Tiểu Tiểu Thu Dạ

Chương : 43/NA

Lượt xem : 369

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Vật Tiểu Thư Thay Đổi - Tử Thần Chi Nữ Xuất Hiện

Phế Vật Tiểu Thư Thay Đổi - Tử Thần Chi Nữ Xuất Hiện

Tác giả : Nguyệt Thanh Tâm

Chương : 8/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trong Mộng Kỳ Duyên

Trong Mộng Kỳ Duyên

Tác giả : Đông Phương Trúc Nguyệt

Chương : 20Full

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí

[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Chương : 6Full

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Kim Tuế Nguyệt

Lưu Kim Tuế Nguyệt

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 363

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác

Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác

Tác giả : Đường Huyền

Chương : 9/NA

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Ma Chi Hồn

Tiên Ma Chi Hồn

Tác giả : Văn Càn Khôn

Chương : 45Full

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hầm Táo Ký

Hầm Táo Ký

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 76/NA

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư Vô Ảnh

Hư Vô Ảnh

Tác giả : Ác Ma Trong Sáng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Thiên Ký

Lạc Thiên Ký

Tác giả : St. John

Chương : 114/NA

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tê Phượng Hàng Long

Tê Phượng Hàng Long

Tác giả : Phi Chuyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Chi Vương Tử ~ Thiên Niên Vạn Cửu

Linh Chi Vương Tử ~ Thiên Niên Vạn Cửu

Tác giả : Bích Hằng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Náo Loạn Tiểu Thuyết

Náo Loạn Tiểu Thuyết

Tác giả : Dương Nguyệt

Chương : 6/NA

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết