Huyền Huyễn

Có 1106 truyện

Web truyện - Những Con Người Lặng Lẽ

Những Con Người Lặng Lẽ

Tác giả : Khanh Hoa 139

Chương : 12/NA

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Tiên Thú

Thần Tiên Thú

Tác giả : Đại Phong Quát (Đại Phong Quát Quá)

Chương : 6Full

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Quyết Dưỡng Phượng

Bí Quyết Dưỡng Phượng

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 6Full

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Càng đẩy tôi sẽ càng ôm em thật chặt

Càng đẩy tôi sẽ càng ôm em thật chặt

Tác giả : Siêu Đại Mèo Lười

Chương : 7/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến

Tác giả : Lê Hoa

Chương : 13/15

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó

Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó

Tác giả : Hương Tử Ái Lại Giác

Chương : 7Full

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Dâu Quỷ

Cô Dâu Quỷ

Tác giả : Cherrychip

Chương : 33Full

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tác giả : Xích Tuyết

Chương : 125/NA

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tác giả : Phi Tuyết

Chương : 8/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Thành Hồ

Thanh Thành Hồ

Tác giả : Hồng Châu Hữu Lệ

Chương : 7Full

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trong Mộng Kỳ Duyên

Trong Mộng Kỳ Duyên

Tác giả : Đông Phương Trúc Nguyệt

Chương : 20Full

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ

Tác giả : Ngôn Tà

Chương : 22/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Chương : 16Full

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

[ Brother Conflict ] Độc Chiếm Ánh Dương Quang - TGH

Tác giả : TGH

Chương : 17/NA

Lượt xem : 112

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Tác giả : Tử Đồng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Tác giả : Mi Như Đại

Chương : 15Full

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Kim Tuế Nguyệt

Lưu Kim Tuế Nguyệt

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Mạc Thương Lang

Đại Mạc Thương Lang

Tác giả : Nam Phái Tam Thúc

Chương : 1/NA

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tác giả : Ngân Tử Lan

Chương : 18/NA

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tác giả : Từ Hoán Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tác giả : Tiêu Tử Linh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Dạ Mê Tình

Nhất Dạ Mê Tình

Tác giả : Thượng Quan Sở Sở

Chương : 9Full

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiến Nam U Hồn

Thiến Nam U Hồn

Tác giả : Lưu Vân

Chương : 15/NA

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm hải trường miên

Thâm hải trường miên

Tác giả : Trư Bì Hảo Cật Oa

Chương : 12Full

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Vương Khuynh Thiên Hạ

Ma Vương Khuynh Thiên Hạ

Tác giả : Mèo Lạnk Lùng 3721

Chương : 7/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ô hắc - Ma hoàng chi trói buộc

Ô hắc - Ma hoàng chi trói buộc

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược

Chương : 27/84

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả : Bồng Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Độn Ma Thần

Hỗn Độn Ma Thần

Tác giả : Vô Danh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Suỵt! Chị Của Nam Phụ Là Loli Đồ Sát

[Đồng Nhân Harry Potter] Suỵt! Chị Của Nam Phụ Là Loli Đồ Sát

Tác giả : livichan

Chương : 23/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 0/9

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết