Loading...

Huyền Huyễn

Có 1219 truyện

Web truyện - Linh Chi Vương Tử ~ Thiên Niên Vạn Cửu

Linh Chi Vương Tử ~ Thiên Niên Vạn Cửu

Tác giả : Bích Hằng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 321

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trớ Chú Chi Tử

Trớ Chú Chi Tử

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỉ Ngạn - Một Đời Chân Ái

Bỉ Ngạn - Một Đời Chân Ái

Tác giả : Hạnh Trang

Chương : 34/NA

Lượt xem : 317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tê Phượng Hàng Long

Tê Phượng Hàng Long

Tác giả : Phi Chuyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Náo Loạn Tiểu Thuyết

Náo Loạn Tiểu Thuyết

Tác giả : Dương Nguyệt

Chương : 6/NA

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Dâu Quỷ

Cô Dâu Quỷ

Tác giả : Cherrychip

Chương : 33Full

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn kiếp yêu em 2

Vạn kiếp yêu em 2

Tác giả : Thi Định Nhu

Chương : 20/NA

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Tác giả : Độc Liên Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu

Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu

Tác giả : Dã Bắc

Chương : 25/NA

Lượt xem : 311

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Vật Tiểu Thư Thay Đổi - Tử Thần Chi Nữ Xuất Hiện

Phế Vật Tiểu Thư Thay Đổi - Tử Thần Chi Nữ Xuất Hiện

Tác giả : Nguyệt Thanh Tâm

Chương : 8/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tác giả : Xích Tuyết

Chương : 125/NA

Lượt xem : 307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Lâm Linh

Vũ Lâm Linh

Tác giả : Bổn Mạt Điên Đảo

Chương : 9Full

Lượt xem : 307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tứ Sinh Tứ Thế: Chuyện Tình Yêu Của Một Cỏn Rắn Nhỏ

Tứ Sinh Tứ Thế: Chuyện Tình Yêu Của Một Cỏn Rắn Nhỏ

Tác giả : Tử Tâm

Chương : 8Full

Lượt xem : 306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Độn Ma Thần

Hỗn Độn Ma Thần

Tác giả : Vô Danh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Tác giả : Lãm Nguyệt Thu Phong

Chương : 2/NA

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Ma Chi Hồn

Tiên Ma Chi Hồn

Tác giả : Văn Càn Khôn

Chương : 45Full

Lượt xem : 303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Tác giả : Bố Y

Chương : 5/NA

Lượt xem : 301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này!

Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này!

Tác giả : Thiên Băng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư Vô Ảnh

Hư Vô Ảnh

Tác giả : Ác Ma Trong Sáng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Ám Độc Phi

Tà Ám Độc Phi

Tác giả : Tử Huyên Zixuan

Chương : 3/NA

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Tác giả : Mi Như Đại

Chương : 15Full

Lượt xem : 292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Tác giả : Đa Kỳ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đào Sắc Hãm Tỉnh

Đào Sắc Hãm Tỉnh

Tác giả : Back

Chương : 8Full

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Đế Cuồng Phi

Tà Đế Cuồng Phi

Tác giả : Thủy khanh Khanh

Chương : 94/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Tui Có Ma

Nhà Tui Có Ma

Tác giả : An Vũ Hi

Chương : 17Full

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Gaia Project – Dự Án Gaia

The Gaia Project – Dự Án Gaia

Tác giả : Dân Đen

Chương : 5/NA

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 111/NA

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Chi Luyến

Ma Chi Luyến

Tác giả : Mê Dương

Chương : 4Full

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Linh Hồn Đến Từ Thế Giới Khác

[Đồng Nhân Harry Potter] Linh Hồn Đến Từ Thế Giới Khác

Tác giả : Huyết Hàn Liên

Chương : 15/NA

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Tiên Hạ Phàm Dị Giới

Thần Tiên Hạ Phàm Dị Giới

Tác giả : Lam Nguyệt

Chương : 8/NA

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết