Loading...

Hài Hước

Có 814 truyện

Web truyện - Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình

Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình

Tác giả : Trầm Du

Chương : 308/NA

Lượt xem : 3,533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh

Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh

Tác giả : Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Chương : 100Full

Lượt xem : 3,525

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả : Y Lạc Thành

Chương : 66/NA

Lượt xem : 3,503

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả : Ức Cẩm

Chương : 76Full

Lượt xem : 3,463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả : Hồng Cửu

Chương : 98Full

Lượt xem : 3,462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thẳng nam bị công lược sổ tay

Thẳng nam bị công lược sổ tay

Tác giả : Thực Nguyệt

Chương : 102Full

Lượt xem : 3,445

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Tác giả : Bản Lật Tử

Chương : 65/NA

Lượt xem : 3,432

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả : Lovely Tân Nhan

Chương : 185/NA

Lượt xem : 3,370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả : Tùy Vũ Nhi An

Chương : 59Full

Lượt xem : 3,341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cấp lại, OK?

Cấp lại, OK?

Tác giả : Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Chương : 37/NA

Lượt xem : 3,321

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt

Tác giả : Triệu Hi Chi

Chương : 100/NA

Lượt xem : 3,290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Tác giả : Bối Nhi Quá Kỳ

Chương : 162Full

Lượt xem : 3,290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Tác giả : Mỹ Bảo

Chương : 92/93

Lượt xem : 3,281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Tuyến Ký

Hồng Tuyến Ký

Tác giả : Vong Khước Đích Du

Chương : 57Full

Lượt xem : 3,270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Tác giả : Nhất Cân Lộc Dung

Chương : 45/71

Lượt xem : 3,250

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Tác giả : Như quả ngã thị mã vĩ thảo (Nếu ta là cỏ đuôi ngựa)

Chương : 65Full

Lượt xem : 3,249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả : Thẩm Tiểu Chi

Chương : 88Full

Lượt xem : 3,243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Tác giả : Trắc Nhĩ Thính Phong

Chương : 80/NA

Lượt xem : 3,225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!

Tác giả : Mạch Trạc Điệp

Chương : 134/NA

Lượt xem : 3,220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả : Tiên Chanh

Chương : 49/NA

Lượt xem : 3,207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc

Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc

Tác giả : Tuyệt Độc Độc

Chương : 36Full

Lượt xem : 3,195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Tác giả : Tuyết Ảnh Sương Hồn

Chương : 85/NA

Lượt xem : 3,178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Hắc Không Phải Tội

Phúc Hắc Không Phải Tội

Tác giả : Quân Minh Ngã Tâm

Chương : 68Full

Lượt xem : 3,123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 82Full

Lượt xem : 3,085

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Họ Tiêu! Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi!

Họ Tiêu! Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi!

Tác giả : Tiểu Quyến Rũ

Chương : 45/NA

Lượt xem : 3,084

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả : Lam Ngả Thảo

Chương : 47/NA

Lượt xem : 3,084

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Tác giả : Mặc Tô Lê

Chương : 80Full

Lượt xem : 3,082

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mập Mới Đẹp

Mập Mới Đẹp

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Chương : 48Full

Lượt xem : 3,070

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Tác giả : Nặc Nặc Bảo Bối

Chương : 35/NA

Lượt xem : 3,035

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Si Hoàng Hậu

Hoa Si Hoàng Hậu

Tác giả : Hồng Chu

Chương : 285/NA

Lượt xem : 3,035

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết