Hài Hước

Có 874 truyện

Web truyện - Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Tác giả : Bản Lật Tử

Chương : 65/NA

Lượt xem : 4,060

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình

Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình

Tác giả : Trầm Du

Chương : 308/NA

Lượt xem : 4,053

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân

Tác giả : Sắc Sắc

Chương : 68Full

Lượt xem : 4,014

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyên Gia Chữa Trị

Chuyên Gia Chữa Trị

Tác giả : Ngải Tiểu Đồ

Chương : 45/NA

Lượt xem : 3,959

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Tác giả : Yên Tử

Chương : 94Full

Lượt xem : 3,862

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Thủy Xuyên Qua, Chi Nữ Phụ

Phù Thủy Xuyên Qua, Chi Nữ Phụ

Tác giả : Inkishira

Chương : 31/NA

Lượt xem : 3,843

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả : Y Lạc Thành

Chương : 66/NA

Lượt xem : 3,793

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Tác giả : Nhất Cân Lộc Dung

Chương : 45/71

Lượt xem : 3,791

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh

Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh

Tác giả : Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Chương : 100Full

Lượt xem : 3,763

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Tuyến Ký

Hồng Tuyến Ký

Tác giả : Vong Khước Đích Du

Chương : 57Full

Lượt xem : 3,756

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả : Lovely Tân Nhan

Chương : 185/NA

Lượt xem : 3,711

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả : Tùy Vũ Nhi An

Chương : 59Full

Lượt xem : 3,693

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Tác giả : Bối Nhi Quá Kỳ

Chương : 162Full

Lượt xem : 3,686

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả : Tiên Chanh

Chương : 49/NA

Lượt xem : 3,649

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cấp lại, OK?

Cấp lại, OK?

Tác giả : Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Chương : 37/NA

Lượt xem : 3,586

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả : Hồng Cửu

Chương : 98Full

Lượt xem : 3,582

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Tác giả : Hồ Ly Đại Quân

Chương : 85Full

Lượt xem : 3,564

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàn Diễm Ly Hiên

Hàn Diễm Ly Hiên

Tác giả : Hạ Từ Hy

Chương : 48/NA

Lượt xem : 3,548

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả : Thẩm Tiểu Chi

Chương : 88Full

Lượt xem : 3,535

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Thê Như Vân

Kiều Thê Như Vân

Tác giả : Thượng Sơn Đả Lão Hổ

Chương : 627/933

Lượt xem : 3,520

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diễm Phu Nhân

Diễm Phu Nhân

Tác giả : Thiên Ái Mạch Sinh Nhân

Chương : 99/100

Lượt xem : 3,514

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Tác giả : Tuyết Ảnh Sương Hồn

Chương : 85/NA

Lượt xem : 3,511

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

Tác giả : Trang Sơ

Chương : 22Full

Lượt xem : 3,510

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - U Linh Boss

U Linh Boss

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 39/43

Lượt xem : 3,495

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt

Tác giả : Triệu Hi Chi

Chương : 100/NA

Lượt xem : 3,489

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Tác giả : Mỹ Bảo

Chương : 92/93

Lượt xem : 3,465

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc

Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc

Tác giả : Tuyệt Độc Độc

Chương : 36Full

Lượt xem : 3,458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Tác giả : Mặc Tô Lê

Chương : 80Full

Lượt xem : 3,457

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Tác giả : Trắc Nhĩ Thính Phong

Chương : 80/NA

Lượt xem : 3,442

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả : Lam Ngả Thảo

Chương : 47/NA

Lượt xem : 3,415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết