Hài Hước

Có 760 truyện

Web truyện - Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả : Thẩm Tiểu Chi

Chương : 88Full

Lượt xem : 3,018

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cấp lại, OK?

Cấp lại, OK?

Tác giả : Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Chương : 37/NA

Lượt xem : 2,996

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Tác giả : Hồ Thập Tam

Chương : 65/NA

Lượt xem : 2,975

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả : Tùy Vũ Nhi An

Chương : 59Full

Lượt xem : 2,935

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Hắc Không Phải Tội

Phúc Hắc Không Phải Tội

Tác giả : Quân Minh Ngã Tâm

Chương : 68Full

Lượt xem : 2,904

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gian Phi Khó Làm

Gian Phi Khó Làm

Tác giả : Già Lăng Công Tử

Chương : 42Full

Lượt xem : 2,895

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc

Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc

Tác giả : Tuyệt Độc Độc

Chương : 36Full

Lượt xem : 2,888

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Tác giả : Mặc Tô Lê

Chương : 80Full

Lượt xem : 2,869

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Tác giả : Bối Nhi Quá Kỳ

Chương : 162Full

Lượt xem : 2,852

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!

Tác giả : Mạch Trạc Điệp

Chương : 134/NA

Lượt xem : 2,845

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Tác giả : Trắc Nhĩ Thính Phong

Chương : 80/NA

Lượt xem : 2,837

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Tác giả : Bản Lật Tử

Chương : 65/NA

Lượt xem : 2,807

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 82Full

Lượt xem : 2,806

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả : Lovely Tân Nhan

Chương : 185/NA

Lượt xem : 2,792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả : Ức Cẩm

Chương : 76Full

Lượt xem : 2,791

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Tác giả : Tuyết Ảnh Sương Hồn

Chương : 85/NA

Lượt xem : 2,784

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Si Hoàng Hậu

Hoa Si Hoàng Hậu

Tác giả : Hồng Chu

Chương : 285/NA

Lượt xem : 2,740

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối "Manh" Xuyên Qua

Tối "Manh" Xuyên Qua

Tác giả : Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Chương : 81/NA

Lượt xem : 2,739

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Máu Chó Ba Ngàn Thước

Máu Chó Ba Ngàn Thước

Tác giả : Lão Nương Không Nói Tên

Chương : 60/NA

Lượt xem : 2,731

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả : Tiên Chanh

Chương : 49/NA

Lượt xem : 2,731

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Họ Tiêu! Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi!

Họ Tiêu! Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi!

Tác giả : Tiểu Quyến Rũ

Chương : 45/NA

Lượt xem : 2,727

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Tuyến Ký

Hồng Tuyến Ký

Tác giả : Vong Khước Đích Du

Chương : 57Full

Lượt xem : 2,706

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả : Lam Ngả Thảo

Chương : 47/NA

Lượt xem : 2,704

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Tác giả : Nặc Nặc Bảo Bối

Chương : 35/NA

Lượt xem : 2,695

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hãn Thê Trùng Sinh

Hãn Thê Trùng Sinh

Tác giả : Mai Quả

Chương : 62/NA

Lượt xem : 2,687

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Tác giả : Duyệt Vi

Chương : 71Full

Lượt xem : 2,683

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Tác giả : Nhất Cân Lộc Dung

Chương : 45/71

Lượt xem : 2,679

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả : Tát Không Không

Chương : 62/NA

Lượt xem : 2,679

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Triều Ngụy Quân Tử

Minh Triều Ngụy Quân Tử

Tác giả : Tặc Mi Thử Nhãn

Chương : 239/NA

Lượt xem : 2,671

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả : Ảm Hương

Chương : 408/NA

Lượt xem : 2,657

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết