Hài Hước

Có 955 truyện

Web truyện  - Ta là Thực Sắc

Ta là Thực Sắc

Tác giả : Tát Không Không

Chương : 151Full

Lượt xem : 5,310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Tác giả : Thủy Thiện

Chương : 175/NA

Lượt xem : 5,269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý)

Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý)

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 27Full

Lượt xem : 5,237

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể

Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể

Tác giả : Phù Đằng Huyễn Tuyết

Chương : 54Full

Lượt xem : 5,172

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi

Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Chương : 74Full

Lượt xem : 5,148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Ca Ca Xuất Giá

Ca Ca Xuất Giá

Tác giả : Fairylulu

Chương : 34Full

Lượt xem : 5,142

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả : Cư Ni Nhĩ Tư

Chương : 54Full

Lượt xem : 5,137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương

Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương

Tác giả : Nguyệt Thượng Hồng

Chương : 105Full

Lượt xem : 5,132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả : Tử Ngưng Yêu

Chương : 66Full

Lượt xem : 5,082

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng

Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng

Tác giả : Cẩu Oa Tử/Thiên Nhất

Chương : 53Full

Lượt xem : 5,077

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Tác giả : Nhược Thanh Ngôn

Chương : 45/NA

Lượt xem : 5,050

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Tác giả : Như quả ngã thị mã vĩ thảo (Nếu ta là cỏ đuôi ngựa)

Chương : 65Full

Lượt xem : 5,040

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả : Hàn Hi Nhân

Chương : 114/NA

Lượt xem : 5,016

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Tác giả : Hồ Thập Tam

Chương : 65/NA

Lượt xem : 5,005

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ

Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 59/NA

Lượt xem : 4,979

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Tác giả : Yên Tử

Chương : 94Full

Lượt xem : 4,967

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả : Tô Hành Nhạc

Chương : 80/NA

Lượt xem : 4,930

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Phi Duyệt Quân Tâm

Phi Duyệt Quân Tâm

Tác giả : Phù Dung Gia

Chương : 226Full

Lượt xem : 4,913

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Tác giả : Tiêu Tương Điệp Nhi

Chương : 92Full

Lượt xem : 4,899

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến

Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến

Tác giả : Vương Tịch Mộ

Chương : 45/NA

Lượt xem : 4,851

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Xuân Ngốc

Xuân Ngốc

Tác giả : Phó Du

Chương : 70Full

Lượt xem : 4,784

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Cẩm Sắt

Cẩm Sắt

Tác giả : Priest

Chương : 81Full

Lượt xem : 4,719

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả : Vân Gia

Chương : 83Full

Lượt xem : 4,629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình

Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình

Tác giả : Trầm Du

Chương : 308/NA

Lượt xem : 4,548

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Tác giả : Bí Bứt Bông

Chương : 93Full

Lượt xem : 4,478

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Gia Đình Kì Lạ: Mẹ Ngây Ngô, Cha Phúc Hắc, Bảo Bảo Gian Manh!

Gia Đình Kì Lạ: Mẹ Ngây Ngô, Cha Phúc Hắc, Bảo Bảo Gian Manh!

Tác giả : Mèo Lười Hay Ngủ

Chương : 27/NA

Lượt xem : 4,437

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả : Ức Cẩm

Chương : 76Full

Lượt xem : 4,420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Tác giả : Bản Lật Tử

Chương : 65/NA

Lượt xem : 4,414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Tác giả : Ta là Tô Tố

Chương : 65Full

Lượt xem : 4,387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Thẳng nam bị công lược sổ tay

Thẳng nam bị công lược sổ tay

Tác giả : Thực Nguyệt

Chương : 102Full

Lượt xem : 4,363

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tag cloud