Hài Hước

Có 1058 truyện

Web truyện - Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Tác giả : Phi Ngữ

Chương : 7Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Chương : 11Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rei

Rei

Tác giả : Quân Tử

Chương : 1/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Luyến Long (RồngxRồng)

Long Luyến Long (RồngxRồng)

Tác giả : ” Nằm úp sấp nằm úp sấp”

Chương : 2Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Kì Lạ

Câu Chuyện Kì Lạ

Tác giả : Juvia Evans

Chương : 4Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Tác giả : Đài Chi Mộng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồ Ngốc Mày Không Nhận Ra Sao???

Đồ Ngốc Mày Không Nhận Ra Sao???

Tác giả : Heo con

Chương : 8/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quốc Vương Và Gương Thần

Quốc Vương Và Gương Thần

Tác giả : Mông Toa

Chương : 6Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Học Trưởng Mỹ Nam

Học Trưởng Mỹ Nam

Tác giả : Võ Hoàng Phúc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Tiếu

Tam Tiếu

Tác giả : Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông

Chương : 3/4

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Hái Hoa Tặc

Ta Là Hái Hoa Tặc

Tác giả : Thệ Vũ

Chương : 3Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Nửa Ngoại

Gió Nửa Ngoại

Tác giả : Cố

Chương : 4/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Tác giả : Quân Tử Lan

Chương : 4/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cọng Rơm Và Đại Gia

Cọng Rơm Và Đại Gia

Tác giả : Black An.Jell

Chương : 9/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ăn Trộm Gà

Ăn Trộm Gà

Tác giả : Táo Đỏ

Chương : 5Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Gái Của Người Thương

Em Gái Của Người Thương

Tác giả : Cố

Chương : 6Full

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam

Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam

Tác giả : Khả Di

Chương : 12Full

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gả Cho Chàng Rể Rùa Vàng

Gả Cho Chàng Rể Rùa Vàng

Tác giả : Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương : 5/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Tác giả : Akaniji

Chương : 4/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Ơi... Bớt Diễn Dùm Anh!!!

Vợ Ơi... Bớt Diễn Dùm Anh!!!

Tác giả : Tịnh Y

Chương : 3/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Em Không Biết Để Đâu

Thương Em Không Biết Để Đâu

Tác giả : Kẹo Mút Chua

Chương : 1/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Lược Những Cô Gái Đó

Công Lược Những Cô Gái Đó

Tác giả : Cao thủ liêu muội 94

Chương : 2/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Theo Đuổi Ông Xã

Kế Hoạch Theo Đuổi Ông Xã

Tác giả : Xandorayla

Chương : 4/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

Tác giả : Cố Tây Tước

Chương : 3Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Cường Chưởng Môn Hối Đoái Hệ Thống

Tối Cường Chưởng Môn Hối Đoái Hệ Thống

Tác giả : Thiên hạo

Chương : 7/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đơn Phương Một Tình Yêu

Đơn Phương Một Tình Yêu

Tác giả : Marshmallow

Chương : 1/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Thú

Đế Vương Thú

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Tác giả : VMP14121999

Chương : 1/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết