Hài Hước

Có 1093 truyện

Web truyện - Chuyện Tình Quận Chúa Siêu Quậy và Thái Tử Đào Hoa

Chuyện Tình Quận Chúa Siêu Quậy và Thái Tử Đào Hoa

Tác giả : Natalya

Chương : 4/NA

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Tôi Ngoại Tình

Chồng Tôi Ngoại Tình

Tác giả : Hoa Vũ Thanh Phong

Chương : 6Full

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả : Diệp Tiểu Lam

Chương : 10Full

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuốc Nè! Anh Uống Đi

Thuốc Nè! Anh Uống Đi

Tác giả : Không Phải Mẹ Ruột

Chương : 3/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Và Bạn Trai Cũ Cởi Áo Ngủ

Tôi Và Bạn Trai Cũ Cởi Áo Ngủ

Tác giả : Hữu Nhân Vô Phẩm

Chương : 3Full

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Tri Đạo Đắc Thái Đa Liễu (Người Biết Qúa Nhiều)

Nhĩ Tri Đạo Đắc Thái Đa Liễu (Người Biết Qúa Nhiều)

Tác giả : Bạch Mộ Băng Luân

Chương : 5Full

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xoay Trái Xoay Phải

Xoay Trái Xoay Phải

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Chương : 3Full

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tú Tài Dục Thượng Binh

Tú Tài Dục Thượng Binh

Tác giả : Hỉ Hí Tây Tịch

Chương : 6Full

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Ngây Thơ Của Chị Gái Già

Tình Yêu Ngây Thơ Của Chị Gái Già

Tác giả : Giản

Chương : 2/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 66/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cổ Xuyên Kim] Nữ Đế Xưng Bá Giới Giải Trí

[Cổ Xuyên Kim] Nữ Đế Xưng Bá Giới Giải Trí

Tác giả : Ngô Bối Cật Kê Đản

Chương : 3/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầy Trò Or Anh Em

Thầy Trò Or Anh Em

Tác giả : Thập Thất

Chương : 33Full

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Shipper Lục Giới

Shipper Lục Giới

Tác giả : Nhất Mai Đồng Tiền

Chương : 53/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyến đi đáng nhớ

Chuyến đi đáng nhớ

Tác giả : Diệt Tâm Thiếu

Chương : 3Full

Lượt xem : 66

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn, Bạn Thân, Người Yêu!

Bạn, Bạn Thân, Người Yêu!

Tác giả : Bột

Chương : 4/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả : Lão thảo ăn nộn ngưu

Chương : 70Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Chương : 11Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Tác giả : Tuyết Mặc

Chương : 20/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cọng Rơm Và Đại Gia

Cọng Rơm Và Đại Gia

Tác giả : Black An.Jell

Chương : 9/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Thiên Đại Đế

Hành Thiên Đại Đế

Tác giả : Nguyễn Hoàng Thế Sơn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Tác giả : Nhất Mai Đồng Tiền

Chương : 27/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Nha, Ta Không Cố Ý!

Ai Nha, Ta Không Cố Ý!

Tác giả : LinhNana

Chương : 1/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồ Ngốc Mày Không Nhận Ra Sao???

Đồ Ngốc Mày Không Nhận Ra Sao???

Tác giả : Heo con

Chương : 8/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Tác giả : Phi Ngữ

Chương : 7Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

Tác giả : Vô Diện Nhân

Chương : 19Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Tác giả : Đài Chi Mộng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam

Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam

Tác giả : Khả Di

Chương : 12Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Tác giả : Nam Cung Dao

Chương : 93Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Tác giả : Tiểu Điệp

Chương : 25Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết