Hài Hước

Có 1053 truyện

Web truyện - Lớp Trưởng Lạnh Lùng!

Lớp Trưởng Lạnh Lùng!

Tác giả : Dược Y

Chương : 14/NA

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Tác giả : Trường Vụ

Chương : 19Full

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Tác giả : Tôn Thử Tiêu Miêu

Chương : 37Full

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh khế

Linh khế

Tác giả : Bình Tử

Chương : 0Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lời Hứa Thủy Chung

Lời Hứa Thủy Chung

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 22Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Ấy, Cô Ấy Và Cô Ấy

Anh Ấy, Cô Ấy Và Cô Ấy

Tác giả : Super.eat

Chương : 4/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Tử Dạo Phàm

Tiên Tử Dạo Phàm

Tác giả : Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Chương : 3/NA

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Lại Làm Em Gái Lao Công

Trở Lại Làm Em Gái Lao Công

Tác giả : Tracy

Chương : 3/NA

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Một Chiều

Đường Một Chiều

Tác giả : Mộng Tiêu Nhị

Chương : 13/NA

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hết Giận Thì Yêu Thôi

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Tác giả : Vân Jibi

Chương : 31/NA

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trúc Mã Tương Thanh Mai

Trúc Mã Tương Thanh Mai

Tác giả : Bắc Khuynh

Chương : 85Full

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xa Hoạ Chi Hậu

Xa Hoạ Chi Hậu

Tác giả : Thanh Đại

Chương : 6Full

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Người Giảm Béo Hộ Rồi

Có Người Giảm Béo Hộ Rồi

Tác giả : Phù Miêu Miêu Miêu

Chương : 8Full

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Tác giả : Lê Hoa Bạch Thạch

Chương : 17/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Tác giả : Bách Diệp

Chương : 30Full

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Tác giả : Xuân Ôn Nhất Tiếu

Chương : 31/NA

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sinh Nhật Thích Bánh Bao

Sinh Nhật Thích Bánh Bao

Tác giả : Không biết

Chương : 6Full

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tác giả : Gió Tới

Chương : 32/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Phải Là Em Thầm Mến Anh Sao?

Không Phải Là Em Thầm Mến Anh Sao?

Tác giả : Vô Sênh Vị Ca

Chương : 10Full

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Bước Vào Giới Chịch

Lạc Bước Vào Giới Chịch

Tác giả : La Cẩu Kỷ

Chương : 7Full

Lượt xem : 85

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không loạn không vui

Không loạn không vui

Tác giả : Trà Quan Âm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân

Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân

Tác giả : Tiểu Lâu

Chương : 6Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Tác giả : Tô Tiểu Đường

Chương : 21/NA

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đãi Được Bảo Bối

Đãi Được Bảo Bối

Tác giả : Nhất Mai Xoa Cụ

Chương : 6Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kì Bát Nháo Hội

Truyền Kì Bát Nháo Hội

Tác giả : Kat

Chương : 15Full

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Băng Sơn Nguyên Soái Thích Oánh Tôi

Băng Sơn Nguyên Soái Thích Oánh Tôi

Tác giả : Điềm Tửu Chử Miêu Nương

Chương : 18Full

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Oan Gia Khó Tránh

Oan Gia Khó Tránh

Tác giả : Vân Đạm Phong Khinh

Chương : 9/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Xã, Mau Đi Kiếm Tiền

Bà Xã, Mau Đi Kiếm Tiền

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 8/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Của Vợ Tôi

Chồng Của Vợ Tôi

Tác giả : Alo Thanhtam

Chương : 2/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết