Hài Hước

Có 1091 truyện

Web truyện - Phúc Tấn Bị Bệnh

Phúc Tấn Bị Bệnh

Tác giả : Vu Linh

Chương : 10Full

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Tử Phi Rắc Rối

Thái Tử Phi Rắc Rối

Tác giả : Búp bê Chiqu

Chương : 90Full

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Tác giả : Phong Dạ Hân

Chương : 13/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt

Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt

Tác giả : Giang Nguyệt Niên Niên

Chương : 36/NA

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

Tác giả : Thiên Nhất

Chương : 7/15

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Tác giả : Bách Diệp

Chương : 30Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chú Hay Anh

Chú Hay Anh

Tác giả : Quynht105

Chương : 15Full

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Tác giả : Tàn Mộng Ngũ Canh Chung

Chương : 28/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Thiên Giới

Hỗn Thiên Giới

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 22/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Ma Tăng

Dâm Ma Tăng

Tác giả : Như Lai Phật Tổ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đời Học Sinh

Đời Học Sinh

Tác giả : Takataka

Chương : 7/NA

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Tác giả : Gió Tới

Chương : 32/NA

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả : Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Chương : 75/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Tác giả : Tieuyen210

Chương : 3/NA

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lớp Trưởng Lạnh Lùng!

Lớp Trưởng Lạnh Lùng!

Tác giả : Dược Y

Chương : 14/NA

Lượt xem : 198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Tác giả : Tôn Thử Tiêu Miêu

Chương : 37Full

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Anh Nhà Tôi

Chuyện Anh Nhà Tôi

Tác giả : Trương Nga

Chương : 4/NA

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

Tác giả : Điệp Chi Linh

Chương : 4Full

Lượt xem : 192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Duyên Mơ Mộng

Nhân Duyên Mơ Mộng

Tác giả : Tiếu Dã Nhân Tử

Chương : 8/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyến Rũ Sư Phụ

Quyến Rũ Sư Phụ

Tác giả : Tiếu Diện Thích Khách

Chương : 16/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Xuyên

Nghịch Xuyên

Tác giả : Alo Thanhtam

Chương : 3/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Lừa Gạt Vợ Yêu Đem Về Nhà

Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Lừa Gạt Vợ Yêu Đem Về Nhà

Tác giả : Hách Nương

Chương : 1/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bài văn của một học sinh tiểu học [ đoản văn]

Bài văn của một học sinh tiểu học [ đoản văn]

Tác giả : Thủy Nguyệt Phiêu Linh

Chương : 1Full

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thiếu Gia, Xin Thận Trọng

Đại Thiếu Gia, Xin Thận Trọng

Tác giả : Chí Ngôn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Ngân

Lưu Ngân

Tác giả : Truyện Thế Thanh Hiên

Chương : 26Full

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Băng Sơn Nguyên Soái Thích Oánh Tôi

Băng Sơn Nguyên Soái Thích Oánh Tôi

Tác giả : Điềm Tửu Chử Miêu Nương

Chương : 18Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng

Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng

Tác giả : Thủy Liên Y

Chương : 3Full

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Có Chút Ngọt

Thời Gian Có Chút Ngọt

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Chương : 3/NA

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!

Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!

Tác giả : Như Quỳnh

Chương : 46Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Tác giả : Mèo Phiêu Lưu

Chương : 177Full

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết