Hài Hước

Có 1024 truyện

Web truyện - Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

Tác giả : Phong Dạ Hân

Chương : 10Full

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Luyện Thành Yêu

Bách Luyện Thành Yêu

Tác giả : Lạc Nguyệt Truy Phong

Chương : 103/NA

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Hài Hước Của Bảo An

Tình Yêu Hài Hước Của Bảo An

Tác giả : Bánh_Bao_Nướng

Chương : 68/69

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Thiên Giới

Hỗn Thiên Giới

Tác giả : Lạc Kỳ Nam

Chương : 22/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Có 5 Thằng Anh!

Nhà Có 5 Thằng Anh!

Tác giả : Gào

Chương : 15/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

Tác giả : Điệp Chi Linh

Chương : 4Full

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 54Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Xuyên

Nghịch Xuyên

Tác giả : Alo Thanhtam

Chương : 3/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Có Chút Ngọt

Thời Gian Có Chút Ngọt

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Chương : 3/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng

Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng

Tác giả : Thủy Liên Y

Chương : 3Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo

Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo

Tác giả : Hàn Tuyết Thư

Chương : 27/31

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thành Trì Của Tôi

Thành Trì Của Tôi

Tác giả : Quân Ước

Chương : 20/NA

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Bản, Nhượng Ta Thượng!

Lão Bản, Nhượng Ta Thượng!

Tác giả : Bạch Vân

Chương : 11Full

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mắt Xích

Mắt Xích

Tác giả : Yan Nian

Chương : 3/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trúc Mã Của Ai Mà Đáng Yêu Vậy

Trúc Mã Của Ai Mà Đáng Yêu Vậy

Tác giả : Kiều Biên Lạc Mộc

Chương : 5/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Đề

Vô Đề

Tác giả : Linh Linh La Lỵ

Chương : 13Full

Lượt xem : 122

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đặc Điển Xà Qúy Phi

Đặc Điển Xà Qúy Phi

Tác giả : Thiên Nhất

Chương : 10Full

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng

Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng

Tác giả : Thần Quang Hi Vi

Chương : 7/NA

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Tác giả : Tàn Mộng Ngũ Canh Chung

Chương : 28/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Ma Tăng

Dâm Ma Tăng

Tác giả : Như Lai Phật Tổ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Diện Vô Tri

Tiếu Diện Vô Tri

Tác giả : Lãm Huyên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Sự Thi Thể

Tâm Sự Thi Thể

Tác giả : Đào Nguyên Thành

Chương : 15Full

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Tử Phi Rắc Rối

Thái Tử Phi Rắc Rối

Tác giả : Búp bê Chiqu

Chương : 90Full

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Tác giả : Phong Dạ Hân

Chương : 13/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạo Long Tổng Tài

Bạo Long Tổng Tài

Tác giả : Trạm Lượng

Chương : 10Full

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Duyên Mơ Mộng

Nhân Duyên Mơ Mộng

Tác giả : Tiếu Dã Nhân Tử

Chương : 8/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Tác giả : Tieuyen210

Chương : 3/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Tác giả : Tôn Thử Tiêu Miêu

Chương : 37Full

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh khế

Linh khế

Tác giả : Bình Tử

Chương : 0Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả : Mèo Lười Ngủ Ngày

Chương : 136Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết