Hài Hước

Có 1058 truyện

Web truyện - Xuyên Qua Nữ Phụ Muốn Sống An Nhàn

Xuyên Qua Nữ Phụ Muốn Sống An Nhàn

Tác giả : ORZ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Tôi Giống Cứt Chó

Tình Yêu Của Tôi Giống Cứt Chó

Tác giả : Hàm Vũ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Tác giả : Chu Tiểu Man

Chương : 12Full

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Tác giả : Lê Quyên Uyên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bàng Sách] Tích Niên Hoán

[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Tác giả : Ngân Sắc Hải

Chương : 52Full

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Tác giả : Hà Thư

Chương : 8/NA

Lượt xem : 237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thúc Thúc, Biệt Bào (Chú Ơi, Đừng Chạy!)

Thúc Thúc, Biệt Bào (Chú Ơi, Đừng Chạy!)

Tác giả : Mạn Vô Tung Ảnh

Chương : 21Full

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Và Anh: Thanh Xuân Rực Rỡ

Tôi Và Anh: Thanh Xuân Rực Rỡ

Tác giả : Black An.Jell

Chương : 13Full

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dưa Hấu Ngọt Ngào Nhất

Dưa Hấu Ngọt Ngào Nhất

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 45/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bác Sĩ, Ta Bệnh Rồi

Bác Sĩ, Ta Bệnh Rồi

Tác giả : 吴佩桐XI

Chương : 8Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả : Mèo Lười Ngủ Ngày

Chương : 136Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Tác giả : Phuongkimchi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Có 5 Thằng Anh!

Nhà Có 5 Thằng Anh!

Tác giả : Gào

Chương : 15/NA

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Đề

Vô Đề

Tác giả : Linh Linh La Lỵ

Chương : 13Full

Lượt xem : 212

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

Tác giả : Phong Dạ Hân

Chương : 10Full

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này Tên Ngáo Kia! Chiếm Lấy Em Đi

Này Tên Ngáo Kia! Chiếm Lấy Em Đi

Tác giả : Yourbabicat

Chương : 38Full

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Hùng

Anh Hùng

Tác giả : Gió Thổi Lá Bay

Chương : 124/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm em... Đứt đôi dép Lào

Tìm em... Đứt đôi dép Lào

Tác giả : Litschool

Chương : 10/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tao Lãng Tiện Tổng Tài Truy Phu Ký

Tao Lãng Tiện Tổng Tài Truy Phu Ký

Tác giả : Si Nhân Lộ Quá

Chương : 8Full

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Tấn Bị Bệnh

Phúc Tấn Bị Bệnh

Tác giả : Vu Linh

Chương : 10Full

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - YÊU THÌ ĐỪNG CHỐI

YÊU THÌ ĐỪNG CHỐI

Tác giả : Tinaho273

Chương : 8/NA

Lượt xem : 198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

Tác giả : Thiên Nhất

Chương : 7/15

Lượt xem : 196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thành Trì Của Tôi

Thành Trì Của Tôi

Tác giả : Quân Ước

Chương : 20/NA

Lượt xem : 192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đặc Điển Xà Qúy Phi

Đặc Điển Xà Qúy Phi

Tác giả : Thiên Nhất

Chương : 10Full

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 60/NA

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 30/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Bản, Nhượng Ta Thượng!

Lão Bản, Nhượng Ta Thượng!

Tác giả : Bạch Vân

Chương : 11Full

Lượt xem : 184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Loạn Tiêu Dao

Sắc Loạn Tiêu Dao

Tác giả : Tộc Đài

Chương : 27/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả : Kim Bính

Chương : 66Full

Lượt xem : 180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết