Hài Hước

Có 904 truyện

Web truyện - Định Mệnh Của Anh Là Em

Định Mệnh Của Anh Là Em

Tác giả : Thiên Ngọc Trúc

Chương : 44/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạo Long Tổng Tài

Bạo Long Tổng Tài

Tác giả : Trạm Lượng

Chương : 10Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Tri Đạo Đắc Thái Đa Liễu (Người Biết Qúa Nhiều)

Nhĩ Tri Đạo Đắc Thái Đa Liễu (Người Biết Qúa Nhiều)

Tác giả : Bạch Mộ Băng Luân

Chương : 5Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Ấy, Cô Ấy Và Cô Ấy

Anh Ấy, Cô Ấy Và Cô Ấy

Tác giả : Super.eat

Chương : 4/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Tác giả : Phong Dạ Hân

Chương : 13/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuốc Nè! Anh Uống Đi

Thuốc Nè! Anh Uống Đi

Tác giả : Không Phải Mẹ Ruột

Chương : 3/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Tác giả : Hà Tỷ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Tác giả : Lê Hoa Bạch Thạch

Chương : 17/NA

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Tác giả : Thất Bảo Tô

Chương : 53/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Tử Phi Rắc Rối

Thái Tử Phi Rắc Rối

Tác giả : Búp bê Chiqu

Chương : 90Full

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Nha, Ta Không Cố Ý!

Ai Nha, Ta Không Cố Ý!

Tác giả : LinhNana

Chương : 1/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Tác giả : Trịnh Sảng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Từng Gặp Bại Hoại, Đoan Chính Khó Làm

Từng Gặp Bại Hoại, Đoan Chính Khó Làm

Tác giả : Rùa

Chương : 5Full

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rei

Rei

Tác giả : Quân Tử

Chương : 1/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Luyến Long (RồngxRồng)

Long Luyến Long (RồngxRồng)

Tác giả : ” Nằm úp sấp nằm úp sấp”

Chương : 2Full

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tú Tài Dục Thượng Binh

Tú Tài Dục Thượng Binh

Tác giả : Hỉ Hí Tây Tịch

Chương : 6Full

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Tác giả : Bách Diệp

Chương : 30Full

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cổ Xuyên Kim] Nữ Đế Xưng Bá Giới Giải Trí

[Cổ Xuyên Kim] Nữ Đế Xưng Bá Giới Giải Trí

Tác giả : Ngô Bối Cật Kê Đản

Chương : 3/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Tôi Ngoại Tình

Chồng Tôi Ngoại Tình

Tác giả : Hoa Vũ Thanh Phong

Chương : 6Full

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phì Lũ đại náo dị giới

Phì Lũ đại náo dị giới

Tác giả : JunWei

Chương : 5/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lý Tiểu Quỳ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Lý Tiểu Quỳ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Tác giả : Địa Phủ Tiểu Khuyển

Chương : 8Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Em Không Biết Để Đâu

Thương Em Không Biết Để Đâu

Tác giả : Kẹo Mút Chua

Chương : 1/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Nữ Thiều Hoa

Vương Nữ Thiều Hoa

Tác giả : Khê Bạn Trà

Chương : 4/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Học Trưởng Mỹ Nam

Học Trưởng Mỹ Nam

Tác giả : Võ Hoàng Phúc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Tác giả : Lão tử là Pom

Chương : 11/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ăn Trộm Gà

Ăn Trộm Gà

Tác giả : Táo Đỏ

Chương : 5Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Lược Những Cô Gái Đó

Công Lược Những Cô Gái Đó

Tác giả : Cao thủ liêu muội 94

Chương : 2/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả : Diệp Tiểu Lam

Chương : 10Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyến đi đáng nhớ

Chuyến đi đáng nhớ

Tác giả : Diệt Tâm Thiếu

Chương : 3Full

Lượt xem : 6

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết