Hài Hước

Có 899 truyện

Web truyện - Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Tác giả : Đậu Đậu Trôi Sông

Chương : 3/NA

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tác giả : PhuongAnh2000

Chương : 5/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Tăng Xông Tây Du

Đường Tăng Xông Tây Du

Tác giả : Thái Sầu

Chương : 7/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tác giả : Ngải Tiểu Đồ

Chương : 5/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếc thay chẳng nhận ra

Tiếc thay chẳng nhận ra

Tác giả : Tiết Rejoice

Chương : 8/24

Lượt xem : 198

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Tác giả : Đào Thụy Anh

Chương : 13/NA

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Tôi Giống Cứt Chó

Tình Yêu Của Tôi Giống Cứt Chó

Tác giả : Hàm Vũ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Tác giả : Lê Quyên Uyên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảng Luyến

Bảng Luyến

Tác giả : Hỏa Lạp Tử

Chương : 11Full

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Tác giả : ZinnZoey

Chương : 13/NA

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Tác giả : Hà Thư

Chương : 8/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Tác giả : Điệp Băng Băng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly Háo Sắc

Hồ Ly Háo Sắc

Tác giả : Chiết Hỏa Nhất Hạ

Chương : 50Full

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Vương II

Thiên Vương II

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 68Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 52/NA

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 74Full

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Tác giả : Rilley Spear

Chương : 60/62

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hán Thủy Đan Ưng

Hán Thủy Đan Ưng

Tác giả : Tiêu

Chương : 6Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Thống Thiên Hạ

Nhất Thống Thiên Hạ

Tác giả : Vụ Dung

Chương : 24Full

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Boss!!! Trả Tiền Cho Tôi!!

Đại Boss!!! Trả Tiền Cho Tôi!!

Tác giả : TrangVng870

Chương : 26/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồn Ma Kia! Em Yêu Anh

Hồn Ma Kia! Em Yêu Anh

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tuyết Mai

Chương : 16/NA

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Không Hợp Yêu Đương

Tôi Không Hợp Yêu Đương

Tác giả : Bản Lật Tử

Chương : 66Full

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Tác giả : Thù Mặc

Chương : 69Full

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Tác giả : Phuongkimchi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Lệ

Nhật Lệ

Tác giả : Asami

Chương : 14/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 25Full

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu

Tác giả : Đoạn Dực Phi Tường

Chương : 23Full

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa

Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa

Tác giả : Hoa Tâm Thiếu Chủ

Chương : 13/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết