Hài Hước

Có 1021 truyện

Web truyện - Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả : Nhâm Thủy Yên Vân

Chương : 74Full

Lượt xem : 332

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 11Full

Lượt xem : 329

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Tác giả : Puii Pi Dy

Chương : 29/NA

Lượt xem : 327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ: Ông Xã Kiếm Tiền Cho Bà Xã Đại Nhân

Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ: Ông Xã Kiếm Tiền Cho Bà Xã Đại Nhân

Tác giả : Kim Chi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 324

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Tác giả : Li Ni

Chương : 30Full

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xứng Lứa Vừa Đôi

Xứng Lứa Vừa Đôi

Tác giả : Tô Áng

Chương : 99Full

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Tác giả : Hạ Tường Lam

Chương : 154Full

Lượt xem : 306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Dạ Liên

Thất Dạ Liên

Tác giả : Hồng Táo

Chương : 8Full

Lượt xem : 305

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nhân Ngàn Năm

Tình Nhân Ngàn Năm

Tác giả : 50 percent

Chương : 12/NA

Lượt xem : 303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Tác giả : Lililicat

Chương : 196/197

Lượt xem : 303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Loạn Thế Khuynh Quốc

Loạn Thế Khuynh Quốc

Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)

Chương : 41Full

Lượt xem : 300

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Một Chàng Gay

Yêu Một Chàng Gay

Tác giả : Nặc Nặc Na Na

Chương : 1/NA

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

[08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

Tác giả : Lục Trúc Y Y

Chương : 20Full

Lượt xem : 295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Sủng

Đế Sủng

Tác giả : Mão Liên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Tác giả : Đào Thụy Anh

Chương : 13/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Tác giả : justinadamken2017

Chương : 9/150

Lượt xem : 289

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Chăn Của Tôi Bị Bệnh Rồi

Tấm Chăn Của Tôi Bị Bệnh Rồi

Tác giả : Luân Hồi Đích Xoa Tử

Chương : 3Full

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả : Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

Chương : 970/NA

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Chương : 10Full

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu

Tác giả : Đoạn Dực Phi Tường

Chương : 23Full

Lượt xem : 283

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả : Tiêu Diêu Hồng Trần

Chương : 53Full

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Tác giả : Mai Bối Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Tác giả : 随手搞搞/莫里/弃妇A

Chương : 14Full

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

[Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

Tác giả : Phong Lưu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngài Định Kiến

Quý Ngài Định Kiến

Tác giả : Khưu Trì

Chương : 38Full

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 74Full

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Boss!!! Trả Tiền Cho Tôi!!

Đại Boss!!! Trả Tiền Cho Tôi!!

Tác giả : TrangVng870

Chương : 26/NA

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tác giả : PhuongAnh2000

Chương : 5/NA

Lượt xem : 262

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Tác giả : Đậu Đậu Trôi Sông

Chương : 3/NA

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết