Hài Hước

Có 1058 truyện

Web truyện - Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Tác giả : Bố Y

Chương : 5/NA

Lượt xem : 452

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Cầm Dưa Chuột Tay Đập Cúc Hoa

Tay Cầm Dưa Chuột Tay Đập Cúc Hoa

Tác giả : Nhím Envy

Chương : 12/NA

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Rết Tinh Và Vu Sư Đại Nhân

Con Rết Tinh Và Vu Sư Đại Nhân

Tác giả : Nô Ngọc

Chương : 10Full

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bán Hoa Quả Cùng Mua Hoa Quả

Bán Hoa Quả Cùng Mua Hoa Quả

Tác giả : Xà Xà Lưu

Chương : 7Full

Lượt xem : 438

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Không Hợp Yêu Đương

Tôi Không Hợp Yêu Đương

Tác giả : Bản Lật Tử

Chương : 66Full

Lượt xem : 434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Thê

Truy Thê

Tác giả : Luna Huang

Chương : 112Full

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Tác giả : Puii Pi Dy

Chương : 29/NA

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly Háo Sắc

Hồ Ly Háo Sắc

Tác giả : Chiết Hỏa Nhất Hạ

Chương : 50Full

Lượt xem : 430

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Tác giả : Như Song

Chương : 10/NA

Lượt xem : 429

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cũng Được Tính Là Thanh Mai Trúc Mã

Cũng Được Tính Là Thanh Mai Trúc Mã

Tác giả : Cừu Xanh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 428

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

Tác giả : SUNQING a.k.a Vivi

Chương : 44Full

Lượt xem : 427

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tác giả : Ngải Tiểu Đồ

Chương : 36/NA

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng

Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng

Tác giả : Thần Quang Hi Vi

Chương : 7/NA

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàng Này Khó Xơi

Hàng Này Khó Xơi

Tác giả : Vĩnh Quắc Hạn

Chương : 9Full

Lượt xem : 421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tác giả : Trang Sơ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

[08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

Tác giả : Lục Trúc Y Y

Chương : 20Full

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ Lý Nữ Vương Của Tổng Tài Công Ty Bên Cạnh

Trợ Lý Nữ Vương Của Tổng Tài Công Ty Bên Cạnh

Tác giả : Kiru

Chương : 6Full

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả : Lục Ngấn

Chương : 7/9

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Tác giả : Tề Thành Côn

Chương : 115/NA

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Tác giả : Linh Phong

Chương : 12/NA

Lượt xem : 410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dearing Yêu Không Không

Dearing Yêu Không Không

Tác giả : Thủy Tinh Thấu Thấu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Của Tiểu Thường Và Vô Lại

Câu Chuyện Của Tiểu Thường Và Vô Lại

Tác giả : miakatama05

Chương : 4Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ánh Họa

Ánh Họa

Tác giả : Minh Nguyệt Nô

Chương : 17Full

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Tác giả : Tô Nhị Khuyết

Chương : 51/NA

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lê Hấp Đường Phèn

Lê Hấp Đường Phèn

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Chương : 76/NA

Lượt xem : 395

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Tác giả : Mai Bối Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Tác giả : Đào Thụy Anh

Chương : 13/NA

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Thống Thiên Hạ

Nhất Thống Thiên Hạ

Tác giả : Vụ Dung

Chương : 24Full

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết