Hài Hước

Có 901 truyện

Web truyện - Bản Báo Cáo Tình Yêu

Bản Báo Cáo Tình Yêu

Tác giả : Đan Phi Tuyết

Chương : 10Full

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ: Ông Xã Kiếm Tiền Cho Bà Xã Đại Nhân

Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ: Ông Xã Kiếm Tiền Cho Bà Xã Đại Nhân

Tác giả : Kim Chi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Tác giả : Như Song

Chương : 10/NA

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Xin Đầu Hàng

Anh Xin Đầu Hàng

Tác giả : Mạc Nhan

Chương : 13Full

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chạy Theo Thuyền Giặc

Chạy Theo Thuyền Giặc

Tác giả : Cư Tiểu Diệc

Chương : 36Full

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 11Full

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Tác giả : Linh Phong

Chương : 12/NA

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Chăn Của Tôi Bị Bệnh Rồi

Tấm Chăn Của Tôi Bị Bệnh Rồi

Tác giả : Luân Hồi Đích Xoa Tử

Chương : 3Full

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Tác giả : 随手搞搞/莫里/弃妇A

Chương : 14Full

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Diễm

Liễm Diễm

Tác giả : Bán Nhật Nhàn

Chương : 25/32

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

[Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

Tác giả : Phong Lưu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Tác giả : Mai Bối Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Một Chàng Gay

Yêu Một Chàng Gay

Tác giả : Nặc Nặc Na Na

Chương : 1/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nhân Ngàn Năm

Tình Nhân Ngàn Năm

Tác giả : 50 percent

Chương : 12/NA

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo phi cơ và cách học lái máy bay của Tiểu Gạo

Mèo phi cơ và cách học lái máy bay của Tiểu Gạo

Tác giả : Mèo Ăn Trộm

Chương : 14/NA

Lượt xem : 246

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả : Tiêu Diêu Hồng Trần

Chương : 53Full

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Tác giả : Puii Pi Dy

Chương : 29/NA

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Tác giả : Tô Tiếu

Chương : 14/NA

Lượt xem : 234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 25Full

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Chương : 10Full

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)

Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)

Tác giả : Đào Đào Nhất Luân

Chương : 60/NA

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Tác giả : DocManLau0938

Chương : 15/NA

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xứng Lứa Vừa Đôi

Xứng Lứa Vừa Đôi

Tác giả : Tô Áng

Chương : 99Full

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Nữ Phụ Muốn Sống An Nhàn

Xuyên Qua Nữ Phụ Muốn Sống An Nhàn

Tác giả : ORZ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Sủng

Đế Sủng

Tác giả : Mão Liên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Tác giả : Li Ni

Chương : 30Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

[08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

Tác giả : Lục Trúc Y Y

Chương : 20Full

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Dạ Liên

Thất Dạ Liên

Tác giả : Hồng Táo

Chương : 8Full

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết