Hài Hước

Có 1021 truyện

Web truyện - Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Tác giả : Độc Liên Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Rết Tinh Và Vu Sư Đại Nhân

Con Rết Tinh Và Vu Sư Đại Nhân

Tác giả : Nô Ngọc

Chương : 10Full

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Tác giả : Ngốc Manh Ngốc Manh

Chương : 8/16

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tia Nắng Ban Mai

Tia Nắng Ban Mai

Tác giả : Cố Tây Tước

Chương : 6Full

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bán Hoa Quả Cùng Mua Hoa Quả

Bán Hoa Quả Cùng Mua Hoa Quả

Tác giả : Xà Xà Lưu

Chương : 7Full

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Cầm Dưa Chuột Tay Đập Cúc Hoa

Tay Cầm Dưa Chuột Tay Đập Cúc Hoa

Tác giả : Nhím Envy

Chương : 12/NA

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Tác giả : Mi Như Đại

Chương : 15Full

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Báo Cáo Tình Yêu

Bản Báo Cáo Tình Yêu

Tác giả : Đan Phi Tuyết

Chương : 10Full

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - MOB-WORLD GAME

MOB-WORLD GAME

Tác giả : Cupid

Chương : 56/NA

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Của Tiểu Thường Và Vô Lại

Câu Chuyện Của Tiểu Thường Và Vô Lại

Tác giả : miakatama05

Chương : 4Full

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Nam, Tiểu Nam

Tiểu Nam, Tiểu Nam

Tác giả : Vô Danh

Chương : 15Full

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cũng Được Tính Là Thanh Mai Trúc Mã

Cũng Được Tính Là Thanh Mai Trúc Mã

Tác giả : Cừu Xanh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tác giả : Trang Sơ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Diễm

Liễm Diễm

Tác giả : Bán Nhật Nhàn

Chương : 25/32

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dearing Yêu Không Không

Dearing Yêu Không Không

Tác giả : Thủy Tinh Thấu Thấu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả : Lục Ngấn

Chương : 7/9

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly Háo Sắc

Hồ Ly Háo Sắc

Tác giả : Chiết Hỏa Nhất Hạ

Chương : 50Full

Lượt xem : 369

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàng Này Khó Xơi

Hàng Này Khó Xơi

Tác giả : Vĩnh Quắc Hạn

Chương : 9Full

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Lệ

Nhật Lệ

Tác giả : Asami

Chương : 32/NA

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ Lý Nữ Vương Của Tổng Tài Công Ty Bên Cạnh

Trợ Lý Nữ Vương Của Tổng Tài Công Ty Bên Cạnh

Tác giả : Kiru

Chương : 6Full

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Tiểu Tiên Ngốc Nghếch

Cưng Chiều Tiểu Tiên Ngốc Nghếch

Tác giả : Thư Trung Tầm Trữ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Tác giả : Như Song

Chương : 10/NA

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Tác giả : Đại Hành Hình Hạ Cầu Khẩn

Chương : 4/NA

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Con Thỏ

Chuyện Con Thỏ

Tác giả : Sam Thi

Chương : 5/NA

Lượt xem : 344

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Chuyển Phát Nhanh Siêu Cấp Và Tiểu Công Bưu Điện Của Cậu

Cậu Chuyển Phát Nhanh Siêu Cấp Và Tiểu Công Bưu Điện Của Cậu

Tác giả : Khí phụ A

Chương : 5Full

Lượt xem : 343

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Tăng Xông Tây Du

Đường Tăng Xông Tây Du

Tác giả : Thái Sầu

Chương : 30/NA

Lượt xem : 342

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Tác giả : DocManLau0938

Chương : 15/NA

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả : Nhâm Thủy Yên Vân

Chương : 74Full

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảng Luyến

Bảng Luyến

Tác giả : Hỏa Lạp Tử

Chương : 11Full

Lượt xem : 337

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết