Loading...

Hài Hước

Có 814 truyện

Web truyện - Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Tác giả : Trì Đường

Chương : 50/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Tác giả : ZinnZoey

Chương : 11/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Tác giả : Đậu Đậu Trôi Sông

Chương : 3/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Tác giả : Điệp Băng Băng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hán Thủy Đan Ưng

Hán Thủy Đan Ưng

Tác giả : Tiêu

Chương : 6Full

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Tác giả : Ngải Tiểu Đồ

Chương : 5/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Tác giả : justinadamken2017

Chương : 9/150

Lượt xem : 130

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Tác giả : Đào Thụy Anh

Chương : 13/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bài văn của một học sinh tiểu học [ đoản văn]

Bài văn của một học sinh tiểu học [ đoản văn]

Tác giả : Thủy Nguyệt Phiêu Linh

Chương : 1Full

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tác giả : PhuongAnh2000

Chương : 5/NA

Lượt xem : 118

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Tác giả : Phuongkimchi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồn Ma Kia! Em Yêu Anh

Hồn Ma Kia! Em Yêu Anh

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tuyết Mai

Chương : 6/NA

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bàng Sách] Tích Niên Hoán

[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Tác giả : Ngân Sắc Hải

Chương : 52Full

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Tác giả : Puii Pi Dy

Chương : 29/NA

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảng Luyến

Bảng Luyến

Tác giả : Hỏa Lạp Tử

Chương : 11Full

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thiếu Gia, Xin Thận Trọng

Đại Thiếu Gia, Xin Thận Trọng

Tác giả : Chí Ngôn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Lừa Gạt Vợ Yêu Đem Về Nhà

Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Lừa Gạt Vợ Yêu Đem Về Nhà

Tác giả : Hách Nương

Chương : 1/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Tác giả : Tô Tiếu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả : Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

Chương : 4/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Tác giả : Rilley Spear

Chương : 60/62

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 74Full

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Thống Thiên Hạ

Nhất Thống Thiên Hạ

Tác giả : Vụ Dung

Chương : 24Full

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Anh Nhà Tôi

Chuyện Anh Nhà Tôi

Tác giả : Trương Nga

Chương : 4/NA

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - YÊU THÌ ĐỪNG CHỐI

YÊU THÌ ĐỪNG CHỐI

Tác giả : Tinaho273

Chương : 8/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trúc Mã Của Ai Mà Đáng Yêu Vậy

Trúc Mã Của Ai Mà Đáng Yêu Vậy

Tác giả : Kiều Biên Lạc Mộc

Chương : 5/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống: Thánh Đế Chi Đạo

Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống: Thánh Đế Chi Đạo

Tác giả : Hoắc Ma

Chương : 29/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Diện Vô Tri

Tiếu Diện Vô Tri

Tác giả : Lãm Huyên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm em... Đứt đôi dép Lào

Tìm em... Đứt đôi dép Lào

Tác giả : Litschool

Chương : 10/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng

Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng

Tác giả : Thủy Liên Y

Chương : 3Full

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết