Hài Hước

Có 1058 truyện

Web truyện - Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa

Chương : 52/NA

Lượt xem : 537

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 62/NA

Lượt xem : 536

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 11Full

Lượt xem : 532

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Diễm

Liễm Diễm

Tác giả : Bán Nhật Nhàn

Chương : 25/32

Lượt xem : 527

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)

Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)

Tác giả : Tiển Nê

Chương : 14Full

Lượt xem : 516

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyệt Lão Bận Rộn

Nguyệt Lão Bận Rộn

Tác giả : Cửu Thiên Phi Vũ

Chương : 11/NA

Lượt xem : 515

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Tác giả : Mi Như Đại

Chương : 15Full

Lượt xem : 515

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Tác giả : DocManLau0938

Chương : 15/NA

Lượt xem : 510

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Cái Vận Đồ Prada (The Devil Wears Prada)

Quỷ Cái Vận Đồ Prada (The Devil Wears Prada)

Tác giả : Lauren Weisberger

Chương : 14/19

Lượt xem : 509

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - F.C.U.K You

F.C.U.K You

Tác giả : RsS-BD.8889

Chương : 9/NA

Lượt xem : 509

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Đao Mai Phong

Lạc Đao Mai Phong

Tác giả : Kết La

Chương : 14Full

Lượt xem : 507

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tảng Đá Tướng Công

Tảng Đá Tướng Công

Tác giả : Chanh Tinh

Chương : 10Full

Lượt xem : 507

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Tác giả : Độc Liên Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 499

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Tác giả : Ngốc Manh Ngốc Manh

Chương : 8/16

Lượt xem : 499

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Chương : 74Full

Lượt xem : 498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Con Thích Ăn Cá Lớn

Mèo Con Thích Ăn Cá Lớn

Tác giả : Dao Vũ Âm Hi

Chương : 3Full

Lượt xem : 492

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Tác giả : Hạ Tường Lam

Chương : 156Full

Lượt xem : 491

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Giáng Đại Vận

Thiên Giáng Đại Vận

Tác giả : Phá Hồ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 489

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Báo Cáo Tình Yêu

Bản Báo Cáo Tình Yêu

Tác giả : Đan Phi Tuyết

Chương : 10Full

Lượt xem : 488

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngài Định Kiến

Quý Ngài Định Kiến

Tác giả : Khưu Trì

Chương : 38Full

Lượt xem : 487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Nam, Tiểu Nam

Tiểu Nam, Tiểu Nam

Tác giả : Vô Danh

Chương : 15Full

Lượt xem : 487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảng Luyến

Bảng Luyến

Tác giả : Hỏa Lạp Tử

Chương : 11Full

Lượt xem : 482

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điên Đảo Hắc Bạch Chi Điên Đảo Công Thụ Hoàng Kim Định Luật

Điên Đảo Hắc Bạch Chi Điên Đảo Công Thụ Hoàng Kim Định Luật

Tác giả : Mê Âm

Chương : 5Full

Lượt xem : 480

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xứng Lứa Vừa Đôi

Xứng Lứa Vừa Đôi

Tác giả : Tô Áng

Chương : 99Full

Lượt xem : 480

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 479

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đợi Em Để Dùng Cả Đời Anh Yêu Em

Đợi Em Để Dùng Cả Đời Anh Yêu Em

Tác giả : Bạch Lang

Chương : 5/NA

Lượt xem : 477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Loạn Thế Khuynh Quốc

Loạn Thế Khuynh Quốc

Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)

Chương : 41Full

Lượt xem : 475

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tia Nắng Ban Mai

Tia Nắng Ban Mai

Tác giả : Cố Tây Tước

Chương : 6Full

Lượt xem : 460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đuổi Theo Trái Tim

Đuổi Theo Trái Tim

Tác giả : Phương Tiểu Nhã

Chương : 10/NA

Lượt xem : 460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Thê

Truy Thê

Tác giả : Luna Huang

Chương : 112Full

Lượt xem : 459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết