Đông Phương

Có 40 truyện

Web truyện  - Long Ngạo Chiến Thần

Long Ngạo Chiến Thần

Tác giả : Linh Linh Cửu

Chương : 150/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tu La Thiên Đế

Tu La Thiên Đế

Tác giả : Thí Nghiệm Chuột Bạch

Chương : 3/NA

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Đế Diệt Thương Khung

Đế Diệt Thương Khung

Tác giả : Hoa Lăng Tiêu

Chương : 157/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Thiên Sách

Thiên Sách

Tác giả : Thâu Đông Tây Đích Lê

Chương : 7/NA

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Lại Một Mùa Hoa

Lại Một Mùa Hoa

Tác giả : Tieulinhmieu98

Chương : 6/8

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Võ Đạo Bá Chủ

Võ Đạo Bá Chủ

Tác giả : Thục Cuồng Nhân

Chương : 34/NA

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tác giả : Phù du

Chương : 6/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Thất Sơn Truyện

Thất Sơn Truyện

Tác giả : Monkeyness

Chương : 21/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Nữ trạng nguyên

Nữ trạng nguyên

Tác giả : Vian Co

Chương : 18Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Tác giả : Hải Nham

Chương : 42Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết