Đông Phương

Có 46 truyện

Web truyện - Long Ngạo Chiến Thần

Long Ngạo Chiến Thần

Tác giả : Linh Linh Cửu

Chương : 150/NA

Lượt xem : 454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Diệt Thương Khung

Đế Diệt Thương Khung

Tác giả : Hoa Lăng Tiêu

Chương : 157/NA

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Sơn Truyện

Thất Sơn Truyện

Tác giả : Monkeyness

Chương : 50/NA

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu La Thiên Đế

Tu La Thiên Đế

Tác giả : Thí Nghiệm Chuột Bạch

Chương : 3/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lại Một Mùa Hoa

Lại Một Mùa Hoa

Tác giả : Tieulinhmieu98

Chương : 6/8

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sách

Thiên Sách

Tác giả : Thâu Đông Tây Đích Lê

Chương : 7/NA

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Bá Chủ

Võ Đạo Bá Chủ

Tác giả : Thục Cuồng Nhân

Chương : 34/NA

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Đô

Phế Đô

Tác giả : Giả Bình Ao

Chương : 80/94

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mãi Không Nhắm Mắt

Mãi Không Nhắm Mắt

Tác giả : Hải Nham

Chương : 47Full

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ trạng nguyên

Nữ trạng nguyên

Tác giả : Vian Co

Chương : 18Full

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếng Người

Tiếng Người

Tác giả : Phan Việt

Chương : 46Full

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tác giả : Phù du

Chương : 6/NA

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bổ Hiệp Lữ

Thần Bổ Hiệp Lữ

Tác giả : Nataly Ho

Chương : 12/NA

Lượt xem : 97

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Tác giả : Hải Nham

Chương : 42Full

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trẻ Và Vụng Về

Trẻ Và Vụng Về

Tác giả : Quỳnh In Seoul

Chương : 92Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kinh Thánh Của Một Người

Kinh Thánh Của Một Người

Tác giả : Cao Hành Kiện

Chương : 45Full

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết