Đông Phương

Có 48 truyện

Web truyện - Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Tác giả : Mạc Kỳ Y

Chương : 71Full

Lượt xem : 604

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Ngạo Chiến Thần

Long Ngạo Chiến Thần

Tác giả : Linh Linh Cửu

Chương : 150/NA

Lượt xem : 581

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Sơn Truyện

Thất Sơn Truyện

Tác giả : Monkeyness

Chương : 50/NA

Lượt xem : 554

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Bá Chủ

Võ Đạo Bá Chủ

Tác giả : Thục Cuồng Nhân

Chương : 34/NA

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Đô

Phế Đô

Tác giả : Giả Bình Ao

Chương : 80/94

Lượt xem : 314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếng Người

Tiếng Người

Tác giả : Phan Việt

Chương : 46Full

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu La Thiên Đế

Tu La Thiên Đế

Tác giả : Thí Nghiệm Chuột Bạch

Chương : 3/NA

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sách

Thiên Sách

Tác giả : Thâu Đông Tây Đích Lê

Chương : 7/NA

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lại Một Mùa Hoa

Lại Một Mùa Hoa

Tác giả : Tieulinhmieu98

Chương : 6/8

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mãi Không Nhắm Mắt

Mãi Không Nhắm Mắt

Tác giả : Hải Nham

Chương : 47Full

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bổ Hiệp Lữ

Thần Bổ Hiệp Lữ

Tác giả : Nataly Ho

Chương : 12/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trẻ Và Vụng Về

Trẻ Và Vụng Về

Tác giả : Quỳnh In Seoul

Chương : 92Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Tác giả : Hải Nham

Chương : 42Full

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ trạng nguyên

Nữ trạng nguyên

Tác giả : Vian Co

Chương : 18Full

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Tác giả : Phù du

Chương : 8/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kinh Thánh Của Một Người

Kinh Thánh Của Một Người

Tác giả : Cao Hành Kiện

Chương : 45Full

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Táng

Thiên Táng

Tác giả : Hân Nhiên

Chương : 11Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

Tác giả : Bại Gia Công Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết