Đoản Văn

Có 465 truyện

Web truyện - Có Phải Đằng Ấy Thích Tui Hông?

Có Phải Đằng Ấy Thích Tui Hông?

Tác giả : Xuân Miên Bất Giác Hiểu

Chương : 6Full

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Người Giảm Béo Hộ Rồi

Có Người Giảm Béo Hộ Rồi

Tác giả : Phù Miêu Miêu Miêu

Chương : 8Full

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân

Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân

Tác giả : Tiểu Lâu

Chương : 6Full

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rời Xa Eden

Rời Xa Eden

Tác giả : CaseyBear

Chương : 5/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Cậu Là Bà Già Noel Của Riêng Mình Tớ

Vì Cậu Là Bà Già Noel Của Riêng Mình Tớ

Tác giả : ZuzuLinh

Chương : 3Full

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ

Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ

Tác giả : Bổn Điểu Tiên Phi

Chương : 5Full

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sinh Nhật Thích Bánh Bao

Sinh Nhật Thích Bánh Bao

Tác giả : Không biết

Chương : 6Full

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huấn Tình

Huấn Tình

Tác giả : Kinh Hoa Nhất Khúc Tư

Chương : 8Full

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyết Thảo

Tuyết Thảo

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Chương : 10Full

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Bé Nhỏ

Vợ Bé Nhỏ

Tác giả : Hướng Nhật Quỳ

Chương : 13/NA

Lượt xem : 93

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Bé Lọ Lem Lầu Đối Diện

Cô Bé Lọ Lem Lầu Đối Diện

Tác giả : Hậu Dĩ

Chương : 2Full

Lượt xem : 93

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đầu Độc Ngây Thơ

Đầu Độc Ngây Thơ

Tác giả : Mao Trần

Chương : 11/NA

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Căn Hộ Điên

Căn Hộ Điên

Tác giả : LATOW

Chương : 6Full

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Sao, Anh Nuôi Em

Không Sao, Anh Nuôi Em

Tác giả : Phong Kỳ

Chương : 6Full

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếng Lá Phong Rơi, Là Âm Thanh Của Hạnh Phúc

Tiếng Lá Phong Rơi, Là Âm Thanh Của Hạnh Phúc

Tác giả : Lê Phách

Chương : 3Full

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Sĩ Kinh Kỳ

Đạo Sĩ Kinh Kỳ

Tác giả : Trần Hữu Khương

Chương : 27Full

Lượt xem : 90

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Sắc Giới

Vô Sắc Giới

Tác giả : Thôi La Thập

Chương : 9Full

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Bước Vào Giới Chịch

Lạc Bước Vào Giới Chịch

Tác giả : La Cẩu Kỷ

Chương : 7Full

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cây Pháo Bông 37°C

Cây Pháo Bông 37°C

Tác giả : ZuzuLinh

Chương : 4Full

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Tác giả : TueNghiAn

Chương : 6Full

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Tác giả : Không Mộng

Chương : 7Full

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kính Hoa Duyên

Kính Hoa Duyên

Tác giả : Ban Tuyền Sơn Nhân

Chương : 11Full

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Nhân

Cố Nhân

Tác giả : An Tự Nhai

Chương : 7Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Tình Nàng "Mặt Giời" Yêu Chàng "Mặt Giời"

Chuyện Tình Nàng "Mặt Giời" Yêu Chàng "Mặt Giời"

Tác giả : Tiểu Mỡ Mỡ

Chương : 3Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Trong Sách

Bí Mật Trong Sách

Tác giả : Vương Thiếu

Chương : 9Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

Tác giả : Dạ Chi Dạ

Chương : 6Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảo Thế - Vũ Diệu

Ảo Thế - Vũ Diệu

Tác giả : Vũ Diệu

Chương : 5Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chết Đuối

Chết Đuối

Tác giả : Nara Kagerou

Chương : 6/NA

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó?

Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó?

Tác giả : Phạm Ngọc Trâm

Chương : 2Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bẫy Rập Ôn Nhu

Bẫy Rập Ôn Nhu

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 5Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết