Đoản Văn

Có 242 truyện

Web truyện - Tình Yêu Của Con Trai

Tình Yêu Của Con Trai

Tác giả : Zuzu Linh

Chương : 1Full

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Ai Chết Vì Bẩn… Chỉ Có Người Chết Vì Quá Sạch

Không Ai Chết Vì Bẩn… Chỉ Có Người Chết Vì Quá Sạch

Tác giả : Hà Hi

Chương : 3Full

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Hề Quan Hệ

Không Hề Quan Hệ

Tác giả : Không rõ

Chương : 4Full

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Mùa Đông Ấm Áp

Đêm Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả : Unknown

Chương : 3Full

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Tác giả : Công Tử Hằng

Chương : 4Full

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Rình Xem Và Cuồng Theo Dõi

Cuồng Rình Xem Và Cuồng Theo Dõi

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 3Full

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hái Hoa Tặc

Hái Hoa Tặc

Tác giả : Băng Băng

Chương : 3Full

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Sắc Giới

Vô Sắc Giới

Tác giả : Thôi La Thập

Chương : 9Full

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thất Ngũ] Người Xưa

[Thất Ngũ] Người Xưa

Tác giả : Phong Định Sơ

Chương : 3Full

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển

Trung Khuyển

Tác giả : XJDEbaiding

Chương : 5Full

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Từ Quả Bóng Màu Cam

Tình Yêu Từ Quả Bóng Màu Cam

Tác giả : Dung Cảnh

Chương : 1Full

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Luyến Long (RồngxRồng)

Long Luyến Long (RồngxRồng)

Tác giả : ” Nằm úp sấp nằm úp sấp”

Chương : 2Full

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống

Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 4Full

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi… Có Yêu Ta Không?

Ngươi… Có Yêu Ta Không?

Tác giả : Hà Sở

Chương : 3Full

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Tác giả : Aidibangtam

Chương : 20/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Không Cần Viết Ra

Tình Yêu Không Cần Viết Ra

Tác giả : Si Nương

Chương : 7Full

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Oán Trúc Mã

Thanh Mai Oán Trúc Mã

Tác giả : Nại Lương Thần

Chương : 9Full

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Hồ Băng

Ngọc Hồ Băng

Tác giả : Ngọc Ẩn

Chương : 4Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Béo

Tiểu Béo

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Chương : 5Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Cùng Tên

Tình Yêu Cùng Tên

Tác giả : Miêu Chi Yêu

Chương : 6Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Của Pháo Hôi Thụ

Chuyện Của Pháo Hôi Thụ

Tác giả : Độc Độc Tiếu Phi

Chương : 2Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nguyện - Bổng Quả Dung Frucy

Tình Nguyện - Bổng Quả Dung Frucy

Tác giả : Bổng Quả Dung Frucy

Chương : 7Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Trong Sách

Bí Mật Trong Sách

Tác giả : Vương Thiếu

Chương : 9Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viên Viên Khúc

Viên Viên Khúc

Tác giả : Mộng Tam Sinh

Chương : 5Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Hối

Bất Hối

Tác giả : Tiểu Ly Không Khóc

Chương : 3Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Tác giả : A Di Dã

Chương : 3Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta

Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta

Tác giả : Thâm Lam Đích Hải Thủy

Chương : 3Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỉnh Tôn Trọng Nghề Nghiệp Ác Linh Này

Thỉnh Tôn Trọng Nghề Nghiệp Ác Linh Này

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 4/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Ngày

Ba Ngày

Tác giả : Lan Tư Tư

Chương : 7Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gửi Tuổi Thanh Xuân Rồi Sẽ Qua Của Tôi

Gửi Tuổi Thanh Xuân Rồi Sẽ Qua Của Tôi

Tác giả : ocsiunhun

Chương : 8/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết