Đoản Văn

Có 439 truyện

Web truyện - Bí Mật Trong Sách

Bí Mật Trong Sách

Tác giả : Vương Thiếu

Chương : 9Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó?

Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó?

Tác giả : Phạm Ngọc Trâm

Chương : 2Full

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

Tác giả : Đào Chi Yêu

Chương : 4Full

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Nhân

Cố Nhân

Tác giả : An Tự Nhai

Chương : 7Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vẫn Là Anh Ấy

Vẫn Là Anh Ấy

Tác giả : Bối Tâm

Chương : 1Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thương Nào Cho Em!

Yêu Thương Nào Cho Em!

Tác giả : Kim Tuấn Mi

Chương : 9Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân

Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân

Tác giả : Tiểu Lâu

Chương : 6Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống

Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 4Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Bất Thị Oan Gia Bất Tụ Đầu

[Thích Cố] Bất Thị Oan Gia Bất Tụ Đầu

Tác giả : Giải Kim

Chương : 9Full

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ

Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ

Tác giả : Bổn Điểu Tiên Phi

Chương : 5Full

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Bé Lọ Lem Lầu Đối Diện

Cô Bé Lọ Lem Lầu Đối Diện

Tác giả : Hậu Dĩ

Chương : 2Full

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Im Thin Thít Và Lặn Mất Tăm

Im Thin Thít Và Lặn Mất Tăm

Tác giả : ZuzuLinh

Chương : 3Full

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đãi Được Bảo Bối

Đãi Được Bảo Bối

Tác giả : Nhất Mai Xoa Cụ

Chương : 6Full

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 4Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

Tác giả : Dạ Chi Dạ

Chương : 6Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Bằng Lăng Tím Cả Con Đường, Chỉ Có Em Thấy Anh

Hoa Bằng Lăng Tím Cả Con Đường, Chỉ Có Em Thấy Anh

Tác giả : Bối Tâm

Chương : 1Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 5Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Tác giả : Không Mộng

Chương : 7Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Căn Hộ Điên

Căn Hộ Điên

Tác giả : LATOW

Chương : 6Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Long Thiếu Nữ

Ác Long Thiếu Nữ

Tác giả : Tạ Nhất Tử

Chương : 1Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sinh Nhật Thích Bánh Bao

Sinh Nhật Thích Bánh Bao

Tác giả : Không biết

Chương : 6Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Chi Họa Mi

Yên Chi Họa Mi

Tác giả : Y Lộ Kha Nông

Chương : 8Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huấn Tình

Huấn Tình

Tác giả : Kinh Hoa Nhất Khúc Tư

Chương : 8Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Beauty & The Beast

Beauty & The Beast

Tác giả : Chích Thì Giới 99

Chương : 5Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư Vô - Bé Nắng

Hư Vô - Bé Nắng

Tác giả : Bé Nắng

Chương : 5Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tái Kiến Vô Thanh

Tái Kiến Vô Thanh

Tác giả : Củ Nhược

Chương : 9Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Chương : 7Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đầu Độc Ngây Thơ

Đầu Độc Ngây Thơ

Tác giả : Mao Trần

Chương : 11/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển

Trung Khuyển

Tác giả : XJDEbaiding

Chương : 5Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Tác giả : TueNghiAn

Chương : 6Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết