Đoản Văn

Có 487 truyện

Web truyện - Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Tác giả : Aidibangtam

Chương : 20/NA

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lâm Tổng Chỉ Bạn Cách Yêu Đương

Lâm Tổng Chỉ Bạn Cách Yêu Đương

Tác giả : Đại Thanh Q3

Chương : 18Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Lại Sau Biệt Ly

Gặp Lại Sau Biệt Ly

Tác giả : Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện

Chương : 9Full

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình

Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình

Tác giả : 1124 1214( Tư nhi)

Chương : 3Full

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Được Một Lần Quay Trở Lại

Nếu Được Một Lần Quay Trở Lại

Tác giả : Ta là Tử Ái

Chương : 6Full

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bởi Vì Em! Vĩnh Viễn Khắc Sâu Trong Tim Anh!

Bởi Vì Em! Vĩnh Viễn Khắc Sâu Trong Tim Anh!

Tác giả : Giấu Tên

Chương : 11Full

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Ba Đây Rồi

Ba Ba Đây Rồi

Tác giả : HaiiYangg (Bạch Gia)

Chương : 4Full

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh... Nói Yêu Em Đi!

Anh... Nói Yêu Em Đi!

Tác giả : SUNQINGtheWriter

Chương : 7Full

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sài Mễ Du Diêm Tương Thố Trà

Sài Mễ Du Diêm Tương Thố Trà

Tác giả : Khổ Tố

Chương : 10Full

Lượt xem : 186

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mối Tình

Mối Tình

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 9Full

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Được Bắt Nạt Ta

Không Được Bắt Nạt Ta

Tác giả : Thân Tiếu

Chương : 6Full

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

Tác giả : Chính trực đích tiểu hoàng kê

Chương : 5Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Ba

Tiểu Ba

Tác giả : Hồ Điệp

Chương : 7Full

Lượt xem : 180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Cướp Tiền

Kế Hoạch Cướp Tiền

Tác giả : Kiếm Đoạn Đào Yêu

Chương : 10Full

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Ngân

Hồng Ngân

Tác giả : Mạc Doanh

Chương : 3Full

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Acheron

Acheron

Tác giả : Sherrilyn Kenyon

Chương : 7Full

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiết · Mê

Tiết · Mê

Tác giả : Thập Tứ Khuyết

Chương : 8Full

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạng Trường, Đi Chết Đi!

Mạng Trường, Đi Chết Đi!

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 11Full

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tên 2B Lầu Trên

Tên 2B Lầu Trên

Tác giả : Phác Đông

Chương : 7Full

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương BT Gặp Gỡ BL

Đương BT Gặp Gỡ BL

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 10Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 8Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Diện Vô Tri

Tiếu Diện Vô Tri

Tác giả : Lãm Huyên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chơi Trốn Tìm

Chơi Trốn Tìm

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 9Full

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Nga

Kiều Nga

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 3Full

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kết Hôn Không Có Cô Dâu

Kết Hôn Không Có Cô Dâu

Tác giả : Đoạn Dực

Chương : 4Full

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thương Nào Cho Em!

Yêu Thương Nào Cho Em!

Tác giả : Kim Tuấn Mi

Chương : 9Full

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Mẹ Chồng Gặp Nàng Dâu

Khi Mẹ Chồng Gặp Nàng Dâu

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 6Full

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Sắc Giới

Vô Sắc Giới

Tác giả : Thôi La Thập

Chương : 9Full

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Thuyết Phù Thủy

Truyền Thuyết Phù Thủy

Tác giả : Lam Lê

Chương : 10Full

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết