Đoản Văn

Có 509 truyện

Web truyện - Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Tác giả : Aidibangtam

Chương : 20/NA

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Ý Sâu Kín

Tình Ý Sâu Kín

Tác giả : Đinh Mặc

Chương : 2Full

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bác Sĩ Nhanh Cứu Con Trai Ta!

Bác Sĩ Nhanh Cứu Con Trai Ta!

Tác giả : Phương Truật

Chương : 11Full

Lượt xem : 283

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Tâm Linh Lung

Cổ Tâm Linh Lung

Tác giả : Nịch Văn

Chương : 21Full

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thị Lang Của Bá Chủ

Thị Lang Của Bá Chủ

Tác giả : Lữ Hi Trần

Chương : 10Full

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lại Một Mùa Hoa

Lại Một Mùa Hoa

Tác giả : Tieulinhmieu98

Chương : 6/8

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Cướp Tiền

Kế Hoạch Cướp Tiền

Tác giả : Kiếm Đoạn Đào Yêu

Chương : 10Full

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chẳng Qua Chỉ Là Khoan Thai Đến Chậm

Chẳng Qua Chỉ Là Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả : Vô Danh

Chương : 3Full

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tái Kiến Vô Thanh

Tái Kiến Vô Thanh

Tác giả : Củ Nhược

Chương : 9Full

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Có Hoa Hồng Mới Nở Rộ Như Một Đóa Hồng

Chỉ Có Hoa Hồng Mới Nở Rộ Như Một Đóa Hồng

Tác giả : Trừ Linh

Chương : 39Full

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gần Nhất Thị Vệ Có Chút Không Vui

Gần Nhất Thị Vệ Có Chút Không Vui

Tác giả : Hạ Phạn Thiên Tiên 下饭天仙

Chương : 7Full

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thương Nào Cho Em!

Yêu Thương Nào Cho Em!

Tác giả : Kim Tuấn Mi

Chương : 9Full

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Ba

Tiểu Ba

Tác giả : Hồ Điệp

Chương : 7Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Được Bắt Nạt Ta

Không Được Bắt Nạt Ta

Tác giả : Thân Tiếu

Chương : 6Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lâm Tổng Chỉ Bạn Cách Yêu Đương

Lâm Tổng Chỉ Bạn Cách Yêu Đương

Tác giả : Đại Thanh Q3

Chương : 18Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chơi Trốn Tìm

Chơi Trốn Tìm

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 9Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Thể Nói

Không Thể Nói

Tác giả : Sơ Vân

Chương : 4Full

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Ba Đây Rồi

Ba Ba Đây Rồi

Tác giả : HaiiYangg (Bạch Gia)

Chương : 4Full

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bởi Vì Em! Vĩnh Viễn Khắc Sâu Trong Tim Anh!

Bởi Vì Em! Vĩnh Viễn Khắc Sâu Trong Tim Anh!

Tác giả : Giấu Tên

Chương : 11Full

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thiếu Gia Và Ma Thần

Tiểu Thiếu Gia Và Ma Thần

Tác giả : Hoa Ngộ Nha

Chương : 20Full

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương BT Gặp Gỡ BL

Đương BT Gặp Gỡ BL

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 10Full

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Như Bốn Mùa

Yêu Như Bốn Mùa

Tác giả : Trừu Phong Đích Mạc Hề

Chương : 4Full

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sài Mễ Du Diêm Tương Thố Trà

Sài Mễ Du Diêm Tương Thố Trà

Tác giả : Khổ Tố

Chương : 10Full

Lượt xem : 241

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Được Một Lần Quay Trở Lại

Nếu Được Một Lần Quay Trở Lại

Tác giả : Ta là Tử Ái

Chương : 6Full

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạng Trường, Đi Chết Đi!

Mạng Trường, Đi Chết Đi!

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 11Full

Lượt xem : 236

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình

Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình

Tác giả : 1124 1214( Tư nhi)

Chương : 3Full

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Sắc Giới

Vô Sắc Giới

Tác giả : Thôi La Thập

Chương : 9Full

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hướng Dẫn Phát Tình

Hướng Dẫn Phát Tình

Tác giả : Thế Gian Hoài Hoa Khách

Chương : 22Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Mẹ Chồng Gặp Nàng Dâu

Khi Mẹ Chồng Gặp Nàng Dâu

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 6Full

Lượt xem : 221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết