Đoản Văn

Có 425 truyện

Web truyện - Độc Giả Là Thổ Hào

Độc Giả Là Thổ Hào

Tác giả : Hi Nguyệt Công Tử

Chương : 8Full

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Thuyết Phù Thủy

Truyền Thuyết Phù Thủy

Tác giả : Lam Lê

Chương : 10Full

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lật Ta Lại Mau Tên Khốn!

Lật Ta Lại Mau Tên Khốn!

Tác giả : Hủ Thi Tuyết Cơ

Chương : 8Full

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lại Một Mùa Hoa

Lại Một Mùa Hoa

Tác giả : Tieulinhmieu98

Chương : 6/8

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cam Thân Tù Tỏa

Cam Thân Tù Tỏa

Tác giả : Hà Bạch

Chương : 10Full

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoản Văn đam mỹ, ngôn tình, ngược tâm (1)

Đoản Văn đam mỹ, ngôn tình, ngược tâm (1)

Tác giả : Diệt Tâm Thiếu

Chương : 4Full

Lượt xem : 112

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Nga

Kiều Nga

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 3Full

Lượt xem : 111

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bởi Vì Em! Vĩnh Viễn Khắc Sâu Trong Tim Anh!

Bởi Vì Em! Vĩnh Viễn Khắc Sâu Trong Tim Anh!

Tác giả : Giấu Tên

Chương : 11Full

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoản Của Gián

Đoản Của Gián

Tác giả : Gián Nhỏ

Chương : 11/8

Lượt xem : 110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lãng Mạn Đầy Nhà

Lãng Mạn Đầy Nhà

Tác giả : Hoa Huyền Cửu

Chương : 12Full

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồng Học, Đi Đường Không Cần Chơi Di Động

Đồng Học, Đi Đường Không Cần Chơi Di Động

Tác giả : Yến Thập Nhật

Chương : 15Full

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Ngân

Hồng Ngân

Tác giả : Mạc Doanh

Chương : 3Full

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Diện Vô Tri

Tiếu Diện Vô Tri

Tác giả : Lãm Huyên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Tác giả : Túy Lạc Tuyết Ám Hương

Chương : 5Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Liêm Phong Nguyệt Nhàn

Nhất Liêm Phong Nguyệt Nhàn

Tác giả : Nhật Quang Sinh

Chương : 4Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu

Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu

Tác giả : Tuyết Tiểu Thiền

Chương : 5Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão

Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão

Tác giả : Đậu Đĩnh

Chương : 6Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Tác giả : Tứ Nguyệt Ngũ Nhật Khởi Thi

Chương : 5Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kết Hôn Không Có Cô Dâu

Kết Hôn Không Có Cô Dâu

Tác giả : Đoạn Dực

Chương : 4Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chào Buổi Sáng, Nhan Tiểu Thư

Chào Buổi Sáng, Nhan Tiểu Thư

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 2/3

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Hồ Dương Trừng

Đế Vương Hồ Dương Trừng

Tác giả : Superpanda

Chương : 3Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Tử Đằng

Hoa Tử Đằng

Tác giả : Luyện Vân Thường

Chương : 4Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoảnh Khắc Dừng Lại

Khoảnh Khắc Dừng Lại

Tác giả : Tố Ảnh

Chương : 3Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Qua Đường Gặp Nhân Duyên

Qua Đường Gặp Nhân Duyên

Tác giả : Khúc Lưu Cảnh

Chương : 3Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 8Full

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Cướp Tiền

Kế Hoạch Cướp Tiền

Tác giả : Kiếm Đoạn Đào Yêu

Chương : 10Full

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

[Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

Tác giả : ???

Chương : 3Full

Lượt xem : 93

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Luyến

Lưu Luyến

Tác giả : Thuỵ Thuỵ Thuỵ Uyên

Chương : 17Full

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Lại Sau Biệt Ly

Gặp Lại Sau Biệt Ly

Tác giả : Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện

Chương : 9Full

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết