Đoản Văn

Có 487 truyện

Web truyện - Hoa Tử Đằng

Hoa Tử Đằng

Tác giả : Luyện Vân Thường

Chương : 4Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Nghe Thấy A

Ta Nghe Thấy A

Tác giả : Nhất Oản Chúc

Chương : 5/NA

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mối Tình Đầu - Nhất Thập Thất

Mối Tình Đầu - Nhất Thập Thất

Tác giả : Nhất Thập Thất

Chương : 9Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Mở Đầu Hạnh Phúc

Câu Mở Đầu Hạnh Phúc

Tác giả : Cố

Chương : 3Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Hồ Dương Trừng

Đế Vương Hồ Dương Trừng

Tác giả : Superpanda

Chương : 3Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Diệt

Duyên Diệt

Tác giả : Kang

Chương : 2/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhị Đại Khai Phong Phủ

Nhị Đại Khai Phong Phủ

Tác giả : Huyền Kazumi

Chương : 5Full

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Lần Thôi! Xin Anh Hãy Nhìn Về Phía Em Có Được Không?

Một Lần Thôi! Xin Anh Hãy Nhìn Về Phía Em Có Được Không?

Tác giả : Mr.JACKSON GJ

Chương : 3Full

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Lại Đã Ở Giấc Chiêm Bao

Gặp Lại Đã Ở Giấc Chiêm Bao

Tác giả : Thẩm Khinh Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thành Phố Tình Yêu

Thành Phố Tình Yêu

Tác giả : Cư Tiểu Diệc

Chương : 5Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Giáng Lân Nhi Chi Thiên Y Vô Phùng

Thiên Giáng Lân Nhi Chi Thiên Y Vô Phùng

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 3Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bánh Chưng Mặn Và Bánh Chưng Chay

Bánh Chưng Mặn Và Bánh Chưng Chay

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gi

Chương : 3Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trà Sữa Bạc Hà, Mình Yêu Nhau Đi

Trà Sữa Bạc Hà, Mình Yêu Nhau Đi

Tác giả : Shellry

Chương : 3Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Tác giả : A Di Dã

Chương : 3Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ

Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 6Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

Tác giả : Nghiêu Tứ

Chương : 9Full

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Cũ, Mình Yêu Nhau Đi!

Bạn Cũ, Mình Yêu Nhau Đi!

Tác giả : Sủi Cảo

Chương : 1/3

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Em, Vẫn Đợi Trên Bờ Biển Xa Xôi

Tình Yêu Của Em, Vẫn Đợi Trên Bờ Biển Xa Xôi

Tác giả : Ảm Hào

Chương : 5Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Có Cầu Vòng

Nơi Có Cầu Vòng

Tác giả : Cố

Chương : 3Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Của Khi Ấy

Tôi Của Khi Ấy

Tác giả : Buta Chan

Chương : 2Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Từ Quả Bóng Màu Cam

Tình Yêu Từ Quả Bóng Màu Cam

Tác giả : Dung Cảnh

Chương : 1Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rồi Sẽ Quên

Rồi Sẽ Quên

Tác giả : An An

Chương : 4Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mất Ký Ức

Mất Ký Ức

Tác giả : Thư Không

Chương : 3Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Tuộc A Thái Và Cá Mực Tiểu Mặc

Bạch Tuộc A Thái Và Cá Mực Tiểu Mặc

Tác giả : Hoa Giáp.

Chương : 3Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Đấm Tình Yêu

Tay Đấm Tình Yêu

Tác giả : Tử Nhược Y

Chương : 3Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 4Full

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Anh Là Hương Phi

Nếu Anh Là Hương Phi

Tác giả : Mộc Phù Sinh

Chương : 2Full

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tô Oản Thầm Mến!

Tô Oản Thầm Mến!

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Chương : 5Full

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mười Năm Về Sau

Mười Năm Về Sau

Tác giả : Cử Kỳ Vô Hối

Chương : 3Full

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Hẹn

Không Hẹn

Tác giả : Phiên Chương

Chương : 3Full

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết