Đoản Văn

Có 509 truyện

Web truyện - Quốc Vương Và Gương Thần

Quốc Vương Và Gương Thần

Tác giả : Mông Toa

Chương : 6Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Gái Của Người Thương

Em Gái Của Người Thương

Tác giả : Cố

Chương : 6Full

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhị Đại Khai Phong Phủ

Nhị Đại Khai Phong Phủ

Tác giả : Huyền Kazumi

Chương : 5Full

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cà Phê Đen

Cà Phê Đen

Tác giả : Heart Race

Chương : 4Full

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Hình

Hành Hình

Tác giả : Đoan Trần

Chương : 2Full

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học

Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Chương : 3Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Luyến Long (RồngxRồng)

Long Luyến Long (RồngxRồng)

Tác giả : ” Nằm úp sấp nằm úp sấp”

Chương : 2Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mất Ký Ức

Mất Ký Ức

Tác giả : Thư Không

Chương : 3Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu, Có Thể Yêu

Nếu, Có Thể Yêu

Tác giả : Sói xám mọc cánh (Trường trứ sí bàng đích đại hôi lang)

Chương : 5Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - A Bird May Love A Fish

A Bird May Love A Fish

Tác giả : The Bizzarist

Chương : 2Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Trong Tủ Quần Áo

Người Trong Tủ Quần Áo

Tác giả : Túy Chu Chi Phúc

Chương : 4Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Quyển 3 Hệ Liệt Sở Sở] - Tiểu Bảo Bình Thiên Hạ

[Quyển 3 Hệ Liệt Sở Sở] - Tiểu Bảo Bình Thiên Hạ

Tác giả : Hiên Viên Huyền

Chương : 10/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Lầu Trên, Hoa Lầu Dưới

Mèo Lầu Trên, Hoa Lầu Dưới

Tác giả : Tương Du Phô Lão Bản

Chương : 7Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Da Truyền Thuyết

Ma Da Truyền Thuyết

Tác giả : Thập Thế

Chương : 3Full

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Lạnh Cờ Tàn

Tình Lạnh Cờ Tàn

Tác giả : Nạp Lan Bội Tử

Chương : 4Full

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Muốn Làm Cái Bóng Của Ngươi

Ta Muốn Làm Cái Bóng Của Ngươi

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 3Full

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn

Chương : 2Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Thê

Minh Thê

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 3Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Hồ Dương Trừng

Đế Vương Hồ Dương Trừng

Tác giả : Superpanda

Chương : 3Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Thăng Hoa Của Kẻ Trộm

Sự Thăng Hoa Của Kẻ Trộm

Tác giả : Tiểu Ny Điểm Điểm

Chương : 2Full

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Dải Ngân Hà Trong Mắt Anh

Có Dải Ngân Hà Trong Mắt Anh

Tác giả : Khương Yểu

Chương : 6Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dù Nàng Tàn Nhẫn Ta Vẫn Cứ Yêu Nàng

Dù Nàng Tàn Nhẫn Ta Vẫn Cứ Yêu Nàng

Tác giả : Linhtieuthu246

Chương : 1Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tôi Yêu, Đang Đứng Ở Một Nơi Không Xa Chờ Tôi

Người Tôi Yêu, Đang Đứng Ở Một Nơi Không Xa Chờ Tôi

Tác giả : Khiêm Tâm Quyết

Chương : 8Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồ Sơn Ca

Đồ Sơn Ca

Tác giả : Đông Thi Nương

Chương : 9/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Tử Đằng

Hoa Tử Đằng

Tác giả : Luyện Vân Thường

Chương : 4Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyệt Cầm Tĩnh Mịch

Nguyệt Cầm Tĩnh Mịch

Tác giả : Thi Thi

Chương : 3/4

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

Tác giả : Nghiêu Tứ

Chương : 9Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hòa Thượng Mặt Đỏ

Hòa Thượng Mặt Đỏ

Tác giả : Si Nương

Chương : 9Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Tác giả : A Di Dã

Chương : 3Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ

Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 6Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết